NOVÁ MINIA, NOVÉ MOŽNOSTI

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Modulární přístroje Minia od OEZ doznávají v roce 2015 zásadních změn, které lze označit jako generační resp. inovativní skok v připojování. Změny se týkají zejména klíčových skupin přístrojů v portfoliu Minia – jističů a proudových chráničů včetně jejich příslušenství a také vypínačů.

nova minia 1

Co se mění?

Úvodní tabulka změny v sortimentu zachycuje přehledně v porovnání s původními produkty. Z celkového počtu cca 850 produktů řady Minia je nových zhruba 450, tedy více než polovina!

nova minia tab1

Co změna přináší?

Chceme zákazníkům nabídnout lepší produkty. To je standardní klišé bez uvedení konkrétních přínosů. Proč jsme tedy uvedené produkty změnili? Nejpodstatnější jsou tyto důvody: vylepšení propojení jističů a proudových chráničů propojovací lištou.

Nové jističe LTN/LTE a proudové chrániče LFN/LFE řeší dlouhodobý nedostatek starší řady, a to vzájemné propojování propojovací lištou. Ne, že by produkty ve starší řadě nebyly propojovací lištou propojitelné, ale existovala jistá omezení při propojení z horní strany přístrojů. Nové jističe LTN/LTE a proudové chrániče LFN/ LFE je nyní možné vzájemně propojit propojovací lištou v principu bez omezení, tedy jak dole, tak i nahoře (viz obr 1). Tím jsme odstranili jeden z nedostatků původní řady.
Propojení je možné i s ostatními přístroji, jako jsou zmíněné vypínače MSO atd.

Sjednocený design

Z obrázku je patrné, že jsme sjednotili i design včetně stejné výšky jističů a chráničů, tvaru páček či čelní strany přístrojů, což je dalším přínosem nových produktů.

Kolíková lišta

Jednu důležitou věc je třeba v souvislosti s propojením propojovací lištou zmínit: přešli jsme od vidličkových ke kolíkovým propojovacím lištám. Tzn. propojení přístrojů „Nové Minie" je možné pouze kolíkovou propojovací lištou. Důvodem je nové řešení svorek jističů LTN/LTE, které má řadu předností.

Dvojitá svorka

nova minia 2

Nové jističe LTN/LTE jsou vybaveny tzv. dvojitou svorkou (viz obr. 2), což činí z jističe kromě jeho jisticí funkce i komfortní připojovací bod, kde můžete připojit třeba až 4 vodiče do jedné svorky. Můžete připojit třeba i dva vodiče o různém průřezu, přičemž jeden z nich může mít až 35 mm2. Dále dvojitá svorka přináší lepší vizuální kontrolu připojeného vodiče při současném připojení propojovací lišty (viz obr. 3).

nova minia 3

Dvojitá svorka představuje už čtvrtou generaci připojování jističů OEZ. Možnosti připojování jsou díky vlastnostem dvojité svorky velmi rozsáhlé, a proto se tématu připojování věnujeme samostatně. Podívejte se na www.minia.cz či www.oez.cz nebo si vyzvedněte leták ve vašem velkoobchodě.

Snadno se západkami

Jističe LTN/LTE, chrániče LFN/LFE i vypínače MSO jsou vybaveny západkami, které umožňují ruční manipulaci bez použití nástroje. To můžeme využít především při odejmutí přístroje z „U" lišty. Západky je možné jednoduchým zatáhnutím uvolnit a přístroj snadno odejmout z lišty. Na obrázku 4 je ukázka takové západky a manipulace s jističem LTN. Proudové chrániče a vypínače MSO se konstrukčně liší. Západky mají pouze z jedné strany, poskytují však stejnou funkčnost. Vždy jsou snadno přístupné a jsou umístěné před vodiči i před propojovací lištou.

nova minia 4

Při upevňování přístrojů se nic nemění – upevnění je možné jednoduchým „nacvaknutím" přístroje na „U" lištu jako doposud.

Nárůst výkonu

Zavedení jističů se jmenovitým proudem 80 A s šířkou 1 modul/pól je dalším výkonovým skokem v této kategorii jističů. Pokud se podíváme do historie malých jističů OEZ a na posun hranice maximálního jmenovitého proudu, zjistíme, že v průběhu posledních více než 20 let se jeho hodnota zdvojnásobila. Je to dáno použitím nových odolnějších materiálů:

  • LSF (1992) – 40 A
  • LSN, LPN (1995, 2008) – 63 A
  • LTN (2015) – 80A

Snadnější výběr příslušenství

V nové řadě přístrojů je nyní elektrické příslušenství stejné pro všechny jističe a proudové chrániče. Například nejběžnější pomocný spínač PS-LT-1100 nebo vypínací spoušť SV-LT-A230 lze použít jak pro jističe LTN/LTN/LVN, tak i chrániče LFN/LFE a v případě pomocných spínačů i pro vypínače MSO. Výhodou je snadnější výběr a univerzálnější použitelnost napříč přístroji.

Nové provedení signalizačních spínačů s resetovacím tlačítkem umožňuje resetovat spínač pomocí resetovací páčky z čela přístroje. Výhodou oproti signalizačnímu kontaktu bez resetu je to, že obsluha nemusí zapnout hlavní obvod (jistič), aby přerušila signalizační obvod, tedy vypnula světelnou či akustickou signalizaci do doby nalezení závady. Pohled na takový signalizační spínač je na obr. 5.

nova minia 5

Další výhody jističů LTN/LTE

  • Ukazatel stavu – jističe jsou vybaveny ukazatelem stavu, který je spojen s kontakty. Výhoda: viditelná identifikace polohy kontaktů přístroje
  • Vyšší vypínací schopnost dle standardu ČSN EN 60947, a to 15 až 35 kA (dle použitého In). Výhoda: možnost instalace do obvodů s vyššími zkratovými proudy
  • Jističe LTN-UC s In od 1 do 63 A (tzv. „univerzální" jistič, UC = Universal Current). Výhoda: pro použití ve stejnosměrných (do DC 440 V), ale i střídavých obvodech (AC 230/400 V)

Další výhody proudových chráničů LFN/LFE

  • Okolní teplota již od -25 °C pro všechna provedení oproti dřívější nabídce, kdy část začínala na hranici -5 °C. Výhoda: Širší využitelnost z pohledu teploty okolí

Shrnutí

Výše uvedené výhody jsou nejdůležitější, avšak představují jenom část toho, co celková změna nabízí. Veškeré podrobnosti naleznete v katalogu Modulární přístroje Minia nebo v již uvedených dokumentech - letáku Nová Minia Nové možnosti či na www.minia.cz a www.oez.cz

Rozsáhlé možnosti nového systému připojování Vám představíme v článku Nová Minia - Nové připojování

nova minia tab2

S novými jističi a chrániči řady Minia vás také podrobně seznámí názorné video. Klikněte na: www.minia.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku