Základní ochrana elektrických zařízení strojů pomocí krytů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro každý obvod nebo část elektrického zařízení strojního zařízení musí být použita ochrana pomocí izolace živých částí nebo použití ochranných krytů. Tam, kde to přichází v úvahu i ochrana před zbytkovými napětími.

U ochrany pomocí krytů musí být živé části umístěny uvnitř krytů, které zajišťují ochranu před dotykem živých částí nejméně IP2X nebo IPXXB.
Pokud jsou horní plochy krytu snadno přístupné, musí být minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí poskytovaný horními plochami IP4X nebo IPXXD.
Kryt musí být možné otevřít (tj. otevření dveří, vík, poklopů a podobných částí) pouze pod jednou z následujících podmínek:

Pro přístup je nutné použití klíče nebo nástroje

Použití klíče nebo nástroje má zajistit, že přístup budou mít pouze znalé nebo poučené osoby.
Všechny živé části (včetně těch, které jsou na vnitřní straně dveří), u nichž je pravděpodobnost dotyku při seřizování nebo nastavování přístrojů určených pro takové operace, zatímco je zařízení stále připojeno, musí být chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Jiné živé části na vnitřní straně dveří musí být chráněny před neúmyslným nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP1X nebo IPXXA.

ochrana kryty stroje 2019

Odpojení živých částí uvnitř krytu dříve, než je možné kryt otevřít

To může být provedeno zablokováním dveří odpojovacím přístrojem (například hlavním vypínačem) tak, aby dveře mohly být otevřeny pouze tehdy, když je odpojovací přístroj vypnutý, a aby odpojovací přístroj mohl být sepnut pouze tehdy, když jsou dveře zavřené.
Výjimka: pro zrušení blokování je možné použít klíč nebo nástroj předepsaný dodavatelem, za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

  • kdykoliv během zrušení blokování je možné vypnout odpojovací přístroj a zajistit jej v poloze VYPNUTO (odpojeno) nebo jinak zabránit neoprávněnému zapnutí odpojovacího přístroje;
  • po zavření dveří je blokování automaticky obnoveno;
  • všechny živé části (včetně těch, které jsou na vnitřní straně dveří), u nichž je pravděpodobnost dotyku při seřizování nebo nastavování přístrojů určených pro takové operace, zatímco je zařízení stále připojeno, jsou chráněny před neúmyslným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB a jiné živé části na vnitřní straně dveří jsou chráněny před neúmyslným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP1X nebo IPXXA;
  • s instrukcemi pro používání elektrického zařízení jsou dodány příslušné informace o postupech pro zrušení blokování;
  • jsou použity prostředky zajišťující, že k živým částem za dveřmi, které nejsou přímo blokovány odpojovacími prostředky, budou mít přístup pouze znalé nebo poučené osoby.

Všechny části, které jsou stále živé po vypnutí odpojovacího přístroje (přístrojů), musí být chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Takové části musí být označeny výstražnou značkou, vyjma:

  • částí, které mohou být živé pouze v důsledku připojení k blokovacím obvodům a které jsou rozlišeny barvou jako potenciálně živé;
  • napájecí svorky hlavního vypínače, pokud je tento vypínač namontován samostatně ve zvláštním krytu.

Otevření bez použití klíče nebo nástroje a bez odpojení živých částí

To musí být možné pouze tehdy, když jsou všechny živé části chráněny před dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Tam, kde tuto ochranu zajišťují přepážky, musí být buď nutný nástroj pro jejich odstranění, nebo musí být všechny živé části, které jsou jimi chráněny, automaticky odpojeny, když je přepážka odstraněna. Tam, kde se ochrany před dotykem živých částí dosahuje podle tohoto odstavce a nebezpečí může být způsobeno ručním ovládáním přístrojů (například ručním spínáním stykačů nebo relé), má být takovému ovládání zabráněno přepážkami nebo zábranami, které musí být odstraněny pomocí nástroje.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.