Ohebné kabely pro strojní zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Požadavky na ohebné kabely pro strojní zařízení specifikuje nová edice normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 ve svém čl. 12. Ohebné vodiče musí být zvoleny tak, aby byly vhodné pro provozní podmínky a vnější vlivy, které mohou existovat v jejich prostoru.

Ohebné kabely musí mít vodiče třídy 5 nebo třídy 6. Vodiče třídy 6 mají prameny menšího průměru a jsou ohebnější než vodiče třídy 5 viz tab. 1.

Kabely, které jsou vystaveny ztíženým podmínkám, musí mít provedení dostatečné pro ochranu před:

  • oděrem způsobeným mechanickou manipulací a vlečením přes drsné povrchy;
  • tvořením smyček v důsledku provozování bez vodicích zařízení;
  • namáháním způsobeným vodicími válečky a vedením s použitím síly při navíjení a převíjení na kabelových bubnech.

Kabely pro takové podmínky jsou specifikovány v některých národních normách.
Životnost kabelu bude zkrácena tam, kde dojde k současnému působení nepříznivých provozních podmínek, jako je vysoké namáhání v tahu, malé poloměry, ohýbání do jiné roviny a/nebo časté pracovní cykly.

kabely strojni zarizeni 2019 2

Mechanické dimenzování

Systém stroje pro manipulaci s kabely musí být navržen tak, aby bylo namáhání vodičů v tahu během provozu stroje co nejnižší.
V případě použití měděných vodičů nesmí namáhání v tahu působící na vodiče překročit 15 N/mm2 průřezu mědi. Pokud požadavky aplikace přesahují mez namáhání v tahu 15 N/mm2, mají být použity kabely speciálního konstrukčního provedení a přípustná maximální pevnost v tahu má být dohodnuta s výrobcem kabelů.
Maximální namáhání působící na vodiče ohebných kabelů z jiného materiálu než z mědi musí odpovídat specifikaci výrobce kabelů.

kabely strojni zarizeni 2019 1
Namáhání vodičů v tahu je ovlivňováno těmito faktory:

  • sílou zrychlení;
  • rychlostí pohybu;
  • mrtvá (závěsná) hmotnost kabelů;
  • způsob vedení;
  • konstrukce systému kabelového bubnu.

Proudová zatížitelnost kabelů navinutých na bubnech

Kabely, které mají být navinuty na bubny, musí mít vodiče s takovým průřezem, aby po úplném navinutí na buben a působením obvyklého provozního zatížení nebyla překročena maximální přípustná teplota vodiče.
U kabelů kruhového průřezu instalovaných na bubnech má být maximální proudová zatížitelnost na volném prostranství přepočtena podle tabulky 2.

kabely strojni zarizeni 2019 3
Proudová zatížitelnost kabelů na volném prostranství je uvedena ve specifikacích výrobce nebo v příslušných národních normách.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku