Normy

ČSN 34 2100

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení