Kdo nese zodpovědnost za požárně bezpečnostní opatření?

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Idea je tato: Odborník na požární ochranu vypracuje „Požárně bezpečnostní řešení“ (PBŘ) a vyjmenuje všechny požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) včetně jejich vzájemné návaznosti. Projektant elekto vymyslí způsob připojení odpovídající normám řady ČSN 73 08… a požárním zákonům.

Odborná firma provede instalaci elektrozařízení při použití vyhovujících prvků. Revizní technik EPS nebo elektro ověří funkční návaznosti PBZ. Revizní technik EPS i revizní technik elektro prověří, že použitý materiál i způsob instalace zaručí požadované vlastnosti systému.

Skutečnost: Odborník na PO vypracuje PBŘ, ale nevyjmenuje všechny zařízení a jejich návaznosti při vyhlášení požárního poplachu (PP). Projektant EPS se opírá o své zkušenosti, ale v případě daného objektu nedotáhne návrh do všech detailů. Projektant elektro spoléhá na odborníka na PO a projektanta EPS. Projektant elektro také nedomyslí všechny záležitosti PO, protože se v nich dobře nevyzná. Jednotliví dodavatelé PBZ dodají svá zařízení, ale jejich návaznost přenechají na zřizovateli EPS. Firma provádějící elektroinstalaci udělá vše dle projektu, ale nemůže domýšlet věci za projektanta a tam, kde nejsou věci řečeny jasně si dotáhne záležitosti podle svého uvážení. Jednotlivé návaznosti PBZ při PP se dotahují a dolaďují během stavby. Revizní technik EPS při nejlepším prověří návaznosti, ale už neřeší připojení jednotlivých PBZ. Revizní technik elektro spoléhá na projektanta elektro a sám často netuší nic o opatřeních proti požáru. „Hasič“ spoléhá na revizní zprávy EPS a elektro.

Jinými slovy: ne všichni problematice PO rozumějí a jeden spoléhá na druhého, takže výsledkem je systém se slabými místy. „Hasič“ nerozumí dobře záležitostem elektroinstalací a neumí posoudit, zda určitý kabel, nebo trasa je vyhovující. Odvolá se na normy. V pořádku. Projektant elektro a revizní technik nerozumí dobře požadavkům požárním a spoléhají, že kdyby něco, „hasič“ by se ozval.

pozarni_bezpecnost_staveb

Kdo by měl věci vymýšlet, realizovat a kontrolovat?

Úplně jednoduše.

1/ Odborník na PO („hasič“)

Navrhuje PBŘ pro daný objekt a je na něm, aby vymyslel kde budou hranice jednotlivých požárních úseků (PÚ), jak odolné budou stěny mezi nimi. Na něm je, aby vybádal kde půjde kouř a navrhl kouřové úseky a jejich odvětrání. Na něm je, aby vymyslel únikové cesty a rozhodl jestli budou chráněné (CHÚC) nebo nechráněné. odborník na PO se musí vyjádřit v PBŘ jaké PBZ požaduje. Napájení, nouzové osvětlení, EPS, vypínání VZT a aktivace klapek VZT (PPK). On dává požadavek na stabilní hasicí zařízení (HZS), na odvětrání tepla a kouře (OTK), on rozhodne, jestli se má při odvětrávání přivádět náhradní vzduch a kolik. On určuje, jak dlouho musí jednotlivé zařízení fungovat.

Pokud by něco z vyjmenovaného v PBŘ nebylo, je potřeba toto urgovat zavčas.

2/ Projektant elektro

Projektant elektro většinou nenavrhuje jednotlivé PBZ, ale na něm je, aby je připojil. Napájení a připojení těchto PBZ musí respektovat účel celého systému PPO. Jestliže musí nějaké zařízení při požáru fungovat, pak napájení musí být spolehlivé, tedy zálohované a také musí tato záloha vydržet dobu, kterou stanoví „hasič“ v PBŘ. Pokud má nějaké zařízení stanovenou dobu fungování při požáru, pak kabely musí mít funkční odolnost při požáru (15, 30, 60, 90, 120 minut). Bylo by k ničemu, kdyby kabely vydržely, ale spadla by celá kabelová lávka, nebo kdyby byla samotná lávka OK, ale držela by v obyčejných hmoždinkách. Stejný výsledek by byl, kdyby na vedení byly použity obyčejné krabice.

Další pohled na věc je ten, že pokud „hasič“ vymyslí cestu, kterou budou prchat lidé před požárem, tak není možné, aby v tom prostoru byly kabely, které kouří a produkují plyn.

Posledním hlediskem je to, že i kabely jsou dalším požárním zatížením pro každý prostor, kudy vedou. Do určité hranice se neberou v úvahu a od určitě by měl „hasič“ tuto zátěž zohlednit. Velikost požární zátěže od kabelů musí ale „hasiči“ sdělit projektant elektro. A aby to bylo zajímavější, „hasiči“ počítají s požární zátěží srovnatelnou se smrkovým dřevem.

Projektant elektro je také jediným, kdo může vypracovat přehled PBZ, jejich připojení a vzájemné návaznosti. Bez tohoto přehledu je téměř nemožné provést kontrolu (revizi) protipožárních opatření. To, že je něco v PBŘ a něco v EPS a další v dalších projektech je pravda, ale projektant elektro se dotkne všeho a není problém sestavit přehled.

3/ Revizní technik EPS

Revizní technik EPS kontroluje bezpečnost zařízení EPS a ruku na srdce, je to většinou jen vystavení toho papíru a svět se točí dál. U těch firem, které jsou „dál“ vykonává revizní technik zároveň kontrolu funkce celé EPS a měl by mimo jiné vyjmenovat všechny návaznosti a ověřit jejich funkci. Jako jediný je schopen posílat signály o poplachu a vysledovat, jak jednotlivá PBZ fungují. Vzhledem k nutnosti prokázat SOUČINNOST např. s OTK je vhodné přizvat i technika těchto zařízení. Technika? Oprávněnou osobou pro kontroly PBZ je vždy jen někdo, kdo má k této činnosti dokument o prokazatelném proškolení výrobcem, nebo dovozcem.

4/ Revizní technik elektro

Revizní technik elektro má jako jediný schopnost rozumět všem hlediskům protipožárních opatření a ověřit, zda jsou správně aplikována. Revizní technik elektro nemůže jen tak od sebe revidovat PBZ, ale může zmínit v revizní zprávě, že jsou namontovány a revidovány kompetentními osobami. Při tom co reviduje sám pak posoudí jejich připojení, zhodnotí trasy, krabice, rozvodnice atd. Klidně může ve své revizní zprávě dle přehledu, který vypracoval projektant, nebo který pořídí sám, vyjmenovat všechny PBZ, jejich připojení a z toho vyplývající nároky na napájení a funkční schopnost při požáru atd. Co se týče kontroly PBZ, nemusí podle mne stresovat a dožadovat se předložení dokladů o provedené kontrole. Měl by minimálně v revizní zprávě zmínit, že to a to konkrétní PBZ pravidelně kontroluje firma xy…uloženo u…

Projektanti, revizní technici, montážní firmy mají v podstatě snadný úkol, jde jen o to, zda záležitostem PO rozumějí. Řekli jsme si, že „hasiči“ rozumějí záležitostem elektro jen obecně, povšechně. Odborníci elektro musí také obecně rozumět záležitostem PO a dobře tomu, jak jejich požadavky aplikovat.

To byl důvod proč v rodině El soft přibyl další produkt: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Jsou vysvětleny pojmy, dále vyhlášky a zákony, které říkají co kde být musí. Dále zásady z norem řady ČSN 73 08…, které stanovují pravidla pro instalace z pohledu „hasičů.“ Ke každé oblasti je zpracovaný přehled a vysvětlení toho nejdůležitějšího, vždy doplněn o všechny potřebné formuláře, doklady a také konkrétní návody kde co jak vzít a udělat.

Takto by mohl každý projektant elektro, projektant EPS, revizní technici a montážní firmy vědět co se po nich chce a budou vědět, jak toho dosáhnout.

--- objednat program: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB za 980,- Kč ---

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku