Volba typů ochranných krytů pro bezpečnost strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Za účelem výběru a návrhu typů ochranných krytů, které jsou vhodné pro určité strojní zařízení, je důležité posoudit riziko vznikající od různých nebezpečí vyskytujících se u strojního zařízení a předvídatelné kategorie osob, které mohou být vystaveny nebezpečí (viz ČSN EN ISO 12100).

Typy ochranných krytů musí být vybrány v souladu s následujícím (viz také norma ČSN EN ISO 12100).
Při volbě vhodných ochranných krytů musí být uváženy příslušné fáze životnosti strojního zařízení (jak je stanoveno v normě ČSN EN ISO 12100).
Nejdůležitější kritéria výběru jsou následující body:

 • pravděpodobnost a předpokládaná závažnost jakéhokoliv zranění, jak je indikováno pomocí posouzení rizika;
 • zamýšlené použití stroje, jak je stanoveno v ČSN EN ISO 12100;
 • předvídatelné nesprávné použití a překonání ochranného krytu;
 • nebezpečí vyskytující se u stroje;
 • povaha a četnost přístupu.

strojni zarizeni kryty 2017 1

Kombinace různých ochranných krytů nebo ochranné kryty s jinými zařízeními

Může být vhodné použít kombinaci různých typů ochranných krytů. Například:

 • pokud stroj má několik nebezpečných prostorů a je požadován přístup do jednoho z nich během fáze procesu, ochranné kryty se mohou skládat z pevného ochranného krytu v kombinaci s pohyblivým ochranným krytem s blokováním;
 • pokud je použito k zamezení přístupu do nebezpečných prostorů obvodové oplocení, měla by blokovaná brána za běžných okolností umožnit bezpečný přístup.

Podobným způsobem může být někdy požadována kombinace ochranných zařízení (viz obrázek 2).
Pokud je použito mechanické podávací zařízení ve spojení s pevným ochranným krytem posuvu obrobků do stroje (čímž se odstraní nutnost přístupu do nebezpečného prostoru), snímací ochranné zařízení může být nutné chránit proti sekundárnímu zachycení nebo nebezpečí střihu mezi mechanickým podávacím zařízením a pevným ochranným krytem.

Výběr ochranného krytu v souladu s počtem a velikostí nebezpečí

Tam, kde je to možné, musí být nebezpečí uzavřeno zcela uzavřeným ochranným krytem.
Pokud nejsou možné zcela uzavřené ochranné kryty, měly by být vybrány ochranné kryty nejvhodnějšího typu, např. pevné ochranné kryty (s bezpečnou vzdáleností nebo obvodové), pohyblivé ochranné kryty, nastavitelné ochranné kryty.
Je možné, aby ochranný kryt chránil více nebezpečí a/nebo nebezpečných prostorů např. obvodová ochrana s bránou s blokovacím přístupem kolem sestavy strojů. Pokud ochranný kryt chrání více nebezpečí, pak ochrana musí být vhodná pro všechna nebezpečí.
Pokud je nebezpečná oblast rozdělena do různých zón, což dovoluje přístup k nehybnému strojnímu zařízení v jedné zóně, zatímco aktivní strojní zařízení operuje v ostatních zónách, musí být z bezpečného prostoru zabráněno přístupu do prostoru v provozu použitím příslušné bezpečnostní ochrany.
Další prostředky bezpečnostní ochrany mimo předmět této mezinárodní normy by mohly být vhodnější pro identifikované nebezpečí a zamýšlený provoz stroje.
Může být výhodné pro výrobní proces rozdělení chráněné oblasti do několika prostorů k tomu, aby akce (například kontrola, nastavení) v jednom prostoru byla provedena bez vlivu na provoz stroje v jiném prostoru. V tomto případě, ochrana každého prostoru musí být v souladu se všemi požadavky této mezinárodní normy.

strojni zarizeni kryty 2017 2

Výběr ochranných krytů v souladu s povahou a četností požadovaného přístupu

ČSN EN ISO 12100 poskytuje požadavky a pokyny na výběr ochranných krytů.

Pohybující se přenosové části
Ochranné kryty chrání proti nebezpečím generovaným pohybujícími se přenosovými částmi, např. řemenice, řemeny, ozubená kola, hřebeny a pastorky, hřídele; musí být chráněny buď pevnými ochrannými kryty (viz obrázek 2) nebo pohyblivými ochrannými kryty s blokováním.

Kde není požadován přístup během používání
Pevné ochranné kryty by měly být používány z důvodu jejich jednoduchosti a spolehlivosti.

Kde je požadován přístup během používání
Kde je požadován přístup ke stroji za účelem seřízení, korekce procesu nebo údržby
Měly by být použity následující typy ochranného krytu:

 • a) Pohyblivý ochranný kryt, pokud je předpokládaná četnost přístupu vysoká (např. více než jednou za týden) nebo pokud by byla demontáž nebo výměna pevného ochranného krytu složitá. Pohyblivé ochranné kryty musí být opatřeny blokováním nebo musí mít blokování se zajištěním ochranného krytu (viz norma ČSN EN ISO 14119);
 • b) Pevný ochranný kryt pouze, pokud je předpokládaná četnost přístupu nízká (např. méně než jednou za týden), jeho výměna je snadná a jeho demontáž a výměna jsou provedeny v rámci bezpečného systému práce.

Kde je požadován přístup během pracovního cyklu
Měly by být použity následující typy ochranného krytu:

 • a) Pohyblivý ochranný kryt s blokováním nebo ochranný kryt s blokováním a zajištěním (viz ČSN EN ISO 14119);
 • b) Silově ovládané pohyblivé ochranné kryty s blokováním mohou být vhodnější tam, kde jsou velmi krátké pracovní cykly nebo ergonomické důvody, např. těžké ochranné kryty, vysoká teplota;
 • c) Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí (ovládací ochranný kryt), jestliže jsou splněny speciální podmínky pro použití.

Pokud je v průběhu pracovního cyklu vyžadován častý přístup, mohou být více praktické jiné typy ochranného zařízení (např. světelná závora). Ty nejsou předmětem této mezinárodní normy.

Případy, kdy přístup do nebezpečného prostoru nemůže být zcela zakázán s ohledem k povaze provozu
Pokud je nutné, aby nástroje, například pilové kotouče, byly částečně odkryté, jsou vhodné následující ochranné kryty:

 • a) samočinně se zavírající ochranný kryt;
 • b) nastavitelný ochranný kryt.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku