ČSN EN 50174-2 ed. 2

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách