Normy

ČSN EN 60079-2 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"