Bezpečná automatizace

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost Taurid Ostrava, s.r.o. projektuje bezpečnou automatizaci pro elektrická zařízení, stroje a procesní linky. Součástí projektu je zpracování funkční specifikace zařízení, analýzy a hodnocení rizik.

Moderní inovativní technologie umožňují implementovat ochranná zařízení přímo do pracovního procesu a do systému řízení tak, aby byla co nejmenší překážkou pro obsluhu a údržbu zařízení. Zabezpečení stroje a výrobního zařízení je nedílnou součástí zpracovávaného projektu a konstrukčního řešení. Cílem je, aby navržená opatření nekomplikovala a nezpomalovala ovládání zařízení při udržení vysoké míry bezpečnosti obslužného personálu.
Koncepce bezpečnosti je projektována již při zpracování tzv. basic designu; mnohem častěji jsou projektovány PLC v safety provedení, tj. GuardPLC od firmy Rockwell Automation (Allen-Bradley) nebo Simatic Safety Integrated od firmy Siemens, které kombinují standardní a bezpečnostní řešení v jedné modulární sestavě.
Při projektování je zohledňována bezpečnostní norma ČSN EN ISO 13849-1, která používá rizikový graf k určení požadované bezpečnostní úrovně PLa-e. Dále je aplikována norma EN 62061, která používá numerický postup pro stanovovaní kategorie bezpečnosti a výsledkem je tzv. SIL1-3.

analyza rizik 1
Velmi často pracujeme s normou EN 60204-1, která mimo jiné definuje tzv. stop kategorie pro zastavení stroje 0–2 (nezaměňovat s kategoriemi bezpečnosti dle uvedené normy v předešlém odstavci).

Je-li zařízení dimenzováno dle:

 • stop kategorie 0, je přívod energie odpojen okamžitě
 • stop kategorie 1, je pohon řízeně zastaven a poté je přívod energie odpojen
 • stop kategorie 2, je pohon řízeně zastaven a přívod energie zůstává zapojený

Bezpečnost elektrických regulovaných pohonů je v praxi projektována podle  zásad uvedených v normě ČSN EN 61800-5-2, která definuje funkce pro zastavení pohonu, hlídání otáček a další funkce.
V této souvislosti moderní měniče regulovaných pohonů jsou vybaveny např. níže uvedenými hardwarovými funkcemi:

 • STO (Safe Torque Off)
 • SS1 (Safe Stop 1)
 • SS2 (Safe Stop2)
 • SLS (Safety Limited Speed)
 • další

Vzorové aplikace

Pro tento příspěvek byla vybrána vzorová aplikace.
Touto aplikací je 3-osý automatický manipulátor palet.

 • Pojezd v ose x: 60 metrů
 • Pojezd v ose y: 20 metrů
 • Pojezd v ose z: 10 metrů (zdvih)

Odměřování vzdálenosti v ose x a z je řešeno pomocí optického systému DME5000 firmy SICK, odměřování v ose y pomocí absolutního snímače na hřídeli motoru.
Pro automatický manipulátor je dimenzován systém řízení Allen Bradley Control-Logix 5000 s decentrálními periferiemi 1734 POINT I/Os a operátorským panelem PV1250. Včetně frekvenčních měničů komunikují po síti EthernetIP. Centrální procesor GuardLogix splňuje certifikaci pro SIL3 podle IEC 61508. Sestavy decentrálních vstupů a výstupů jsou elegantně sestaveny ze standardních a bezpečnostních modulů, viz obr. 2.

analyza rizik 2

Taurid Ostrava, s.r.o.
Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava
Tel.: +420 599 507 800
Fax: +420 596 729 125
www.taurid.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku