ČSN EN ISO 13850

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci