Normy

ČSN 38 1754

Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů