Svorky a svorkovnice elektroměrů

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Svorky lze seskupovat do svorkovnice(nic) s odpovídajícími izolačními vlastnostmi a mechanickou pevností. Pro zajištění těchto požadavků je třeba při výběru materiálů pro svorkovnice věnovat pozornost odpovídajícím zkouškám těchto materiálů.

Materiál, z něhož je svorkovnice vyrobena, musí být schopen vyhovět zkouškám uvedeným v ISO 75-2 pro teplotu 135 °C a tlaku 1,8 Mpa.
Otvory v izolačním materiálu tvořícím prodloužení otvorů svorek musí mít dostatečnou velikost pro zasunutí izolace vodičů.
Způsob uchycení vodičů ke svorkám musí zajišťovat odpovídající a trvalý kontakt takovým způsobem, aby neexistovala možnost jejich uvolnění nebo nežádoucího zahřívaní. Šroubová připojení vyvozující kontaktní tlak a šroubová uchycení, která se mohou během životnosti elektroměru několikrát povolovat a utahovat, se musí šroubovat do kovových matic.
Všechny části každé svorky musí být takové, aby se minimalizovalo nebezpečí koroze způsobené kontaktem s jinou kovovou částí.
U proudových obvodů se počítá se stejným napětím jako u příslušného napěťového obvodu.

svorkovnice elektromeru 2015 1
Svorky s různými potenciály, které jsou seskupeny blízko u sebe, musí být chráněny proti náhodnému zkratu. Tato ochrana může být řešena izolačními zábranami. Svorky jednoho proudového obvodu se považují za svorky se stejným potenciálem.
Svorky, šrouby pro uchycení vodičů nebo vnější či vnitřní vodiče nesmí umožňovat styk s kovovými kryty svorek.
Je-li použita ochranná zemnicí svorka:

 • a) musí být elektricky spojená s přístupnými kovovými částmi;
 • b) má, je-li to možné, tvořit součást spodního krytu elektroměru;
 • c) má být přednostně umístěna u své svorkovnice;
 • d) musí umožňovat připojení vodiče s průřezem jádra alespoň stejným, jako mají síťové proudové vodiče, avšak se spodní hranicí 6 mm2 a horní 16 mm2 (tyto hodnoty platí pouze v případě, že jsou použity vodiče s měděnými jádry);
 • e) musí být zřetelně označena grafickou značkou podle IEC 60417-5019: Ochranné uzemnění (zem).

Po instalaci nesmí být možné povolení zemnicí svorky bez použití nástroje.

Kryt(y) svorkovnice

Jsou-li svorky elektroměru seskupeny do svorkovnice a nejsou-li chráněny jinými prostředky, pak musí mít samostatný kryt, který lze zaplombovat nezávisle na horním krytu elektroměru. Kryt svorkovnice musí zakrývat svorky a šrouby pro upevnění vodičů. Není-li určeno jinak, musí zakrývat i vhodnou délku vnějších vodičů a jejich izolaci.
Pokud je elektroměr instalován do panelu, nesmí být možnost přístupu ke svorkám bez narušení plomb krytu svorkovnice(ic).

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi

 • a) jakoukoli svorkou obvodu s referenčním napětím nad 40 V a
 • b) zemí, spojenou se svorkami pomocných obvodů s referenčními napětími nižšími nebo rovnými 40 V nesmí být menší než hodnoty uvedené v
  • Tab. 1 pro elektroměry třídy ochrany I;
  • Tab. 2 pro elektroměry třídy ochrany II;

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi svorkami obvodů s referenčními napětími nad 40 V nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 1.
Vzdušná vzdálenost mezi krytem svorkovnice, pokud je vyroben z kovu, a horní plochou šroubů zašroubovaných do svorek s vodiči o maximálním použitelném průměru jádra nesmí být menší než příslušné hodnoty uvedené v tabulkách 1 a 2.

svorkovnice elektromeru 2015 2

Elektroměr s izolačním pouzdrem třídy ochrany II

Elektroměr s odolným a kompaktním pouzdrem vyrobeným z izolačního materiálu, včetně krytu svorkovnice, který zakrývá všechny kovové části s výjimkou malých částí, například štítku, šroubů, zavěšení a nýtů. Jsou-li tyto malé části z vnější strany pouzdra přístupné normalizovaným zkušebním prstem (jak je definováno v IEC 60529), pak musí být navíc izolovány od živých částí přídavnou izolací proti selhání základní izolace nebo uvolnění vodivých částí. Takové izolace jako lak, smalt, obyčejný papír, bavlna, vrstva oxidů na kovových částech, lepící vrstva a těsnící směs nebo podobné izolační materiály nemohou být považovány za dostatečné pro přídavnou izolaci.
U svorkovnice a u krytu svorkovnice takového elektroměru je dostatečná zesílená izolace.

svorkovnice elektromeru 2015 3

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.