Energetická účinnost je nejlepší způsob, jak již dnes v průmyslu snížit náklady na energie a emise

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nová zpráva Hnutí za energetickou účinnost (EEM) ukazuje, že v době, kdy podniky po celém světě čelí nebývalému nárůstu nákladů na energii, je zlepšení energetické účinnosti v průmyslu nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak snížit náklady na energie a emise skleníkových plynů.

Hnutí EEM je celosvětové fórum, v jehož rámci cca 200 organizací sdílí nápady, osvědčené postupy a závazky s cílem vytvořit energeticky účinnější svět.
Dnes zveřejněná „Příručka energetické účinnosti v průmyslu" obsahuje 10 opatření, kterými může jakýkoliv průmyslo-vý podnik již dnes zlepšit svou energetickou účinnost, snížit náklady na energii a snížit emise. Zaměřuje se na vyspělá, široce dostupná technologická řešení, která přinesou rychlé výsledky a návratnost investic a navíc umožňují nasazení ve velkém měřítku.
Energetická účinnost je výhodná pro všechny podniky i pro klima," řekl Kevin Lane, vedoucí programový manažer pro energetickou účinnost v Mezinárodní energetické agentuře (IEA). „Přestože průmysl musí řešit změnu klimatu na všech frontách - například zvyšovat využívání obnovitelných zdrojů energie, investovat do nízkouhlíkových procesů a rozvíjet cirkulární obchodní modely - energetická účinnost vyniká jako příležitost zaměřená na podniky s nejlepšími krátkodobý-mi vyhlídkami na snížení emisí. Deset opatření obsažených v této zprávě představuje známé, nákladově efektivní zdroje, které lze rychle využít v širokém měřítku, a pomoci tak podnikům přeměnit ambiciózní klimatické cíle v činy."

Průmysl je podle IEA největším světovým spotřebitelem elektřiny, zemního plynu a uhlí. Na průmysl připadá 42 % celko-vé poptávky po elektřině, což se rovná více než 34 exajoulům energie1. Železářský, ocelářský, chemický a petrochemický průmysl jsou největšími spotřebiteli energie v pěti zemích s největší spotřebou energie na světě, tedy v Číně, Spojených státech amerických, Indii, Rusku a Japonsku. Tato spotřeba energie s sebou v současném inflačním prostředí nese vysoké náklady. Podle IEA je také zodpovědná za devět gigatun CO2, což se rovná 45 % celkových přímých emisí z odvětví koneč-né spotřeby v roce 2021.

10 kroku prirucka 2022 1
Mezi organizace, s nimiž byly pro zprávu vedeny rozhovory, patří ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft a ETH Curych, švýcarský federální technologický institut. Doporučení přispěvatelů sahají od provádění energetických auditů až po správné dimenzování průmyslových strojů, které jsou často příliš velké pro danou práci, což vede k plýtvání energií. Přesun dat z lokálních serverů do cloudu by mohl pomoci ušetřit přibližně 90 % energie spotřebované IT systémy2. Efekti-vitu nabídne také urychlení přechodu od fosilních paliv, a to elektrifikací průmyslových vozových parků, přechodem z plynových kotlů na tepelná čerpadla nebo používáním dobře udržovaných výměníků tepla.
„Příručka energetické účinnosti v průmyslu" obsahuje 10 opatření, která mohou podniky již dnes přijmout ke zlepšení své energetické účinnosti, snížení nákladů na energii a snížení emisí.
Další opatření zahrnují instalaci senzorů a digitální monitorování spotřeby elektrické energie v reálném čase, které od-halí přítomnost takzvaných "duchů". Na rozdíl od digitálního dvojčete, které může simulovat opatření na zvýšení účinnos-ti bez přerušení výroby, tito “duchové” v pohotovostním režimu spotřebovávají energii. Úspory energie v průmyslových zařízeních přinese také využívání inteligentních řešení pro řízení energetických systémů, osvětlení, žaluzií a vytápění, větrání a klimatizace (HVAC).
Mezi další doporučení patří instalace frekvenčních měničů, které mohou zvýšit energetickou účinnost systému poháně-ného motorem až o 30 %, a snížit tak náklady i emise. Pokud by se více než 300 milionů průmyslových systémů poháně-ných elektromotory, které jsou v současné době v provozu, nahradilo optimalizovanými motory s vysokou účinností, moh-la by se celosvětová spotřeba elektřiny snížit až o 10 %.

10 kroku prirucka 2022 2
K dispozici jsou energeticky účinná řešení, která mohou průmyslu pomoci zmírnit klimatické změny a snížit náklady na energii, aniž by došlo ke snížení výkonu a produktivity," řekl Tarak Mehta, prezident divize Pohony společnosti ABB. „Díky nedávnému technologickému pokroku v oblasti energetické účinnosti je potenciál zlepšení v průmyslu značný a snadno dostupný. Takže namísto zhasínání světel a zastavování výroby za účelem úspory peněz tato nová důležitá zpráva vysvět-luje praktické kroky, které mohou vedoucí pracovníci podniknout, aby snížili spotřebu energie a náklady na ně při zacho-vání současného provozu."
Zveme vedoucí představitele podniků a odborníky, kteří se chtějí dozvědět více o snižování svých nákladů na energii a emisí uhlíku, na speciální panelovou akci, která se podrobněji věnuje příležitostem uvedeným ve zprávě a způsobům, jak jich využít. Akce se uskuteční v úterý 13. prosince v 16:00 středoevropského času a poté bude k dispozici ve formě videa na vyžádání. Registrovat se můžete zde.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením tech-nického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující trans-formaci průmyslu. www.abb.com
Hnutí za energetickou účinnost (EEM) je iniciativa, která spojuje stejně smýšlející zainteresované strany, aby inovovali a jednali pro energeticky efektivnější svět. Hnutí bylo zahájeno společností ABB v roce 2021 a zaznamenalo pozitivní reakci v celém odvětví, k listopadu 2022 se připojilo přibližně 200 společnos-tí. https://join.energyefficiencymovement.com/ #energyefficiencymovement

[1] https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/outlook-2021
[2] https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku