Nové vydání ČSN 73 0875 pro navrhování elektrické požární signalizace

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dubnu 2011 bylo vydáno nové znění ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. 

Tato norma nabývá účinnosti od 1. května 2011 a platí pro stanovení podmínek pro návrh elektrické požární signalizace, pro vypracování požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace v jednotlivých stupních dokumentace při projektování nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů a technologických souborů a to zejména v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení podle příslušného právního předpisu (§ 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

pozarni_bezpecnost

Norma platí pro stavby a jejich změny v návaznosti na ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty a na normy řady ČSN 73 08xx. 

Konkrétní návrh a dokumentace (projekt) EPS se provádí podle ČSN 34 2710 v návaznosti na tuto normu.

Oproti ČSN 73 0875 z 1991-03-29 je tato norma zcela přepracována, mj. s ohledem na dosažený stupeň rozvoje vědy a techniky. Tato norma se zabývá stanovením podmínek pro návrh elektrické požární signalizace (EPS) zejména v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).

Tato norma platí zejména pro zpracování PBŘ v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normy řady ČSN 73 08xx. Na PBŘ musí navazovat vlastní projekt a návrh EPS. Vlastní projekt zařízení EPS je řešen podle ČSN 34 2710.

V porovnání s předchozí normou byly provedeny tyto změny:

 • tato norma je nově zaměřena zejména na zadávací podmínky pro návrh elektrické požární signalizace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle § 41 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.;
 • z této normy jsou vypuštěny články, které se následně řeší podle ČSN 34 2710;
 • je podstatně doplněno a zpřesněno názvosloví;
 • nově je v ČSN 73 0875 řešeno, kdy je nutné instalovat EPS v požárním úseku, v celém objektu, i požadavek na instalace zařízení dálkového přenosu; dále je řešen požadavek na vybavení zařízením EPS i prostory nad podhledy nebo ve zdvojených podlahách;
 • norma stanoví požadavky na zařízení EPS, umístění ústředny, požadavky na trvalou obsluhu apod. v návaznosti na skutečnost, zda je EPS v objektu požadovaná právními předpisy a/nebo normativními požadavky nebo nikoli;
 • norma definuje hlavní zásady součinnosti a koordinace požárně bezpečnostních zařízení;
 • nově je v normě řešeno provedení koordinačních funkčních zkoušek zařízení EPS a navazujících systémů požární ochrany (včetně ovládaných zařízení);
 • v normě jsou stanoveny požadavky na zařízení dálkového přenosu;
 • norma ruší výpočet hodnoty N – stanovení nutnosti střežení EPS.

Touto normou se nahrazuje předchozí vydání ČSN 73 0875 z března 1991.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Engineering Base na veletrhu AMPER 2023 Engineering Base je multiprofesní projekční platforma, která vám nabízí moderní způsob zpracování elektro, MaR a technologické dokumentace. Cílem nasazení tohoto software je ve vaší firmě zefektivnit projekční procesy a snížit tak náklady na vytváření a editaci projekčních dat. Pokud chcete vědět více, navštivte stánek společnosti Technodat na veletrhu AMPER ve dnech 21. – 23. březen, pavilon P, stánek č.1.43

Najdete nás na Facebooku