Průvodce bezpečností při práci s multimetry

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Není žádným tajemstvím, že dobře zkonstruovaný multimetr bude v náročných podmínkách fungovat lépe než model druhořadé kvality. Přístroj nejvyšší kvality dokáže odolávat podmínkám v pracovním prostředí, ale také přispěje k zachování bezpečnosti.

Jakmile už nějaký multimetr máte, je důležité zůstávat neustále ve všech prostředích, v kterých budete pracovat, v bezpečí. Nikdy nezapomeňte dbát na to, aby používání multimetru bylo bezpečné.

Jaké jsou elektrické parametry?

Každé zařízení, které využívá nebo přenáší elektrickou energii, má určité elektrické parametry. Jedná se o kategorie a kódy, například kategorie CAT a kódy stupně krytí (kódy IP) odpovídající normám vytvořeným speciálními týmy odborníků. Pokud se seznámíte s elektrickými parametry určitého zařízení, lépe porozumíte možnostem měření daného zařízení z hlediska jeho schopností a dokážete zachovat bezpečnost zařízení i svoji (a všech kolem vás). Mezi příklady elektrických parametrů patří impedance, náběhový proud, účiník a úbytek napětí.

bezpecnost multimetry 2020 1

Jaké existují kategorie CAT multimetrů?

Multimetry jsou dimenzovány na různé elektrické parametry, takže je třeba ověřit jejich kategorii CAT, stupeň krytí a symboly nezávislých certifikačních organizací, abyste bylo jisté, že byl zvolený měřicí přístroj otestován v nezávislé zkušebně a je pro měření bezpečný.
Při určování správné přepěťové kategorie instalací (CAT II, CAT III nebo CAT IV) je nutné mít na paměti, že je vždy třeba zvolit přístroj určený pro tu nejvyšší kategorii, s kterou byste se při práci mohli setkat, a vybírat podle hodnot jmenovitého napětí, které hodnotám v těchto situacích odpovídají nebo je překračují. Měřicí přístroje vyhovující určité kategorii CAT jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly možnost vzniku obloukového výboje uvnitř měřicího přístroje. Označení kategorie se obvykle nachází v blízkosti vstupních konektorů.

bezpecnost multimetry 2020 2
Uveďme si konkrétní příklad. Jestliže se chytáte měřit rozvaděč napájení elektroinstalace s napětím 480 V, bude nutné použít měřicí přístroj kategorie minimálně CAT III-600 V. To současně znamená, že v této situaci lze použít i přístroje CAT III-1 000 V nebo CAT IV-600 V.
Dvoumístné kódy IP označují, jaký stupeň odolnosti vůči prachu a vodě daný měřicí přístroj vykazuje. Podrobně určuje, od jaké velkosti prachových částic nemůže dojít k jejich vniknutí a do jaké hloubky pod vodní hladinu lze multimetr ponořit, aby přitom nepřestal fungovat.

bezpecnost multimetry 2020 3
Druhá číslice kódu IP určuje stupeň krytí proti vodě.
Ve společnosti Fluke zkoušíme naše přístroje z hlediska bezpečnosti až na hranice jejich možností. Teprve až se testovacímu týmu nepodaří dosáhnout poruchy přístroje, začínáme s jeho výrobou. Cílem je zajistit, aby multimetry Fluke dokázaly opakovaně odolávat těm nejnáročnějším podmínkám v reálném provozu, tak, abyste se jako uživatelé mohli každý den ve zdraví vrátit domů. Dbáme také na nezávislé zkoušky našich přístrojů, které prokazují naše tvrzení.

bezpecnost multimetry 2020 4

bezpecnost multimetry 2020 5

Jaká bezpečnostní opatření je třeba uplatňovat při práci s multimetry?

Než se pustíte s multimetrem do měření, měli byste jej nejdříve zrakem zkontrolovat. Prohlédněte měřicí přístroj, měřicí sondy a příslušenství a hledejte případné známky fyzického poškození. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory bezpečně zasunuté a soustřeďte se zejména na obnažené kovové části a případné praskliny pouzdra. Nikdy nesmíte používat poškozený měřicí přístroj ani poškozené měřicí sondy.
Po skončení vizuální prohlídky zkontrolujte, zda multimetr správně funguje. Nikdy nestačí jen předpokládat, že ano. Ke kontrole řádné funkce měřicího přístroje použijte zdroj napětí se známými parametry nebo zkoušečku, například Fluke PRV240. Jedná se o požadavek předpisu NFPA70E (USA) a GS38 (Evropa).

bezpecnost multimetry 2020 6
Práce s elektřinou vždy přináší určitá rizika. Seznamte se s těmito riziky a než se pustíte do měření, podnikněte příslušná opatření. Mějte na paměti možnost špiček, například přechodných přepětí a obloukových výbojů.

  1. Vždy předpokládejte, že kterákoli elektrická součást v obvodu může být pod napětím, než podniknete kroky k jejímu spolehlivému vybití. Pokud se lidské tělo stane součástí elektrického obvodu, dochází k úrazu elektrickým proudem; proto dávejte při práci v prostředí, kde se vyskytuje elektřina, pozor na polohu těla.
  2. Dbejte v každé situaci na používání správných osobních ochranných prostředků (OOP). To znamená jak pomůcky na těle (např. rukavice, pokrývka hlavy), tak mimo tělo (např. izolované pryžové rohože). Jsou vyžadovány při práci na odkrytých elektrických obvodech s napětím přes 50 V nebo v jejich blízkosti.
  3. Nikdy nepracujte na odkrytých obvodech pod napětím nebo v jejich blízkosti bez přítomnosti další osoby. Dbejte na své bezpečí a mějte s kolegou na paměti podmínky prostředí, v kterém se nacházíte. Pokud je to možné, neměřte ve vlhkém prostředí a dbejte, aby se ve vzduchu kolem vás nevyskytovaly nebezpečné látky (např. hořlavý prach nebo výpary).
  4. V neposlední řadě kontrolujte, zda nejsou na displeji multimetru zobrazeny výstrahy. Ty mohou uživatele upozorňovat na různé nesrovnalosti, jako nebezpečné napětí na sondách
    (od 30 V výše).

Více informací naleznete na www.fluke.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku