Jak správně zvolit kabelové nosné systémy

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelové žlaby jsou určeny pro montáž kabelových tras silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudých rozvodů, rozvodů měření a regulace a rozvodů jiných médií. Musejí být navrženy a konstruovány tak, aby při obvyklém použití, dle pokynů výrobce, zajišťovaly spolehlivou podporu v nich uložené kabeláže.

Ta nesmí představovat žádné riziko mechanického poškození, stejně jako pro instalatéra nebo následného uživatele.

Druhy kabelových systémů

Kabelové nosné systémy jsou na trhu nabízeny ve třech standardních variantách: drátěné kabelové žlaby, které v posledních letech zažívají strmý nárůst obliby u elektroinstalačních společností a projekčních kanceláří, dále žlaby oceloplechové a v neposlední řadě kabelové rošty – tzv. žebříky.

merkur2

Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné jak pro rozvody ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Nejvíce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilitu v prostředí, které je instalačně pro vedení kabelových tras komplikovanější, jako např. různé stavební překážky - časté tvarování tras, popřípadě na stavbách, které nemají zpracovanou kvalitní výkresovou dokumentaci a montér musí na stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.

Oceloplechové žlaby se na trhu nabízejí buď s perforací (častější typ), která má především dvě funkce - zlepšuje chlazení kabelů a dále hmotnostně odlehčuje tento typ žlabu, díky čemuž je instalace méně náročná. Druhá varianta oceloplechových žlabů je typ bez perforace. Oba dva typy žlabů naleznou uplatnění zejména v situacích, kdy je požadováno úplné krytí kabeláže, např. z estetických nebo bezpečnostních důvodů a také pro instalace kabelových tras, které vyžadují zvýšené požadavky na nosnost instalované kabeláže.

Kabelové rošty (žebříky) jsou z těchto tří typů nosných konstrukcí nejméně používané. Jedná se o poměrně těžký výrobek a tudíž i nejnáročnější na manipulaci a instalaci. Tento komponent má ovšem díky své robustní konstrukci svařovaných L-profilů značnou výhodu v extrémní nosnosti instalované kabeláže, a proto se používá především v těch částech stavby, kde je kladen vysoký důraz na maximální nosnost kabelové trasy, jako jsou rozvodny, kolektory, atd.

linear

Vhodnou volbou drátěných kabelových žlabů je systém MERKUR 2. Tento typ drátěného žlabu se stal díky velmi důmyslné konstrukci a vysoké kvalitě zpracování během velmi krátké doby nejoblíbenějším a nejprodávanějším drátěným žlabem na českém trhu. U oceloplechových žlabů je pozice těchto produktů přece jen vyrovnanější a jasný prodejní favorit zde není, ale v posledním roce se na trh začal dodávat systém LINEAR, který má především v systému funkční integrity (požární odolnosti) kabelové trasy velice dobré parametry. Oba systémy naleznete v portfoliu společnosti ARKYS, s.r.o. Brno, která je největším výrobcem a dodavatelem kabelových žlabů v České republice.

Povrchová úprava

Důležitým aspektem, na který se nesmí zapomenout u kabelových nosných systémů je zvolení vhodné povrchové úpravy v závislosti na okolních vlivech a charakteru výstavby.

Drátěné žlaby se nabízejí ve třech povrchových úpravách – galvanický zinek, žárový zinek a nerezové provedení. Nejčastější povrchová úprava těchto žlabů je v galvanickém zinku, protože tento typ produktu se instaluje především v interiérovém prostředí, kde nejsou vyžadovány vysoké nároky na odolnost povrchové úpravy. Pro chemický a potravinářský průmysl se drátěné žlaby běžně nabízejí v žárovém zinku a v provedení nerez.

Oceloplechové žlaby se též nabízejí ve třech povrchových úpravách, z toho žárový zinek a nerez je shodný s nabídkou u drátěných žlabů, ale z výrobního hlediska je nutné u těchto typů žlabů zaměnit galvanický zinek na tzv. sendzimirový zinek, který svojí kvalitou vykazuje velmi podobné parametry jako zinek galvanický, tudíž i tento typ zinku se hodí především do interiérového prostředí.

Kabelové rošty (žebříky) mají nejčastěji povrchovou úpravu v žárovém zinku, protože je pro ně typická instalace především v průmyslu, ale mohou mít i povrchovou úpravu sendzimirovou.

Jak již bylo řečeno na dlouhodobou funkci instalovaných kabelových tras má zásadní vliv zejména povrchová úprava všech jejích částí. Při její volbě se musí brát zřetel na protokol o určení vnějších vlivů, který je nedílnou součástí projektové dokumentace jednotlivých staveb.

Kabelové systémy MERKUR 2 a LINEAR jsou k dispozici ve třech povrchových úpravách - galvanické (MERKUR 2) či sendzimirové (LINEAR) zinkování, žárové zinkování nebo v nerezovém provedení.

Galvanické a sendzimirové zinkování se doporučuje pro kabelové systémy, které jsou určeny pro vnitřní instalace v suchém prostředí. Při technologii galvanického zinkování se na kabelových žlabech vytvoří povlak elektrolyticky vyloučeného zinku o síle 12 – 15 mikronů. Sendzimirové zinkování je metoda povrchové úpravy ocelového plechu válcovaného za studena, který prochází lázní žárového zinku. Na ocelovém plechu tak vznikne souvislá vrstva zinku o síle 17 – 23 mikronů.

Povrchovou úpravu žárového zinkování je vhodné zvolit pro kabelové žlaby, které jsou určeny pro venkovní prostory a pro vnitřní prostory s velkou vlhkostí. Žárové zinkování je speciální technika pokovování ponorem. Zinek tak vytváří pevný a nepropustný povlak s dlouhou životností, který chrání ocel i elektrochemicky. Tloušťka vytvořené vrstvy je mezi 80 – 90 mikrony.

Poslední možností je nerezové provedení, kdy je celý žlab vyroben z nerezového drátu či plátu oceli AISI 304, která má vynikající odolnost proti korozi. Nerezové provedení je určeno především do agresivního prostředí, chemického a potravinářského průmyslu.

tabulka


Kritéria pro stanovení nosnosti

Kromě požadavku na nosnost kabelové trasy má zásadní vliv na její navrhování rovněž tuhost. Ta se posuzuje podle hodnoty maximálního průhybu zatížené trasy.

Žlaby MERKUR 2 a LINEAR byly zkoušeny podle normy ČSN EN 61537 ed. 2, Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů. Vzorky žlabových tras byly zatěžovány stupňovitě (po krocích) až na zatížení SWL, což je maximální hodnota zatížení, při kterém průhyb žlabu (v polovině rozpětí mezi podporami) nepřekročí 1/100 rozpětí podpor. Současně při tomto zatížení nesmí příčný průhyb při každém rozpětí překročit 1/20 šířky vzorku.

Kabelové žlaby MERKUR 2 a LINEAR jsou navrženy s větší rezervou a při maximálním přípustném zatížení jejich průhyb nepřekračuje hodnotu 1/150 rozteče podpor. Což znamená, že například při vzdálenosti podpor 2 000 mm absolutní hodnota průhybu nepřesáhne 13 mm (přitom podle normy je možný průhyb až 20 mm!).

nosniky

Tužší žlaby znamenají mimo jiné lepší podmínky pro funkci kabeláže, zejména pak v extrémních podmínkách. Tato výhoda se projevila například při testování odolnosti proti požáru, kde žlaby MERKUR 2 i LINEAR dosáhly extrémních hodnot zátěže a byly úspěšně klasifikovány s funkční integritou pro český trh dle ZP 27/2008, pro slovenský trh dle STN 92 0205:2010 a pro evropský trh dle DIN 4102-12.

Na celkovou nosnost kabelové trasy má zásadní vliv umístění spoje žlabových dílů vzhledem k místům podpor. Ideální je pokud se spoj žlabových dílů vzhledem k místu podpory nachází ve vzdálenosti 1/5 rozpětí podpor. V takovém případě má nosnost i pevnost žlabové trasy nejvyšší hodnoty. Naopak je zakázáno při montáži umístit spoj dílů žlabu přímo nad místo podepření kabelové trasy!

Vzhledem k praktickým zkušenostem s montáží kabelových tras je zřejmé, že není možné vždy zajistit ideální polohu spoje, a proto jsou v technických materiálech jednotlivých systémů k dispozici i ověřené vlastnosti žlabové trasy pro obecné umístění spoje. Tedy umístění spojek žlabů kdekoli mimo míst přímo nad podporami trasy.

Celkové zatížení trasy je součtem měrných hmotností kabelů uložených v trase a měrných hmotností veškerého příslušenství kabelové trasy zavěšeného na kabelové žlaby. To znamená, že do celkového zatížení trasy je nutné zahrnout například i přepážky a víka kabelových tras, rozvodné krabice, zavěšená světelná tělesa a podobně. Ve standardních případech však kabeláž tvoří převážnou většinu zatížení.

Vypočtenou hodnotu zatížení žlabu je potřeba srovnat s maximálními přípustnými hodnotami dle certifikace daného rozměru žlabu. Při kontrole zatížení kabelové trasy je rovněž nutné vzít v úvahu způsob montáže, zejména pozici spojek.

Kam instalovat drátěný a kam oceloplechový žlab?

Při výběru vhodného kabelového systému je nutno přihlédnout k celkové plánované hmotnosti instalované kabeláže. Obecně platí, že při výrazně těžší kabeláži (od cca. 50 kg/m) je vhodnější zvolit oceloplechový žlab, nebo kabelový rošť. Dále se musí zohlednit konkrétní podmínky, v jakém prostředí má být systém použit a musíme také věnovat náležitou pozornost způsobu jeho ukotvení.

Oceloplechové žlaby LINEAR mají plné dno, jsou tedy vhodné všude tam, kde je nutné z estetických nebo bezpečnostních důvodů úplné zakrytí kabeláže. Jejich nevýhodou je větší materiálová náročnost, tudíž složitější montáž a to obzvláště v komplikovanějších prostorech stavby, kde je třeba značného tvarování.

instalace1

Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2 jsou vhodné k ukládání vodičů a kabelů v prostorech se zvýšenými požadavky na ochlazování kabeláže díky dobrému proudění vzduchu. Snadno se čistí, neboť se na nich nedrží prach a další nečistoty. Z tohoto pohledu jsou velmi vhodné např. do potravinářského průmyslu. Největší předností drátěných žlabů je rychlost a flexibilita při montáži. Lze je jednoduše spojovat a jednoduchým střihem snadno vytvářet odbočky a křížení tras bez nutnosti tvarovacích prvků a vývodek. Lehce se tak přizpůsobí nejrůznějším překážkám vyskytujícím se na stavbě. Také je tento žlab velmi vhodný pro instalaci trasy s funkční integritou (požární odolností), kdy má otevřená struktura žlabu mimořádný vliv na případnou funkčnost kabeláže při požáru, protože v tomto typu žlabu se kabeláž dříve zahřeje a tím se její izolační vlastnosti změní do pracovního stavu pro extrémní podmínky požáru. Volba drátěného kabelového žlabu MERKUR 2 Vám může výrazně zjednodušit montáž a omezit starosti obzvláště tam, kde není zpracována kvalitní výkresová dokumentace.

Při výběru kabelového systému se nesmí opomenout vhodná povrchová úprava v závislosti na okolních vlivech a charakteru výstavby. Dále je třeba mít na paměti maximální odolnost kabelové trasy, která je dána odolností nejslabšího z prvků instalace. Neboť i velmi pečlivé provedení kabelové trasy může znehodnotit použití nevhodné nebo nekvalitní kabeláže či špatné ukotvení do stavby.

instalace2

V případě montáže s funkční integritou je třeba věnovat dostatečnou pozornost nainstalované kabeláži, která musí mít minimálně stejnou prokázanou dobu odolnosti při požáru, jakou pro danou trasu požadujete od kabelové nosné konstrukce.

Velkou předností obou zmiňovaných systémů kabelových žlabů MERKUR 2 a LINEAR je dlouholetá záruka, která je od 5 do 15 let v závislosti na zvolené povrchové úpravě žlabu.

V případě potřeby návrhu kabelové trasy dle aktuálních požadavků stavby neváhejte kontaktovat technickou podporu společnosti ARKYS, s.r.o.

Tato společnost používá pro výrobu kabelových žlabů moderní linky, které si můžete prohlédnout na webu www.arkys.cz. Jako jediný český výrobce kabelových nosných konstrukcí má i vlastní galvanickou zinkovnu. Díky této skutečnosti je schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníků a expedovat i velké zakázky v krátkých časových intervalech.

arkys_logo

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Číslo je zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ENIKA.CZ s.r.o. - E-SHOP Český výrobce a distributor bezdrátových technologií, svítidel a elektrokomponent.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.