Normy

ČSN EN 61009-1 ed. 3

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 61009-2-1

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

ČSN EN 61010-1 ed. 2

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-2-030

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

ČSN EN 61100

Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti

ČSN EN 61131-1

Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace

ČSN EN 61131-3 ed. 2

Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky

ČSN EN 61138 ed. 2

Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy

ČSN EN 61140 ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61158-2 ed. 5

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

ČSN EN 61226

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí

ČSN EN 61230 ed. 2

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

ČSN EN 61238-1

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky

ČSN EN 61243-1

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

ČSN EN 61243-2

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

ČSN EN 61243-3 ed. 3

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

ČSN EN 61243-5

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

ČSN EN 61310-1 ed. 2

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61310-3 ed. 2

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů