Plastové produkty pro ochranu a vedení kabelů od CWS s.r.o.

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost CWS s.r.o. je výrobní firma, která vznikla v roce 1993 a od počátku své činnosti působí v oblasti dodávek materiálů a výrobků, které slouží k vedení a ochraně kabelů.

Firma se soustředí na dodávky užšího specifického sortimentu. Ten lze členit do několika komodit a díky tomu, že se firma specializuje na několik vymezených oblastí výrobků, řadí se mezi přední dodavatele v tomto oboru.

Výrobky, kterými se firma CWS s.r.o. zabývá, jsou určeny pro energetiku, telekomunikace, výstavbu železničních koridorů, průmyslové podniky a elektromontážní firmy. Našimi odběrateli jsou významné energetické společnosti v ČR i v zahraničí.
Vyrábíme kabelové krycí desky z PVC a PE pod obchodní značkou DEKAB, krycí náviny z PE pod obchodní značkou DEKAB FLEX. Pod obchodní značkou ZEKAN vyrábíme plastové kabelové žlaby a plastové kabelové komory.
Mezi nejprodávanější výrobky patří PVC trubkové kabelové chráničky, sloužící k ochraně kabelů v samostatných vedeních nebo kabelovodech.
Vyrábíme také doplňkové produkty pro využití v energetice. Jedná se o kryty vývodových trubek, kryty hlav dřevěných sloupů a plastové nátrubky pod keramické izolátory.

ochrana kabelu 2020 1

Kabelové komory ZEKAN

Kabelové komory ZEKAN se používají na výstavbu kabelovodů jako přístupová místa kabelových tras pro instalaci prvků, křížení, odbočení a kontrolu kabelů. Lze do nich instalovat i další prvky inženýrských sítí. V porovnání s betonovými nebo zděnými komorami jsou podstatně lehčí, díly jsou vyrobeny z HDPE. Snadno a rychle je lze nainstalovat a vzhledem ke stavebnicovému systému umožňují aktuální změnu rozměru komory, dle nastalých požadavků projektu nebo stavby. Jejich mechanická zatížitelnost je vysoká, odpovídá parametrům normy ČSN EN 124.
V základním provedení mají boční a čelní díly komor předlisované otvory pro vyústění kabelových chrániček Ø 63 mm a Ø 110 mm. V případě potřeby vyústění chrániček pro Ø 160 mm nebo Ø 200 mm je možné komoru sestavit z dílů, které toto umožňují. Rozteče vyústění chrániček jsou stejné jako rozteče distančních rozpěrek, do kterých jsou chráničky v kabelovodu fixovány. Vždy je důležité určit počet a rozvržení chrániček pro určení tvaru a rozměrů komory. Otvory pro vyústění komor se snadno vytvoří vykružovacím vrtákem pro požadovaný Ø otvoru.
Pro montáž komor je vypracován technologický postup, který určuje, v jaké výšce a množství mají být zhotoveny betonové prstence (dle výšky komory).
Poklopy komor jsou vyrobeny z kompozitního materiálu, uložené v duralovém rámu – zatížitelnost B 125 (12,5t). Dostupné jsou i poklopy litinové, uložené v ocelovém rámu – zatížitelnost D 400 (40 t).

ochrana kabelu 2020 2

Kabelové žlaby ZEKAN

Kabelové žlaby jsou určeny pro pokládku do země a slouží k mechanické ochraně kabelů s možností opětovného vstupu do trasy za účelem opravy nebo doplnění kabelů. Spodní díly se spojují zaklesnutím do spojky podélně proti sobě. Vrchní a spodní díl jsou spojeny lištovým zámkem. Vrchní díly se instalují tak, aby překrývaly spoje spodních dílů a bylo tím vyloučeno poškození kabelů střihem. Tímto je zajištěna kompaktnost trasy a je vyloučeno sesouvání vrchního dílu působením zvlněného kabelu nebo jeho posunu při zásypu. Žlaby jsou také využívány jako dodatečná mechanická ochrana kabelů již instalovaných. Víko žlabů lze dodávat barevné s požadovaným popisem. Ke žlabům jsou standardně dodávány spojky, na zakázku lze dodat tvarové díly – ohyby, T kusy, stoupací a klesací díly.
Kabelové žlaby ZEKAN® jsou dostupné ve čtyřech velikostech:

  • ZEKAN 1 100x100 mm
  • ZEKAN 2 120x100 mm
  • ZEKAN 3 130x140 mm
  • ZEKAN 4 200x126 mm

ochrana kabelu 2020 3

Kabelové krycí desky a náviny DEKAB

Kabelové krycí desky se používají k mechanické ochraně kabelů uložených v zemi. Plní funkci výstražnou a identifikační. Jsou vyráběny z PVC a HDPE. Pro krytí rovných tras jsou dodávány náviny z PE, které usnadňují a urychlují pokládku. Desky lze vyrábět v různém barevném provedení s požadovaným popisem.
Desky i náviny jsou opatřeny zámkem, který zajišťuje podélné spojení pásů tak, že se navzájem překrývají. Spojení umožňuje krytí v mírných obloucích jak ve svislé, tak vodorovné poloze. Provedení zámku zajišťuje pevné spojení desek a při zahrnování mechanizací nedochází k jejich posunutí.
Kabelové krycí desky z PVC jsou standardně vyráběny v délce 1 m a tloušťce 2 mm.
Vyráběné šíře v mm jsou: 120; 150; 170; 180; 200; 220; 250 a 300.
Kabelové krycí desky z PE jsou standardně vyráběny v délce 1 m. Náviny FLEX jsou vyráběny v délce 25 m. Tloušťku desek lze vyrobit od 2 mm do 4 mm.
Vyráběné šíře v mm jsou: 120; 150; 170; 180; 220; 250 a 300.

ochrana kabelu 2020 4

Kabelovody trubkové

Kabelovod je systém uložení kabelových chrániček v zemi, který slouží k ochraně kabelových vedení proti mechanickému poškození. Je tvořen trubkami ve vrstvách v požadovaném počtu a rozvržení. Rozteče trubek jsou vymezeny distančními rozpěrkami, do kterých jsou zaklesnuty. Trubky zajišťují propojení jednotlivých kabelových komor nebo vyústění do objektů.
Pro vedení kabelů mezi jednotlivými kabelovými komorami jsou v kabelovodu používány kabelové chráničky, PVC trubky, s hrdlem vybaveným břitovým těsněním nebo hrdlem zásuvným. Pro zajištění mechanické odolnosti kabelovodu je nutné dodržet doporučené způsoby hutnění zásypového materiálu.
Systém je připraven pro snadnou instalaci kabelových chrániček od Ø 63 mm do Ø 200 mm. Prostorovým oddělením jednotlivých trubek a prosypáním zásypovým materiálem v tělese kabelovodu je zajištěna ochrana souběžných kabelových vedení. Dojde-li k poruše silového kabelu, je souběžné vedení ve vedlejší chráničce chráněno před účinky působení elektrického oblouku. Pro ochránění souběžných vedení při vedení VN kabelu je doporučeno provést prosyp kabelovodu křemičitým pískem, který má velkou odolnost vůči vysokým teplotám. Materiál PVC je samozhášivý, vylučuje zahoření chrániček a následné šíření ohně.

ochrana kabelu 2020 5

PVC chráničky

Trubkové PVC chráničky se používají pro vedení a ochranu kabelů v energetických a telekomunikačních vedeních uložených v zemi a při výstavbě kabelovodů. Jsou dodávány se zásuvným hrdlem (v případě potřeby lze chráničky ve spoji opatřit lepidlem) nebo s hrdlem opatřeným břitovým těsněním. Na zakázku lze vyrobit prodloužené hrdlo u obou variant provedení.
Spektrum použití PVC trubek je široké. Dají se položit volně do výkopu, zalít do betonu nebo je lze protlačit pod vozovkou, kolejovým tělesem apod. Vyrábějí se ve třech třídách zatížitelnosti pro různá zátěžová prostředí s různou sílou stěny v typizovaných rozměrech a tloušťkách stěny.
Vnější Ø trubek v mm je: 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 a 200.

Kryty svodových trubek

Kryty svodů vývodových trubek, které se používají ke krytí svislých trubek při vyvedeném kabelu u trafostanic nebo střešních svodů. Jsou určeny pro trubky o rozměru 50 – 63 mm a 75 – 90 mm.

Plastové nátrubky pod izolátory

Nátrubky pod izolátory jsou používány jako závitové pouzdro pro možnost montáže izolátoru na kovový roubík. Jsou vyráběny pro roubíky v rozměru 16 mm a 20 mm.

ochrana kabelu 2020 6

Společnost CWS s. r. o. a životní prostředí

Společnost CWS s. r. o. využívá k výrobě produktů recyklované plastové materiály v kvalitě, která umožňuje nahradit v aplikační oblasti hodnotný panenský (primární) plast. Ekonomická bilance této recyklace je velmi příznivá. Na operace čištění, separace cizích látek a zdrojů kontaminace, mletí a přetavení se spotřebuje přibližně 15 % ekvivalentní energie potřebné k výrobě panenského (primárního) materiálu. Recyklace 1 tuny plastu ušetří dle odhadu přibližně 2 tuny CO2. Tímto se velmi významně snižuje nepříznivý dopad výroby plastových výrobků na životní prostředí.
Celý proces výroby ve výrobním závodu CWS s. r. o. podléhá přísným kritériím dodržování podmínek ochrany životního prostředí.

CWS s. r. o.
Nádražní 4, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 608 300 033
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cws.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku