Čtyři typy provozu kolaborativních robotů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neexistuje žádný "kolaborativní robot". To je jedno z prvních prohlášení, které uslyšíte od lidí pracujících v oblasti robotiky. Důvodem je to, že robot může být navržen pro kolaborativní úkol, takže je to aplikace, která dělá "robota kolaborativním".

Bezpečnostní norma ISO 10218-1, u nás zavedená jako ČSN EN ISO 10218-1 Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty klasifikuje čtyři typy provozu kolaborativních robotů: bezpečnostní monitorované zastavení, ruční vedení, monitorování rychlosti a polohy, a omezení síly a příkonu vlastní konstrukcí nebo ovládáním.
Kolaborativní roboti pomáhají lidským pracovníkům více než kdy dříve. Různé možnosti umožňují robotům vykonávat jejich práci a zároveň zajišťují bezpečnost lidí. Dokonce i tradiční roboti se mohou stát kolaborativními, pokud jsou použita určitá bezpečnostní zařízení a jsou vhodně začleněni do prostředí s převážně lidskou obsluhou. Kolaborativní roboty, což jsou roboty určené k bezpečné spolupráci a těsné spolupráci s lidmi, fungují mnoha různými způsoby. V roce 2012 byla vydána bezpečnostní norma ISO 10218-1, která klasifikuje čtyři typy provozu kolaborativních robotů.

spoluprace kobot 2021 1

1. Bezpečnostní monitorované zastavení

Bezpečnostně monitorované zastavení pozastavuje pohyb robota, když je obsluha v kolaborativním pracovním prostoru. Robot si zachovává výkon, ale nemůže se pohybovat. Tento pracovní prostor je sdílený prostor, kde člověk a robot vykonávají úkoly. Zatímco v pracovním prostoru není přítomna obsluha, kolaborativní robot pracuje vysokou rychlostí. Výsledkem je zkrácení doby cyklu. Roboti se také mohou automaticky rozběhnout zpět, jakmile je pracovní prostor opět volný.

2. Ruční vedení

Ruční navádění umožňuje kolaborativnímu robotu pohybovat se prostřednictvím přímého vstupu od operátora. Kolaborativní robot zůstává v bezpečnostně monitorovaném zastavení, dokud operátor nezapne ruční navádění prostřednictvím povolovacího spínače. Tato zařízení se často používají u robotů jako inteligentní zvedací zařízení. S takovými asistenty se manévruje snadněji než s tradičními konstrukcemi. Ručně vedené kolaborativní roboty mohou pracovat autonomně i v době nepřítomnosti operátora.

3. Monitorování rychlosti a polohy

Monitorování rychlosti a polohy se často označuje jako systém robotů bez plotu. Kolaborativní robot se může pohybovat současně s operátorem, pokud udržují předem stanovenou vzdálenost od sebe. Tuto aplikaci kolaborativního robota často monitoruje laserový skener oblasti s bezpečnostním hodnocením. Vzdálenost se často mění podle toho, jak rychle se kolaborativní robot pohybuje.

4. Omezení síly a příkonu vlastní konstrukcí nebo ovládáním

Omezení výkonu a síly vyžaduje speciální robot, který má zabudovanou zpětnou vazbu na výkon nebo sílu. Tento systém umožňuje kolaborativnímu robotu detekovat kontakt s osobou. Jedná se o nejoblíbenější typ kolaborativního robota. Vyžaduje rozsáhlé posouzení rizik, protože obsluha může zůstat v dosahu kolaborativního robota.

spoluprace kobot 2021 2

Bezpečnostní normy pro kolaborativní roboty

Soubor norem ČSN EN ISO 10218 a technická specifikace ISO/TS 15066 definují bezpečnostní funkce a výkon kolaborativního robota. Dokument RIA TR15.606-2016 Collaborative Robots, vydaný v roce 2016 jako doplněk k pokynům v normě ANSI/RIA R15.06, vysvětluje bezpečnostní požadavky specifické pro kolaborativní roboty a robotické systémy a je národním přijetím normy ISO/TS 15066. Podle normy ISO/TS 15066 se síla a rychlost sledování kolaborativních robotů stanoví na základě údajů o aplikaci, oblasti kontaktu s člověkem a nebezpečí v pracovním prostoru.
Dokument RIA TR15.806-2018 Guide to Testing Pressure and Force in Collaborative Robot Applications (Průvodce testováním tlaku a síly v aplikacích kolaborativních robotů) poskytuje pokyny pro stanovení podmínek zkušebních měření, měřicích zařízení a přesných zkušebních metod. Popisuje také zkušební metody a metriky pro měření tlaků a sil spojených s kvazistatickými a přechodnými kontaktními událostmi kolaborativních aplikací.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.

Najdete nás na Facebooku