Normy

ČSN EN 60079-31 ed. 2

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"