Ruční resetování, spuštění/opětovné spuštění a neočekávané spuštění u systému robotu/buňky

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Spuštění a opětovné spuštění systému robotu musí být jednoznačná a jednoduchá operace. Spuštění a opětovné spuštění musí vyžadovat funkčnost relevantních bezpečnostních funkcí a/nebo ochranných opatření.

Ovládací funkce týkající se bezpečnosti musí splňovat nejméně požadavky na vlastnosti uvedené níže, pokud posouzení rizika nestanoví vhodnost dalších kritérií vlastností.

Požadavek na vlastnosti

Části ovládacího systému vztahující se k bezpečnosti musí být navrženy tak, aby splňovaly PL=d se strukturou kategorie 3, jak je popsáno v ČSN EN ISO 13849-1, nebo tak, aby splňovaly SIL 2 s tolerancí závady hardware 1 se zkušebním intervalem testu ne menším než 20 let, tak jak je popsáno v ČSN EN 62061. Toto znamená zvláště:

 • a) jednotlivá závada jakékoliv z těchto částí nepovede ke ztrátě bezpečnostní funkce,
 • b) kdykoliv je to rozumně proveditelné, jednotlivá závada musí být detekována při nebo před příštím příkazem na bezpečnostní funkci,
 • c) když se objeví jednotlivá závada, bezpečnostní funkce je vždy provedena a bezpečný stav musí být udržován, dokud není detekovaná závada opravena,
 • d) všechny rozumně předvídatelné závady musí být detekovány.

Tyto požadavky a) až d) jsou uvažovány jako ekvivalentní ke struktuře kategorie 3, jak je popsáno v ČSN EN ISO 13849-1.
Musí být zajištěno blokování spuštění k zabránění automatického spuštění nebezpečných provozů, jestliže napájení energií je zapnuto, nebo je přerušeno a znovu obnoveno. Blokování spuštění musí být resetováno záměrným zásahem obsluhy.
Musí být zajištěno blokování opětovného spuštění k zabránění automatického opětovného spuštění nebezpečného provozu po:

 • a) spuštění funkce bezpečnostní ochrany;
 • b) změně provozního režimu buňky.

rucni resetovani 2021 1

Osoby musí být chráněny před spuštěním a opětovným spuštěním buňky robotu, když se nacházejí uvnitř zabezpečeného prostoru, v souladu s ČSN EN ISO 14118.
Ovládání spuštění a opětovného spuštění musí být ovládáno ručně, umístěno vně zabezpečeného prostoru a nesmí být možné ho aktivovat zevnitř zabezpečeného prostoru.
Ruční funkce resetování musí splňovat všechny následující body:

 • být proveditelná prostřednictvím odděleného a ručně ovládaného zařízení v bezpečnostní části ovládacích systémů;
 • být dosažitelná pouze tehdy, pokud všechny bezpečnostní funkce a bezpečnostní zařízení jsou činné;
 • nesmí sama iniciovat pohyb nebo nebezpečnou situaci;
 • být záměrnou akcí;
 • umožnit, aby ovládací systém byl schopen přijmout příkaz k oddělenému spuštění;
 • být akceptována pouze rozpojením ovládače od energeticky napájené pozice.

Z každé ovládací pozice, obsluha musí být schopna zajistit, aby nikdo nebyl uvnitř zabezpečeného prostoru. Umístění ovládačů spuštění a opětovného spuštění by mělo umožnit jasný a nerušený pohled na zabezpečený prostor.
Pokud to není proveditelné, musí být zajištěna detekce přítomnosti obsluhy uvnitř zabezpečeného prostoru.
Pokud snímání přítomnost není proveditelné, neočekávanému spuštění musí být zamezeno zajištěním dalších ochranných opatření. Ty mohou zahrnovat:

 • a) vícenásobné opatření izolace a blokování nebezpečného zařízení uvnitř zabezpečeného prostoru;
 • b) opatření na uzamčení ochranného krytu (brány) v otevřené poloze;
 • c) přídavné časově omezené resetovací zařízení umístěné uvnitř zabezpečeného prostoru.

rucni resetovani 2021 2

Pokud toto není proveditelné, musí být k dispozici před spuštěním audiovizuální signál, který je:

 • dostatečně viditelný a slyšitelný z uvnitř zabezpečeného prostoru, a
 • k dispozici časový interval předstartovního zpoždění, který je dostatečný pro opuštění obsluhy zabezpečeného prostoru.

Dostatečný počet čitelně identifikovatelných a snadno dostupných zařízení nouzového zastavení, které musí být umístěny uvnitř zabezpečeného prostoru tak, aby dovolily jejich ovládání během předstartovního zpoždění.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku