ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy