Proudová zatížitelnost uzemnění u elektrických instalací do 1000 V

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Uzemnění je třeba provést tak, aby zajišťovalo dobré spojení se zemí, které vydrží zemní poruchové proudy a proudy ochranným vodičem k zemi, aniž by tyto proudy vyvolaly nebezpečná tepelná, tepelně mechanická a elektromechanická namáhání. Z tohoto hlediska je vhodné (při nedostatku přesnějších informací) respektovat níže uvedené pokyny.

proudova zatizitelnost uzemneni 1

Proudová zatížitelnost zemničů uložených v půdě se určuje podle tabulky 1.
Pro náhodné i strojené zemniče uložené v betonu se dovolené proudové hustoty vztažené na plochu betonového zákrytu určují podle tabulky 2. Pro užití ocelové výztuže v betonu pro účely zemnění, především u elektrických instalací nad 1 kV, je možno postupovat podle přílohy N normy ČSN EN 50522.

proudova zatizitelnost uzemneni 2
Pro určování průřezu zemničů při krátkodobém průtoku zkratového proudu se použije následující výpočet.
Průřezy ochranných vodičů nesmí být menší než hodnota určená buď:

  • podle ČSN IEC 949; nebo
  • pomocí následujícího vzorce, který je možno použít pouze pro doby odpojení nepřekračující 5 s:

proudova zatizitelnost uzemneni 3
kde

  • S je průřez v mm2;
  • l efektivní hodnota předpokládaného poruchového proudu v A, který při poruše o zanedbatelné impedanci může protékat ochranným přístrojem (viz ČSN EN 60909-0);
  • t doba zapůsobení ochranného přístroje pro automatické odpojení v s;
  • k součinitel závisející na materiálu ochranného vodiče, jeho izolaci a na jeho ostatních částech, na jeho počátečních a konečných teplotách.

Jestliže se použitím vzorce vypočítá nenormalizovaný průřez, musí se použít vodič nejbližšího vyššího normalizovaného průřezu. V úvahu by se měl vzít účinek, který na omezení proudu mají impedance obvodu a omezení I2t působením ochranného přístroje.

proudova zatizitelnost uzemneni 4
Jestliže kovové pláště kabelů s minerální izolací podle ČSN EN 60702-1 mají při poruše zatížitelnost zemními proudy větší, než je tato zatížitelnost vodičů vedení, není třeba průřez těchto kovových plášťů použitých jako ochranný vodič počítat.
Při rozdělení zkratového proudu z uzemňovacího přívodu do dvou větví se předpokládá (s ohledem na nerovnoměrnost) zatížení jedné větve 60 % z celkového zkratového proudu. Při dělení do čtyř větví 30 % zkratového proudu v jedné větvi. (Hodnoty proudů odtékajících v elektrických instalacích s napětím nad AC 1 kV zemničem do země, na které se jejich zemniče a uzemňovací soustavy dimenzují, jsou uvedeny v článku 6.1 a tabulce 1 normy ČSN EN 50522).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku