Normy

ČSN EN ISO 14118

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění