Návrh rozváděčů v programu PCSCHEMATIC

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektroprojekční software PCSCHEMATIC má při zpracování elektro dokumentace široký záběr možností – od domovních instalací až po ovládání strojů a řízení procesů. V tomto článku se podíváme na jeho některé zajímavosti při návrhu a práci s rozváděči.

Všechny zmíněné možnosti jsou pevnou součástí programu.

Návrh domovního rozváděče

Jedním z modulů programu, který je součástí programu, je návrh domovních rozváděčů. Vyznačuje se vysokým stupněm automatizace, takže návrh rozváděče probíhá velmi rychle, i když práce s modulem je jednoduchá. Postup práce při návrhu domovního rozváděče je možné popsat takto:
V ovládacím panelu modulu se vybírají z nabídky knihovny prvků potřebné přístroje rozváděče (proudový chránič, jistič, svodič přepětí, pojistky atd.), a to podle výrobce, požadovaného proudového zatížení a počtu fází. Symboly vybraných přístrojů se seřadí v kreslící ploše podle jejich vzájemného propojení – pod sebou, jsou -li zapojeny v sérii, vedle sebe pro paralelní zapojení. Vlastní spoje nakreslí program sám. K přístrojům lze zapsat i jejich význam v rozváděči (světelný okruh kuchyně atd.). Tím dostává program informace nejen o použitých přístrojích, ale i jejich jednopólovém zapojení a významu, včetně potřebného popisu.
Z nabídky programu se potom vybere vhodný typ rozváděče, a to podle výrobce a počtu modulů. Vybrané přístroje se do zobrazeného obrázku rozváděče rozmístí buď automaticky podle vzájemného zapojení přístrojů, nebo manuálně přesouváním obrázků přístrojů podle potřeby.
Následně se vyplní informace o daném projektu a rozváděči (norma, EMC prostředí, rozvodná soustava, provozní napětí, informace o způsobu ochrany před dotykem neživých částí rozváděče atd.).
Program sám provede výpočet tepelných ztrát rozváděče v závislosti na vybraných přístrojích a rozváděče, okolní teploty a dalších parametrech. Výsledky zapíše do výpisu, který je součástí dokumentace.
V konečné fázi vytvoří program automaticky dokument navrženého domovního rozváděče, a to v podobě projektu o několika stránkách, který zahrnuje údaje o daném rozváděči, jednopólové zapojení rozváděče, výkres osazeného rozváděče, seznam použitých přístrojů, výsledek výpočtu tepelných ztrát, prohlášení o shodě a štítek rozváděče. Ve výkresu rozváděče je i vyznačeno trasy tažení vodičů mezi přístroji. Tento projekt lze potom ještě upravit a doplnit dále podle potřeby.

navrh rozvadecu 2019 1

Automatické propojení rozváděče strojů vodiči

Rozváděče pro řízení strojů a linek mívají velký počet přístrojů a tím i velký počet propojovacích vodičů. Program PCSCHEMATIC umí automaticky propojit jednotlivé přístroje v rozváděči vodiči. To umožňuje jednak zjistit délku vodičů a vyplnění žlabů ještě před tím, než se výroba realizuje, jednak optimalizovat rozložení přístrojů s ohledem na nejkratší možné spoje. Vodiče jsou taženy mezi přístroji nejkratším možným směrem, ale v závislosti na nastavených podmínkách jejich tažení. Tak je například možné definovat, které vodiče budou taženy spolu, kterým žlabem mohou být vedeny, nebo do jaké míry mohou být žlaby vyplněny.
Aby program mohl automaticky propojit (prodrátovat) rozváděč, je potřeba mít v programu PCSCHEMATIC již nakreslené výkresy schematického zapojení a rozváděče s rozmístěnými přístroji. Schematické zapojení slouží jako zdroj informací o jednotlivých vodičích (odkud-kam) a jejich typů, zatímco výkres rozváděče programu říká, kde jsou umístěny konkrétní vývody jednotlivých přístrojů. Nakreslené žlaby, nebo alespoň vyznačené trasy, informují program o tom, kudy vodiče táhnout.
Program si zjistí přesnou polohu jednotlivých vývodů (připojovacích svorek) použitých přístrojů z mechanických symbolů, které ve výkresu rozváděče reprezentují skutečné přístroje. I když symboly jsou kresleny ve 2D, vývody mohou mít zadanou výšku nad základnou v ose Z, ať už jednotlivě, nebo společně. V případě, že mechanické symboly nemají vývody přístroje zakresleny, program si vytvoří jeden virtuální připojovací bod uprostřed geometrie mechanického symbolu, který nahrazuje všechny připojovací svorky daného přístroje – program potom táhne všechny vodiče přístroje z/do tohoto bodu, aby bylo možné získat alespoň přibližný obrázek o délce vodičů.
Žlabům (nebo trasám) pro tažení vodičů lze přiřadit určité vodiče, pokud to je potřeba., čímž lze oddělit signálové vodiče od silnoproudých. Protože program zná průřezy nakreslených žlabů i jednotlivých vodičů, umí spočítat vyplnění žlabů v procentech.
Výsledkem je výkres rozvaděče s vodiči, výpis délek jednotlivých vodičů, výpis délek jednotlivých typů vodičů, a procentuální vyplnění jednotlivých žlabů. Vybráním jednotlivého vodiče ve výpisu se zvýrazní jeho trasa v rozvaděči, případně i jeho zapojení ve schématu.

navrh rozvadecu 2019 2

Asistent montáže rozváděče

Tento modul usnadní práci při montáži nebo údržbě rozvaděče. Je opět pevnou částí programu PCSCHEMATIC. Asistent montáže rozváděče jednak nahrazuje papírovou dokumentaci potřebnou při montáži nebo údržbě rozváděče dokumentací elektronickou, jednak informuje pracovníka o stavu montáže. Ovládací panel modulu zobrazuje výpis přístrojů a jednotlivých spojů, přičemž si program všechny potřebné informace čte z nakresleného schématu.
Výpis přístrojů zobrazuje na začátku montáže seznam všech přístrojů v rozváděči, a to jako ještě nepoužité. Po namontování vybraného přístroje do rozvaděče lze v jeho řádce seznamu odkliknout, že je již použitý – tím ze seznamu ještě neosazených přístrojů zmizí, ale zobrazí se v seznamu již namontovaných přístrojů.
Výpis spojů zobrazuje odkud-kam každý spoj vede, včetně potenciálů jednotlivých vodičů., pokud jsou ve schématu definovány. Pokud propojení zajišťují žíly kabelů nebo svorkové propojky, jsou v seznamu také uvedeny. Vybráním některého spoje v seznamu najde program odpovídající spoj ve schématu, i kdyby byl rozložen na více stránek schématu. Po položení vodiče (zapojení žíly kabelu) v rozvaděči lze v seznamu spojů odkliknout provedení úlohy. Výpis spojů lze potom nastavit na zobrazení již provedených propojení, nebo naopak ještě neprovedených. Protože se může při montáži rozváděče stát, že některé spoje nebo přístroj není možné z nějakého důvodu realizovat, nebo dokončit, lze ve výpisech definovat i tyto situace jako ignorované nebo nedokončené.
Pokud montér tento modul při montáži rozváděče používá, má dobrou představu o tom, co je již v montáži rozváděče provedené, nebo ještě není, navíc bez jakékoliv papírové dokumentace. Aby se za tímto účelem nemusel brát na dílnu tento program, který jinak slouží hlavně k vytvoření elektroprojektu, je tento modul základem odvozeného programu PCSCHEMATIC SERVIS, který umí načíst projekt vytvořený v plné verzi programu, ale neumožňuje v něm provádět jakékoliv změny. Tak lze prohlížet schematické zapojení, výpisy materiálu a výkres rozváděče, stejně jako používat modul pro montáž rozváděče.

navrh rozvadecu 2019 3

Více informací o programu PCSCHEMATIC – www.cadware.cz

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec
Tel/fax: (+420) 485 106 131
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cadware.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.