Základní změny v nové normě ČSN EN 60204-1 ed. 3 oproti ed. 2

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Těm pozorným jistě neuniklo, že dnes 1.2.2019 vyšla nová edice technické normy ČSN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky s platností od 1. března 2019, která vychází z IEC 60204-1:2016.


Souběžně s novou edicí je možné dále používat ČSN 60204-1 ed. 2 a to do 14.9.2021.
Nová edice normy ČSN 60204-1 ed. 3 specifikuje požadavky na elektrická zařízení strojů. Především platí pro používání elektrických, elektronických a programovatelných zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.
Rizika spojená s nebezpečími vztahujícími se k elektrickým zařízením musí být posuzována jako součást souhrnných požadavků na hodnocení rizika stroje. Tím se identifikuje potřeba snížení rizika, určí přiměřená snížení rizika a určí nutná ochranná opatření pro osoby, které mohou být vystaveny těmto nebezpečím, při zachování vhodné úrovně výkonnosti stroje a jeho zařízení.
Je nutné si uvědomit, že norma nezahrnuje veškeré požadavky na bezpečnost, které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy, pro ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Je nutné posouzení rizik celého strojního zařízení dle požadavků směrnice 2006/42/ES.

60204 ed3 zmeny

Nebezpečné stavy mohou mít mimo jiné následující příčiny:

 • poruchy nebo poruchové stavy v elektrických zařízeních, které mají za následek možnost úrazu elektrickým proudem, oblouk nebo požár;
 • poruchy nebo poruchové stavy v řídicích obvodech (nebo součástkách a přístrojích spojených s těmito obvody), které mají za následek chybnou funkci stroje;
 • poruchy nebo přerušení ve zdrojích energie i poruchy nebo poruchové stavy v silových obvodech, které mají za následek chybnou funkci stroje;
 • ztráta spojitosti obvodů, například závislých na kluzných nebo valivých kontaktech, která může mít za následek poruchu bezpečnostní funkce;
 • elektrická rušení, například elektromagnetické, elektrostatické, vytvářená buď vně nebo uvnitř elektrického zařízení, která mají za následek chybnou funkci stroje;
 • uvolnění akumulované energie (buď elektrické, nebo mechanické), která má za následek například úraz elektrickým proudem, neočekávaný pohyb, který může způsobit zranění;
 • akustický hluk a mechanické vibrace na úrovních, které mohou pracovníkům způsobit zdravotní problémy;
 • povrchové teploty, které mohou způsobit zranění.

Bezpečnostní opatření jsou kombinací opatření zavedených v etapě návrhu a opatření, která má provést uživatel.
Nebezpečí a rizika z nich vyplývající musí být identifikována v procesu návrhu a vývoje. V případech, kdy nebezpečí nemohou být odstraněna a/nebo rizika nemohou být dostatečně omezena řešením bezpečné konstrukce, musí být použita pro snížení rizika ochranná opatření. Doplňující prostředky musí být použity tam, kde je nutné další snížení rizika. Kromě toho mohou být nutné pracovní postupy omezující riziko.
Tam, kde je znám uživatel, se doporučuje použít přílohu B, Dotazník pro elektrická zařízení strojů, kvůli usnadnění příslušné dohody mezi uživatelem a dodavatelem o základních podmínkách a doplňujících specifikacích uživatele týkajících se elektrických zařízení.

Změny proti předchozí edici normy

Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších technických změn:

 • Doplněné požadavky na řešení aplikací zahrnujících výkonové pohony (PDS)
 • Revidované požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • Vysvětlené požadavky na ochranu proti nadproudům
 • Požadavky na stanovení dovolených zkratových proudů elektrických zařízení
 • Revidované požadavky a terminologie pro ochranné pospojování
 • Nové uspořádání a revize kapitoly 9 včetně požadavků patřících k bezpečnému vypnutí momentu PDS, nouzovému zastavení a ochraně řídicích obvodů
 • Revidované značky pro ovládací prvky řídicích přístrojů
 • Revidované požadavky na technickou dokumentaci
 • Obecné aktualizace stávajících zvláštních národních podmínek, normativních předpisů a bibliografických odkazů

Norma se odkazuje na téměř 50 důležitých souvisejících norem. Zahrnuje 64 pojmů v názvosloví a definuje 17 základních zkrácených názvů. Odkazy a názvosloví jsou převážně elektrotechnického i strojního charakteru.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.