Nouzové zastavení a nouzové vypnutí strojního zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové zastavení a nouzové vypnutí jsou doplňující ochranná opatření, která nejsou primárními prostředky omezení rizika proti nebezpečím (například zachycení, zapletení se, úraz elektrickým proudem nebo popálení) u stroje, viz ČSN EN ISO 12100.

Požadavky na funkce nouzového zastavení a nouzového vypnutí strojních zařízení stanovuje norma ČSN EN 60204-1 ed. 3. U obou těchto funkcí se předpokládá, že jsou vyvolány jedním zákrokem člověka.
Jakmile se aktivní činnost ovládacího prvku nouzového zastavení nebo nouzového vypnutí ukončí po povelu zastavení nebo vypnutí, musí být působení tohoto povelu zachováno, dokud nedojde k znovunastavení (resetování). Toto resetování musí být možné pouze ručním působením na tom přístroji, kde byl povel vyvolán. Resetování povelu nesmí znovu spustit strojní zařízení, ale pouze umožnit nové spuštění.
Nesmí být možné znovu spustit strojní zařízení, dokud nejsou znovu nastaveny všechny povely pro nouzové zastavení. Nesmí být možné připojit strojní zařízení znovu k elektrickému napájení, dokud nejsou znovu nastaveny všechny povely pro nouzové vypnutí.

strojni zarizeni nozove zastaveni 2020 1

Nouzové zastavení

Požadavky na funkční hlediska zařízení nouzového zastavení jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 13850.
Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Výběr kategorie zastavení u nouzového zastavení závisí na výsledcích hodnocení rizika stroje.
V některých případech může být kvůli tomu, aby se vyloučilo vytváření dodatečných rizik, nutné provést řízené zastavení a udržovat elektrické napájení ovládacích prvků stroje i poté, co bylo dosaženo zastavení. Zastavený stav se musí monitorovat a po zjištění poruchy zastaveného stavu se musí elektrické napájení přerušit bez vytvoření nebezpečného stavu.
Kromě požadavků na zastavení jsou na funkci nouzového zastavení kladeny následující požadavky:

  • musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech režimech;
  • musí co nejrychleji zastavit nebezpečný pohyb, aniž by vznikla jiná nebezpečí;
  • reset (návrat do výchozího stavu) nesmí vyvolat opětné spuštění.

strojni zarizeni nozove zastaveni 2020 2

Nouzové vypnutí

Funkční hlediska nouzového vypnutí jsou uvedena v čl. 536.4 technické normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.
Nouzové vypnutí má být zajištěno tam, kde:

  • základní ochrany se dosahuje pouze umístěním mimo dosah nebo zábranami; nebo
  • existuje možnost jiných nebezpečí nebo poškození způsobených elektřinou.

Nouzové vypnutí se provádí vypnutím příslušného napájení elektromechanickými spínacími přístroji, čímž se uskuteční zastavení kategorie 0 ovládacích prvků stroje připojených k tomuto napájení. Pokud toto zastavení kategorie 0 není pro stroj přípustné, může být nutné použít jiná opatření, například základní ochranu, takže nouzové vypnutí není nutné.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku