Normy

ČSN EN 1838

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN EN 1990 ed. 2

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 206

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 349+A1

Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN EN 40-2

Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

ČSN EN 45545-1

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně

ČSN EN 50065-1 ed. 2

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

ČSN EN 50090-1

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)

ČSN EN 50102

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

ČSN EN 50107-1

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50110-1 ed. 3

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50121-4 ed. 3

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50131-1 ed. 2

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50149 ed. 2

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

ČSN EN 50155 ed. 3

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

ČSN EN 50156-1 ed. 2

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace

ČSN EN 50160 ed. 3

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

ČSN EN 50171

Centrální napájecí systémy

ČSN EN 50172

Systémy nouzového únikového osvětlení