Normy

ČSN EN 60079-0 ed. 4

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky