Funkce nouzového zastavení - ČSN EN ISO 13850:2017

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Průmyslová automatizace znamená nejen zvýšení produktivity práce, ale klade také zvýšené nároky na bezpečnost obsluhy strojních zařízení. Každé strojní zařízení má být bezpečné!

Tento požadavek vyplyne pro výrobce strojního zařízení z nařízení vlády č. 176/2008 Sb., a pro provozovatele strojního zařízení to vyplyne z nařízení vlády č. 378/2003 Sb., nebo i ze Zákoníku práce.

Nejdříve si připomeneme několik základních požadavků, tak jak jsou definovány v příslušných nařízení vlády.
Kapitola 1.2.4.3 – Nouzové zastavení, Přílohy č. 1 v nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nám říká, cituji: Strojní zařízení musí být vybaveno jedním nebo několika zařízeními pro nouzové zastavení, která umožňují odvrácení skutečného nebo hrozícího nebezpečí.

Toto neplatí pro:

  • a) strojní zařízení, kde by zařízení pro nouzové zastavení nezmenšovalo riziko, protože by buď nezkracovalo dobu zastavení, nebo by neumožňovalo uplatnit nezbytná zvláštní opatření proti riziku,
  • b) ruční přenosné stroje nebo ručně vedené stroje.

Tato zařízení musí:

  • a) mít zřetelně rozlišitelné, dobře viditelné a rychle přístupné ovládací zařízení,
  • b) zastavit nebezpečný proces co nejrychleji, aniž by vzniklo další nebezpečí,
  • c) popřípadě spustit nebo umožnit spuštění určitých pohybů zajišťujících bezpečnost.

Jakmile se po skončení povelu k zastavení přeruší aktivní funkce ovládacího zařízení nouzového zastavení, musí být zařízením pro nouzové zastavení tento povel udržován tak dlouho, dokud není určeným úkonem odblokován; zařízení nesmí umožňovat odblokování bez povelu k zastavení; odblokování zařízení může být možné jen příslušným úkonem, přičemž odblokováním nesmí být strojní zařízení znovu spuštěno, ale smí být pouze umožněno jeho nové spuštění.
Funkce nouzového zastavení musí být k dispozici a fungovat kdykoli bez ohledu na pracovní režim.
Zařízení nouzového zastavení musí být zálohou pro ostatní bezpečnostní opatření a nesmí být jimi nahrazeno.
V bodu k), odstavci (1), § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb je k této problematice uvedeno toto: vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.
V ČSN EN ISO 13850:2017 je samozřejmě uvedeno jinými slovy výše uvedené, ale já se v tomto článku chci hlavně zaměřit na několik zásadních změn, které tato nová norma přináší.
V článku 4.1.2.1 je uvedeno, že lze aplikovat více rozsahů ovládání. To znamená, že zařízení pro nouzové zastavení může zastavovat například jen některé stroje, tato informace by měla být indikována piktogramem, viz obrázek 1.

funkce nouzove zastaveni 2019 1
Je také důležité, že zařízení nouzového zastavení s různými rozsahy ovládání nesmí být umístěna blízko sebe.
Dle mého názoru ne úplně vítanou novinkou je to, že uvolnění zařízení nouzového zastavení je považováno za reset, který sice sám o sobě nesmí iniciovat spuštění, ale smí spuštění/restart umožnit, viz kapitola 4.1.4.
Také bych chtěl zmínit, že v kapitole 4.1.5 je stanoveno jakou minimální úroveň zabezpečení je nutné dosáhnout při integraci zařízení nouzového zastavení do bezpečnostní části řídicího systému. Pokud se aplikuje ČSN EN ISO 13849-1, je nutné dosáhnout nejméně PLr c, v případě normy ČSN EN 62061 musí být SILCL SIL1.
U úrovně zabezpečení se ještě zastavíme. Velmi často je nouzové zastavení zapojováno dvoukanálově, mnohdy i tak, že jsou jednotlivá tlačítka zapojena do bezpečnostní části řídicího systému samostatně, takže je dosaženo i PL e nebo SIL 3. To samozřejmě není špatně, ale je to mnohdy zbytečné. Zopakujme si, co nám říká nařízení vlády: Zařízení nouzového zastavení musí být zálohou pro ostatní bezpečnostní opatření a nesmí být jimi nahrazeno. A níže se dozvíme, že norma říká: Funkce nouzového zastavení je doplňkové ochranné opatření. Z těchto požadavků nám jasně vyplyne, že není důvod dosahovat s nouzovým zastavením vysoké úrovně zabezpečení, protože je to „třešnička na dortu“ a ne primární bezpečnostní opatření.
Toto mé tvrzení, je podporováno i nově vydanou normou ČSN EN ISO 16092-3:2018, Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy. V Tabulce 1 je uvedeno, že funkce nouzového zastavení má dosahovat aspoň PL c! Takže i na nebezpečném zařízení, jako je hydraulický lis, není vždy bezpodmínečně nutné, aby nouzové zastavení dosahovalo PL d nebo PL e.
Další důležitou novinkou je, že norma v kapitole 4.3.7 říká, že ani ovládač a ani pozadí zařízení nouzového zastavení by nemělo být označeno textem.
Dále je v kapitole 4.5 uvedeno, že zařízení nouzového zastavení musí být navrženo tak, aby bylo zabráněno neúmyslnému spuštění, ale pokud je to možné, musí být neúmyslnému spuštění přednostně předcházeno umístěním a ne konstrukčním opatřením. Takže tlačítko nouzového zastavení na obrázku 2, by mělo být použito pouze v případě, že ho nelze umístit vhodnějším způsobem.

funkce nouzove zastaveni 2019 2
Takže malá rekapitulace výše uvedeného, nouzové zastavení má odvrátit existující nebo hrozící nouzovou situaci vyplývající z chování osob nebo z neočekávané nebezpečné události, je to doplňkové ochranné opatření a nesmí být použito jako náhrada za opatření bezpečnostní ochrany nebo bezpečnostní funkce.
Lze také konstatovat, že vzhledem k tomu, že nouzové zastavení je doplňkové ochranné opatření, není nutné, aby bylo vždy zapojováno, tak aby bylo dosaženo nejvyšší úrovně zabezpečení, když i na lisu stačí PL c.
Závěrem bych se pokusil vyvrátit tvrzení, že je možné do série zapojit maximálně tři zařízení nouzového zastavení. Toto tvrzení vychází z mylné interpretace Tabulky 11, v normě ČSN EN ISO 13849-1:2017. Tato tabulka se totiž aplikuje pouze v případě, že není známá hodnota PFHd jednotlivých částí řídicího systému (SRP/CS) a pojednává o počtu těchto částí (VSTUP – LOGIKA – VÝSTUP) a ne o počtu komponent, tedy např. počtu tlačítek nouzového zastavení.

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10
Tel. +420 234 719 500
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sick.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku