Instalace kabeláže informačních technologií v zemi

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trasy mezi budovami využívají různých úrovní terénu potrubních infrastruktur v zemi, pod vodou a nadzemních vedení společně s prostory a konstrukcemi, které jsou sestaveny tak, aby pomohly při instalaci kabeláže a umístění zapouzdřených zařízení.

Trasy v zemi mohou být:

 • a) vyhrazené pro instalaci kabeláže informačních technologií (například kabely přímo uložené do země, trubky uložené do země) - viz tabulka 1 s nevyčerpávajícím seznamem záležitostí návrhu a plánování;
 • b) sdílené s jinými službami (například víceúčelové kanály navržené pro dodávku elektřiny, páry a vody).

Trasy kabeláže informačních technologií ve víceúčelových kanálech mohou sestávat z vnitřních nosných systémů v souladu s ČSN EN 50174-2 ed. 2.

infokabel do zeme 1

Umístění tras musí být v souladu s národními a místními předpisy při vztahu v blízkosti k:

 • a) stávajícím službám v zemi;
 • b) stromům a kořenům stromů;
 • c) základům budov.

Při plánování umístění a vzdálenosti mezi místy pro přístup musí být bráno v úvahu:

 1. maximální tahové zatížení kabelů;
 2. způsob instalace;
 3. požadavky na budoucí rozšíření kabeláže pro obsloužení dalších budov;
 4. požadavky na přístup.

Při plánování musí být dokumentovány následující informace:

 • způsob instalace;
 • umístění míst pro přístup.

Pokud se nepoužije zvláštní řešení návrhu, aby se zabránilo vniknutí vody, musí se předpokládat, že u vyhrazených tras v zemi nastane alespoň částečné zaplavení vodou kvůli netěsnostem a kondenzaci. Během návrhu, instalace a provozu míst pro přístup se musí zvážit opatření pro účinné odvodnění.
Prostředí ve sdílených trasách je určeno konstrukcí tras.
Když se v mimoměstské oblasti s vysokým rizikem úderu bleskem uloží do země kabely s metalickými prvky, musí se zvážit mimořádná opatření.

infokabel do zeme 2

Kabeláž ukládaná přímo do země

Řešení zahrnuje:

 • a) konstrukce kabelů, které přenosovému médiu poskytují požadovanou ochranu vůči prostředí;
 • b) trubky, které mohou obsahovat vložené trubky, do kterých se instalují kabely nebo svazky (typicky optická vlákna) zafouknutím při použití stlačeného vzduchu; v těchto případech musí trubky poskytovat kabelovým prvkům požadovanou ochranu vůči prostředí.

Běžným termínem pro takové trubky a vložené trubky jsou trubkové kanály a mikrotrubičky v uvedeném pořadí. To se neshoduje s definicí kanálu, použitou v CLC/TC 213, kde se s kanálem nakládá jako s neokrouhlým potrubím.
Kabely pro uložení do země bez vhodné ochrany se musí zatahovat do trubek, potrubí a jiných vhodných konstrukcí, aby se ochránily před mechanickým, elektrolytickým a chemickým ohrožením.
Pokud není v národních a místních předpisech stanoveno jinak, musí být minimální plánované hloubky tras v souladu s požadavky tabulky 2, pokud nemají být použity další opatření pro ochranu kabelu(ů). Vyznačená hloubka se přidává k průměru kabelu(ů), tak, že vrchní část kabelu musí splnit požadavky tabulky 2.
Aby se umožnila pokládka jakýchkoliv ochranných vrstev pod kabely, bude hloubka výkopu významně větší, než je uvedeno v tabulce 2.

infokabel do zeme 3
Trasy, které nesplňují požadavky na plánovanou hloubku v tabulce 2 bez účinných prostředků zmírnění vlivů, se považují za obětované trasy.
Šířka plánované trasy musí umožnit přiměřený prostor pro proces instalace.
Požadavky na označovací fólie nebo rovnocenné výrobky musí odpovídat národním nebo místním předpisům.
Na křižovatkách se silnicemi a železnicemi musí být kabely instalovány uvnitř ochranných trubek.
Na křižovatkách se silnicemi a železnicemi musí trubky poskytnout ochranu a izolaci a musí sahat k úpatí svahu železničního náspu a musí procházet alespoň 1,75 m od venkovního okraje kolejnice, která leží nejvíce vně.
Když má být kabel uložen přímo do země, měl by se pečlivě zvážit stav půdy. Pokud je například známo, že má podloží korozívní vlastnosti, může kabel vyžadovat další ochranu a mělo by se to konzultovat s dodavatelem kabelu.

Trubky

Trasy založené na trubkách mají dvě různé formy:

 • a) trubky, které mohou obsahovat vložené trubky, do nichž se kabely instalují zatažením nebo zafouknutím při použití
  stlačeného vzduchu nebo vody a v těchto případech musí kombinace vlastností trubky a konstrukce kabelu poskytovat požadovanou ochranu přenosového média vůči prostředí;
 • b) trubky, které mohou obsahovat vložené trubky, do nichž se svazky kabelových prvků (typicky optická vlákna) instalují zafouknutím při použití stlačeného vzduchu; v těchto případech musí trubky kabelovým prvkům poskytovat požadovanou ochranu vůči prostředí.

Běžným termínem pro takové trubky a vložené trubky jsou trubkové kanály a mikrotrubičky v uvedeném pořadí. To se neshoduje s definicí kanálu, použitou v CLC/TC 213, kde se s kanálem nakládá jako s neokrouhlým potrubím.
Pokud není v národních a místních předpisech stanoveno jinak, musí být minimální plánované hloubky tras v souladu s požadavky tabulky 2, pokud nemají být použity další opatření pro ochranu trubky(ek). Vyznačená hloubka se přidává k průměru trubky(ek), tak, že vrchní část trubky(ek) musí splnit požadavky tabulky 2.
Trasy, které nesplňují požadavky na plánovanou hloubku v tabulce 2 bez účinných prostředků zmírnění vlivů, se považují za obětované trasy.
Šířka plánované trasy musí umožnit přiměřený prostor pro proces instalace. Trubka musí být vybrána, aby:

 1. vydržela předpokládané mechanické zatížení;
 2. se zabránilo barvám systémů pro vedení kabelů, které jsou používány výhradně jinými službami, například pro napájení, plyn a vodu;
 3. se umožnila instalace a výměna vložených trubek, kabelů nebo kabelových prvků (pokud jsou použity).

Kde je to vhodné, musí být trubky, vložené trubky a příslušenství schopné snést tlak vzduchu požadovaný na zafouknutí kabelů a kabelových prvků.
Požadavky na označovací fólie nebo rovnocenné výrobky musí odpovídat národním nebo místním předpisům.
Trubky pod silnicemi a železnicemi by měly být instalovány ve spolupráci s příslušnými úřady, aby se definovaly požadavky na:

 • a) přístup;
 • b) bezpečnost;
 • c) obnovení původního stavu zahrnujícího hloubku krytí a materiály.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku