SICK – Už 65 let se zabýváme Vaší bezpečností

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

SICK – jak to všechno začalo? Společnost SICK založil pan Erwin Sick v roce 1946, kdy začal vyvíjet a vyrábět optické senzory pro průmyslovou automatizaci.

V roce 1952 pan Erwin Sick uvedl na trh první bezpečnostní světelný závěs. V následujících 65 letech společnost SICK vyvinula mnoho unikátních optoelektronických bezpečnostních prvků mimo standardních bezpečnostních světelných závěsů, jako jsou například bezpečnostní laserové skenery anebo bezpečnostní kamerové systémy, které jsou na světovém trhu bezpečnostních prvků ojedinělé.
Stejně tak jako jsou unikátní produkty společnosti SICK, jsou velmi ojedinělé – akreditované -servisní služby, které společnost SICK poskytuje na česko – slovenském trhu. Servisní oddělení nyní zaměstnává devět certifikovaných bezpečnostních specialistů, kteří provádějí akreditované inspekce, měření doběhových časů strojů, posouzení rizika nebo návrhy bezpečnostních konceptů – návrhů řešení zabezpečení strojních zařízení.
Tyto unikátní servisní služby umožňují našim zákazníkům splnit požadavky plynoucí z platné legislativy.
Důležitým zákonem, který výrazně ovlivňuje pracovní život zaměstnanců našich zákazníků je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V tomto nařízení se mimo jiné v § 3, článku (1) říká:“ Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou“ a v odstavci d) je uvedeno:“ vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene“. Mnoho našich zákazníků se snaží tuto část zákonného požadavku splnit, ale často neví jak. V tomto okamžiku přichází na scénu servisní tým společnosti SICK. Aplikační specialista provede zdarma prvotní obhlídku a navrhne pracovní postup, tak aby vyvrcholením projektu bylo, že zákazník provozuje bezpečný stroj. V následných krocích bezpečnostní specialisté provedou analýzu rizika, na jejímž základě navrhnou bezpečnostní koncept a následně projektové oddělení vytvoří projektovou nabídku. Po přijetí objednávky se vyrobí případné mechanické prvky, držáky, kryty atd., změny v bezpečnostních obvodech se zakreslí do dokumentace, nebo se vytvoří dokumentace nová, případně se vytvoří další potřebné dokumenty, např. návody pro obsluhu či údržbu. Po provedení všech prací, před předáním díla uživateli, se provede Akreditovaná inspekce, unikátní produkt, který firma SICK na českém trhu nabízí již od roku 2003.
Akreditované inspekce ovšem neprovádíme pouze při dokončení projektů, ale hlavně u všech provozovatelů strojních zařízení, kterým záleží na bezpečnosti jejich zaměstnanců, tak jak je to mimo jiné uvedeno v § 101 a § 102 zákoníku práce.

sick 65let 1
Navíc nařízení vlády č. 378/2001 Sb., také říká, viz § 4, článek (1): Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna…a dále v článku (2) stejného paragrafu stojí: Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců … Z toho se dá usuzovat (zákony jsou o jejich výkladu), že provozovatel má před uvedením strojního zařízení zkontrolovat bezpečnost provozu tohoto zařízení a následně má toto zařízení zkontrolovat minimálně jednou za 12 měsíců.
Často se mě zákazníci ptají, zda si tuto kontrolu mohou provádět sami. Vzhledem k tomu, že ze zákona jasně nevyplývá, kdo tuto kontrolu může provádět, je moje odpověď vždy stejná. Tuto kontrolu by měl vždy provádět člověk, který si je vědom zodpovědnosti, která mu z této činnosti vyplyne, ale hlavně má dostatečně hluboké teoretické i praktické znalosti z oblasti zabezpečení strojních zařízení.
A je tedy víceméně „jedno“, zda je to vlastní zaměstnanec nebo externí subjekt. Přesto je nejjednodušší využít služeb bezpečnostního oddělení firmy SICK. Všech devět bezpečnostních specialistů společnosti SICK prošlo dlouhodobým školením v mateřské společnosti v Německu, a mají tedy nejenom hluboké teoretické znalosti, ale po tisících provedených inspekcích mají i ohromné praktické zkušenosti z různorodých provozů a způsobů zabezpečení různých strojních zařízení. Akreditace navíc znamená, že našim zákazníkům nabízíme ověřený a nezávisle kontrolovaný servis.

Bezpečnost nových strojů

Výrobce strojního zařízení samozřejmě nejvíce zajímá, aby dodal provozovatelům funkční a kvalitní strojní zařízení. Nesmí ovšem, a to už během konstruování stroje, zapomenout na směrnici o strojích ve znění českého nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Zde jsou stanoveny základní požadavky, které musí výrobce splnit, aby mohl strojní zařízení uvést na trh EU a tedy i České republiky.
Primární podmínkou zkonstruování bezpečného stroje je to, že se provede posouzení rizika, viz kapitolu 1, přílohy č. 1. Zde je uvedeno: Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení …
I zde pomohou specialisté firmy SICK. Totiž ne každá firma, která vyrábí strojní zařízení má znalosti nebo kapacitu na to, aby toto posouzení provedla. Proto se čím dál víc výrobců obrací na firmu SICK s žádostí o pomoc při zabezpečení i nových strojů.
Velmi běžným způsobem zabezpečení strojního zařízení je použití optoelektronických bezpečnostních prvků, například lze zakládací místo jednoúčelového stroje zabezpečit unikátní bezpečnostní kamerou. Nejen, že je nutné tyto optoelektronické bezpečnostní prvky správným a tedy bezpečným způsobem zapojit do řídicího systému stroje, je také velice důležité je umístit do tzv. bezpečné vzdálenosti, viz Příloha č. 1, kapitolu 1.4.1. Obecné požadavky – Ochranné kryty a ochranná zařízení, bod e):… musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od nebezpečného prostoru, protože kapitola 1.4.3. říká, Ochranná zařízení musí být navržena a zabudována do řídicího systému tak, aby za a) pohybující se části nemohly být spuštěny, pokud jsou v dosahu obsluhy a za b) se osoby nemohly dotknout pohybujících se částí, jestliže už byly spuštěny.
Nejen, že navrhneme vhodný optoelektronický prvek z našeho širokého portfolia, ale navrhneme jeho vhodnou integraci do řídicího systému stroje, změříme akreditovaným způsobem doběhový čas stroje a dle požadavků ČSN EN ISO 13855 vypočteme správnou, tedy dostatečnou bezpečnou vzdálenost pro jeho bezpečné umístění.

sick 65let 2

Co je tedy akreditovaná inspekce?

Během akreditované inspekce bezpečnostních prvků ověřujeme:

  • správné umístění a nastavení bezpečnostního zařízení (inspekci lze provést i v případě, že jsou použity bezpečnostní prvky od jiných výrobců)
  • zda jsou bezpečnostní prvky zapojeny do řídicího systému stroje podle platných předpisů a norem
  • že dokumentace souhlasí se stávajícím zapojením
  • že je dodržena bezpečná vzdálenost
  • velikost a umístění krytů, plotů a jiných mechanických zábran
  • správnou funkci bezpečnostních spínačů a zámků
  • správnou funkci, umístění a zapojení tlačítka opětovného spuštění
  • a další

Výsledkem inspekce je vydaný inspekční protokol a v případě pozitivního výsledku i inspekční známka, která znamená, že stroj je možné provozovat bezpečným způsobem, a že jeho provozovatel splnil požadavky uvedené v bodu e) paragrafu 2 a odstavce 1 a 2, § 4 nařízení vlády č. 378/2001, Sb.

sick 65let 3

A taky vás vyškolíme

Jak jsem se již zmínil, ne každý provozovatel nebo i konstruktér zná všechny potřebné zákony, normy nebo předpisy. Firma SICK nabízí školení o legislativě a o její praktické aplikaci, o provádění analýzy rizika i o používání sw SISTEMA.

A co konkurence?

Občas se stane, že konkurenční „specialisté“ kritizují firmu SICK, cituji: „SICK bere tu bezpečnost moc vážně“. A mají pravdu, bereme to vážně, protože si uvědomujeme zodpovědnost, kterou máme. Jedná se totiž o VAŠE ZDRAVÍ – VÁŠ ŽIVOT.  

Jakýkoliv servisní zásah je možné objednat telefonicky na čísle 257 911 850 nebo můžete použít email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

bezpecnost sick 2016 logo

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10
Tel. +420 257 911 850
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sick.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku