Jak technologie Smart Grid ovlivní distribuční síť

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chytrá síť, neboli Smart Grid, je inteligentní silová elektrická síť, která umožňuje regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase.

Tento koncept je nezbytnou podmínkou pro integraci obnovitelných zdrojů energie do sítě, protože umožňuje rychlé přizpůsobení nabídky elektřiny v síti okamžité poptávky. Tento trend inteligentních sítí se postupně dostává i do České republiky, což umožní nejen běžným domácnostem využívat nové technologie, ale také zlepšit efektivitu distribuční sítě.

Integrace distribuovaných energetických zdrojů do chytré sítě umožňuje propojení mnoha zdrojů energie a využití jejich potenciálu v rámci jedné společné infrastruktury. To znamená, že se mohou využívat nejen tradiční zdroje energie, ale také obnovitelné zdroje, jako jsou solární panely, větrné turbíny a další. Díky tomu má Smart Grid mnoho výhod pro distribuční síť, jako je zlepšení stability sítě, snížení ztráty energie a zlepšení celkové efektivity distribuce energie.
Avšak s tím, jak se chytrá síť stává stále více rozšířenou, jsou zde obavy z možných hrozeb pro bezpečnost sítě. Proto je důležité, aby byla síť dobře zabezpečena a monitorována. Nicméně, inteligentní síť přináší mnoho výhod pro distribuční síť a její efektivitu, a proto se očekává, že bude stále více rozvíjena a využívána v budoucnosti.

smart grid 2023 1

Změny v distribuční síti díky Smart Grid

Smart Grid přinese mnoho změn v distribuční síti, které povedou k větší efektivitě a spolehlivosti. Jednou z hlavních změn je obousměrná komunikace a pokročilá měřicí infrastruktura. Díky technologii Advanced Metering Infrastructure (AMI) bude možné využívat inteligentní měření založené na dvoucestné vysokorychlostní komunikaci. To umožní efektivnější sběr dat a lepší řízení distribuční sítě, což povede k větší účinnosti a spolehlivosti.
Další změnou je zvýšená automatizace a kontrola distribuční sítě. Díky plné automatizaci bude možné sledovat informace o zatížení, kvalitě dodávek elektřiny, přerušení sítí atd. v reálném čase. Koncept Smart Grids také využívá prvky automatizace a monitorování distribuční sítě na úrovni nízkého a vysokého napětí a distribučních stanic. To povede k větší efektivitě a spolehlivosti sítě a lepšímu řízení distribuce elektřiny.
Vylepšená spolehlivost a účinnost distribuční sítě umožní využívat nové technologie, jako jsou například bateriové úložiště energie. Tyto technologie jsou klíčové pro využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivity. V České republice se dále plánuje aplikovat prvky chytrých sítí (Smart Grids I - distribuční sítě) pro splnění cílů a povinností v oblasti energetické efektivity.

smart grid 2023 2

Výzvy a budoucí vývoj v inteligentní síti a distribuční síti

Rozvoj inteligentní sítě představuje pro distribuční síť několik výzev a příležitostí. Jednou z klíčových výzev je zajištění kybernetické bezpečnosti a efektivní správa dat. Se zvýšeným využíváním systémů informační a komunikační technologie v rámci energetické sítě se zvýšil počet míst sběru dat, a proto je nezbytné zlepšit kvalitu dispečinku a dálkového ovládání měřidel. Rozšíření Smart Grid na nižší úrovně a nárůst počtu prvků navíc vyžaduje propojení různých typů systémů, což může představovat bezpečnostní rizika. Proto je klíčové vyvinout účinná opatření kybernetické bezpečnosti k ochraně dat a zajištění hladkého fungování chytré sítě.
Další výzvou je potřeba regulačních a politických změn na podporu rozvoje inteligentní sítě. Systémy distribučních sítí založené na souboru norem ČSN EN 61850 jsou stále inteligentnější a složitější, ale stále existují problémy s integrací různých systémů. K řešení tohoto problému jsou zapotřebí regulační a politické změny, které podpoří rozvoj a integraci chytré sítě do stávající distribuční sítě.
Budoucí vývoj a inovace technologie Smart Grid bude mít významný dopad i na distribuční síť. Inteligentní síť nabízí několik výhod, jako je zvýšená účinnost, spolehlivost a udržitelnost dodávek elektřiny koncovým zákazníkům. K dosažení tohoto cíle je potřeba přijetí a prosazení konceptu elektromobility, který může zajistit stabilitu energetických distribučních sítí ve spolupráci s chytrými sítěmi. Potenciální přínosy Smart Grid dále ukazuje dokončení projektů, jako je projekt INTERFLEX, který měl za cíl zvýšit flexibilitu evropských distribučních sítí. Vzhledem k tomu, že se inteligentní síť neustále vyvíjí, je nezbytné zajistit, aby se distribuční síť mohla efektivně přizpůsobit a integrovat s cílem maximalizovat výhody této technologie.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku