Místní osvětlení strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek se zabývá požadavky na elektrické provedení osvětlení používanými s mnoha různými druhy strojů a se skupinou strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.

Jako ochranné vodiče mají být používány měděné vodiče. Je-li použit jiný materiál vodiče než měď, nesmí jeho elektrický odpor na jednotku délky překročit hodnotu přípustného měděného vodiče a takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm2.
Průřez ochranných vodičů musí být stanoven v souladu s požadavky:

 • ČSN 33 2000-5-54 ed. 3; nebo
 • ČSN EN 61439-1 ed. 2, podle toho, co přichází v úvahu.

Spínač ZAP-VYP, nesmí být vestavěn do objímky žárovky nebo do ohebných připojovacích šňůr.
Stroboskopickým jevům způsobeným světly musí být zabráněno použitím vhodných svítidel.
Je-li použito pevné osvětlení v krytu, je třeba vzít v úvahu elektromagnetickou kompatibilitu, kdy zařízení nesmí vytvářet elektromagnetické rušení překračující úrovně, které odpovídají jeho předpokládanému pracovnímu prostředí. Kromě toho musí mít zařízení takovou úroveň odolnosti proti elektromagnetickému rušení, aby mohlo pracovat v předpokládaném prostředí.

Osvetleni stroji 2017 2

Elektrické napájení

Jmenovité napětí obvodu místního osvětlení, nesmí překročit 250 V mezi vodiči. Doporučuje se, aby mezi vodiči bylo napětí nepřesahující 50 V.
Světelné obvody musí být napájeny % z jednoho z následujících zdrojů:

 • obvod stroje s vyhrazeným jištěním proti nadproudům;
 • oddělovací ochranný transformátor připojený na stranu sítě hlavního vypínače, opatřený vyhrazenými prostředky pro odpojení primáru a jištěním sekundáru proti nadproudům a namontovaný
  v krytu pro řídicí zařízení vedle hlavního vypínače;
 • vyhrazený oddělovací ochranný transformátor, připojený na stranu sítě hlavního vypínače. Tento zdroj musí být přípustný pouze pro světelné obvody pro údržbu v krytech pro řídicí zařízení. Sekundární obvod musí být jištěn proti nadproudům;
 • světelný obvod napájený zvnějšku (např. napájení osvětlení závodu). To musí být přípustné pouze v krytech pro řídicí zařízení a pro pracovní osvětlení stroje s celkovým jmenovitým výkonem maximálně 3 kW.
 • vyhrazený oddělovací ochranný transformátor, připojený na stranu zátěže hlavního vypínače. Sekundární obvod musí být jištěn proti nadproudům;

Výjimka: Pokud je pevné osvětlení během normálního provozu mimo dosah pracovníků obsluhy, ustanovení tohoto článku neplatí.

Jištění

Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení, musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.

Osvetleni stroji 2017 3

Svítidla

Nastavitelná svítidla musí být vhodná pro pracovní prostředí.
Objímky žárovek musí být:

 • v souladu s příslušnou normou ČSN;
 • vyrobeny z izolačního materiálu chránící patici žárovky tak, aby se zabránilo neúmyslnému dotyku.

Zrcadlová svítidla (reflektory) musí být upevněna konzolou a nikoliv objímkou žárovky.
Výjimka: Pokud je pevné osvětlení během normálního provozu mimo dosah pracovníků obsluhy, ustanovení tohoto článku neplatí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku