Normy

ČSN IEC/TS 60479-1

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

ČSN IEC/TS 60479-2

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

ČSN ISO 18434-1

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy