Použití, uložení a kladení kabelových vedení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Druh kabelu se musí volit se zřetelem k prostředí a způsobu uložení, zatěžování, elektromagnetické kompatibilitě a nebezpečným vlivům ostatních vedení. Pokyny pro použití a uložení, týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů, jsou uvedeny v normě pro daný kabel.

Prochází-li kabel bez přerušení různým prostředím, popř. různými prostory, volí se druh kabelu podle nejnepříznivějšího místa, nebo se kabel v takovém místě vhodně chrání.
Kabely lze klást na rovný podklad, kabelové lávky, rošty, stěny, konstrukce, pod omítku, do kabelových kanálů, kolektorů, do tvárnic, do trub, do země apod. Přitom je nutno dbát, aby prostředí, v němž jsou uloženy, nepůsobilo nepříznivě na kabel.

pouziti kladeni vedeni 2020 1
Pro různé proudové soustavy, pro soustavy s různými napětími a pro různé proudové obvody se smí použít téhož kabelu jen v dále uvedených případech:

  • u řídících, sdělovacích a zvláštních obvodů;
  • u řídících, sdělovacích a zvláštních obvodů a jednoho silového obvodu pro totéž zařízení;
  • pro několik silových obvodů napájejících menší spotřebiče, které spolu provozně souvisí, i s příslušnými obvody.

Ve všech těchto případech lze žil jednoho kabelu použít pro různé proudové obvody, jen pokud se jednotlivé obvody navzájem neovlivňují a pokud tím při poruše není ohrožena bezpečnost. Pro uspořádání obvodů SELV a PELV vzhledem k jiným obvodům platí kromě toho ještě čl. 414.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Použité žíly musí být řádně označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně.
U kabelů s ocelovým pancířem mají být při jejich použití pro střídavý proud všechny žíly téhož proudového obvodu v témže pancíři.
Pokud se použije žil jednoho kabelu pro několik proudových obvodů, mohou být spojovány nebo odbočovány v týchž armaturách, rozvodkách, rozvodnicích, skříních apod. Pro obvody SELV a PELV je nutno přitom splnit požadavky na oddělení podle čl. 414.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Doporučuje se položené kabely opatřit v průběhu trasy trvanlivým označením ve vhodných vzdálenostech (asi 20 m); musí se však vždy označit v místech, kde se kabely křižují a odbočují, a na obou koncích. Při uložení v zemi se označují ve vzdálenostech přiměřeně větších.

pouziti kladeni vedeni 2020 2
Položené kabely řídicích, sdělovacích a zvláštních obvodů se označují jen na obou koncích kabelů.
Do vody se nesmějí klást kabely s pláštěm nebo obalem, který by vodu znehodnotil (např. olovo v přímém styku s vodou), což platí zvlášť pro pitné vody.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku