Obvody pro bezpečnostní účely

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zařízení pro bezpečnostní účely mohou být požadována kdykoliv to přichází v úvahu včetně přerušení hlavního a místního napájení a během požáru. Aby se tyto požadavky splnily, jsou zapotřebí určité zdroje, zařízení, obvody a instalace.

Zařízení pro bezpečnostní účely požadovaná při požáru musí splňovat následující dvě doplňující podmínky:

  • elektrický bezpečnostní zdroj musí být zvolen tak, aby zajišťoval napájení po odpovídající dobu a
  • všechna zařízení pro bezpečnostní účely musí zajišťovat, ať už konstrukcí nebo montáží, odolnost proti ohni po odpovídající dobu.

Pokud se jako ochranné opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem používá automatické odpojení od zdroje, má se přednostně použít ochrany, při níž nedochází k odpojení při první poruše. V případě použití sítí IT, se musí použít hlídač izolačního stavu, který zvukově i opticky hlásí první poruchu.

bezpecnostni obvody 2015
Pokud se týká řídících a sběrnicových systémů, porucha v nich týkající se normální instalace nesmí nepříznivě ovlivnit funkci zařízení pro bezpečnostní účely.
Obvody pro bezpečnostní účely musí být nezávislé na ostatních obvodech. To znamená, že elektrická porucha nebo jakýkoliv zásah nebo úprava v jednom systému nesmí ovlivňovat řádnou funkci.
Obvody pro bezpečnostní účely nesmějí procházet místnostmi vystavenými nebezpečí požáru (BE2), pokud ovšem nejsou odolné proti ohni*. V žádném případě však tyto obvody nesmějí procházet zónami vystavenými nebezpečí výbuchu (BE3).
Podle 433.3 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, je možno vynechat ochranu před nadproudy tam, kde se ztráta napájení může stát příčinou velkého nebezpečí. Tam, kde je ochrana před přetížením vynechána, musí být přetížení sledováno.
Nadproudové ochranné přístroje musí být zvoleny a nainstalovány tak, aby se zabránilo vzniku nadproudů v obvodu ohrožujícím správnou funkci obvodů pro bezpečnostní účely.
Spínače a řídicí přístroje musí být zřetelně označeny a společně umístěny v místech přístupných pouze osobám znalým nebo poučeným (BA5 nebo BA4).
V zařízeních napájených ze dvou různých obvodů s nezávislými zdroji nesmí porucha v jednom obvodu narušit ochranu před úrazem elektrickým proudem ani řádnou funkci druhého obvodu. Tato zařízení musí být, pokud je to třeba, spojena s ochrannými vodiči obou obvodů.
Kabely obvodů pro bezpečnostní účely, jiné než s kovovým stíněním, požáru odolným, musí být odpovídajícím a spolehlivým způsobem, tzn. dostatečným odstupem nebo přepážkami, odděleny od kabelů ostatních obvodů, včetně kabelů ostatních bezpečnostních obvodů. Pro kabely k bateriím se mohou uplatňovat ještě zvláštní požadavky.
Obvody pro bezpečnostní účely s výjimkou instalací pro výtahy sloužící při záchranné činnosti v případě požáru a instalace výtahů, pro něž platí zvláštní požadavky, nesmějí být instalovány v šachtách výtahů nebo jiných prostorech, v nichž může vznikat komínový efekt.
Kromě všeobecného schématu musí být udány úplné podrobnosti o elektrických bezpečnostních zdrojích. Informace musí být k dispozici u distribučního (hlavního) rozváděče. Jednoduché liniové schéma postačuje.
Musí být k dispozici výkresy elektrických bezpečnostních instalací, na kterých je znázorněno přesné umístění:

  • všech elektrických zařízení a rozváděčů s udáním přístrojů;
  • bezpečnostní zařízení s vyznačením koncových obvodů a zvláště účel těchto zařízení;
  • zvláštní spínací a kontrolní zařízení bezpečnostního zdroje (např. spínače pro daný prostor, vizuální a akustická výstražná zařízení).

Musí být k dispozici seznam všech zařízení na elektrický proud, které jsou trvale připojeny k bezpečnostnímu napájení s tím, že u nich bude udán jmenovitý elektrický výkon, jmenovité proudy, rozběhové proudy a doba, kdy jsou tato zařízení v činnosti.
Pro bezpečnostní přístroje a elektrická zařízení pro bezpečnostní účely musí být k dispozici návody k obsluze. Ty musí zohledňovat veškeré zvláštnosti instalace.
Instalace baterií musí vyhovovat normě EN 50272-2.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.