Požadavky pro konstrukci a výrobu ochranných krytů pro strojní zařízení dle ČSN EN ISO 14120 - 2 díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Je třeba si uvědomit, že ochranný kryt slouží jako fyzická bariéra navržená jako část stroje k poskytnutí ochrany. Sám o sobě je účinný pouze tehdy, je-li uzavřený nebo bezpečně držen v ochranné poloze.

Ve spojení s blokovacím zařízením s jištěním nebo bez jištění ochranného krytu je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu.

Aspekty návrhu a konstrukce

Všechny předpokládané aspekty provozu ochranného krytu musí být dostatečně zohledněny ve stádiu návrhu, aby bylo zajištěno, že návrh a konstrukce samotného ochranného krytu nevyvolá žádné další nebezpečí.
Místa stlačení nebo zachycení mezi ochrannými kryty a částmi stroje musí být dle tabulky 1, normy ČSN EN 349+A1.
Životnost krytů musí být zajištěna po celou předpokládanou životnost stroje, popřípadě porušitelné části musí být výměnné. Navíc nesmí docházek k zachycení položek nebo materiálu. Musí být snadno čistitelné a nesmí docházet k jejich kontaminaci (farmacie, potravinářství, …).
Ostré hrany, rohy a výčnělky ochranných krytů nesmí ohrožovat obsluhu a údržbu. Zároveň musí být zajištěna dostatečná pevnost spojů, stabilita a tuhost celé konstrukce (spoje šroubové, lepené, svařované).
Odstranění pevných ochranných krytů musí být možné pouze za použití nářadí. Dále musí být navrženy tak, aby bylo zabráněno jejich snadnému odejmutí, rychloupínací spojovací součásti nesmí být použity z vnější strany nebezpečného prostoru.
Odstranitelné pevné ochranné kryty nesmí být ponechány na místě bez upevňovacích prostředků!
Nastavitelné ochranné kryty musí omezit otevření na minimum v souladu se zachováním průchodnosti materiálu.
Otevření pohyblivých ochranných krytů musí vyžadovat přímé působení, musí být připevněny ke stroji nebo pevným elementům tak, aby byly drženy v otevřené poloze. Jejich odstranění je možné pouze použitím nástroje. Musí být ve vzdálenosti dle ČSN EN ISO 13855.
Uzavřená poloha krytu musí být přesná, musí být v poloze proti dorazu zajištěn pomocí gravitace, pružiny, západky, …
Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí může být použit pouze za podmínek dle ČSN EN ISO 12100, článek 6.3.3.2.5:

 • Jsou splněny požadavky na ochranné kryty s blokováním dle ČSN EN ISO 14119 (blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty)
 • Doba pracovního cyklu stroje je krátká
 • Doba otevření ochranného krytu je krátká (nastavená doba otevření – v případě překročení doby je zamezeno spuštění)
 • Je vyloučena přítomnost osob za ochranným krytem při jeho uzavření (zamezeno přístupu celým tělem rozměry / tvarem)
 • Ostatní kryty jsou pevné nebo pohyblivé s blokováním
 • Blokovací zařízení spojené s ochranným krytem se spouštěcí funkcí má zdvojené kontakty a je použito automatické monitorování (jakákoliv porucha nesmí vést ke spuštění – zapojení v kategorii 3 nebo 4 dle ČSN EN ISO 13849-1)
 • Kryt je bezpečně držen v otevřené poloze (např. pružinou nebo protizávažím) tak, že nemůže dojít ke spuštění stroje
 • Rozměr a tvar stroje umožňuje obsluze nebo jakékoliv osobě celkový přehled po celém stroji nebo procesu
 • Spouštění stroje ochranným krytem se spouštěcí funkcí je jedním z režimů stroje, volba režimu musí být provedena dle ČSN EN ISO 12100, článek 6.2.11.10 (volba ovládacích a provozních režimů stroje)

konstrukce ochranne kryty 2019 2

Materiály, tuhost a podmínky při nárazu

Pro konstrukci ochranných krytů musí být uváženy při výběru vhodných materiálů následující aspekty. Tyto vlastnosti musí být zachovány po celou předpokládanou dobu životnosti ochranného krytu.
Ochranné kryty musí být vyrobeny z vhodných materiálů. Zároveň musí vydržet a pohltit předvídatelné nárazy a vymrštění včetně průhledných částí. Kryty musí odolat statickým i dynamickým silám dle posouzení rizik a musí být zamezeno jejich deformacím.
Musí zajistit bezpečnost při jakémkoliv zatížení a nárazu při předpokládaném použití.

Ostatní obecné požadavky

Musí být zaručeno zachycování emisí, odolnost proti korozi nebo mikroorganismům.
Pokud je vyžadováno sledování provozu, je třeba si uvědomit, že perforovaný materiál nebo pletivo je tmavší než pozorovaný prostor, mělo by být tedy s odpovídajícími otvory a barevností.
Materiály pro průhlednost musejí mít stálé vlastnosti (věk, použití, …) a s možnostívýměny poškozených částí.
Ochranné kryty musí být navrženy z materiálu s dostatečnou elektrickou vodivostí, dostatečně vysokou, aby se zabránilo nahromadění statického náboje. Pokud jsou vyrobeny z vodivého materiálu, jsou považovány za „cizí vodivé části stroje“ viz ČSN EN 60204-1 ed. 3, kap. 3.1.28.
Musí být zaručena tepelná stálost a odolnost proti možnému požáru a vznícení.
Pokud se předpokládá odstraňování ochranného krytu např. při údržbě, musí být provedeno neztratné upevnění – upevnění musí být součástí ochranného krytu (šrouby).
Nevyžaduje se u těch ochranných krytů, které se demontují pouze, když je zařízení demontováno nebo pro kontrolu částí zařízení, která jsou odstranitelná za použití nástroje nebo je v návodu specifikováno oprávnění přístupu (např. servis).

Volba typů ochranných krytů

Volba ochranných krytů vyplývá z dokumentace o posouzení rizika dle ISO 12100, článek 6.3.2 a z výše uvedených požadavků pro návrh konstrukce ochranných krytů.
U zařízení mohou být použity různé typy ochranných krytů kombinovaných s různými typy jiných ochranných zařízení (AOPD, AOPDDR, dvouruční ovládání, …).
Požadavky na typy ochranných krytů dále vyplývají z:

 • Nebezpečných prostorů (počet, členitost, …)
 • Požadavků na bezpečný přístup do nebezpečných částí strojního zařízení (pevné nebo pohyblivé)

Je-li to možné, musí být použity zcela uzavřené ochranné kryty, pokud to není možné, musí být zvolen co nejvhodnější typ.
Obvodové ochranné kryty musí odpovídat všem nebezpečím.
Při rozdělení obvodové ochrany do zón musí být zabráněno přístupu z „bezpečné části“ do „nebezpečné části“ (v jedné části kontrola procesu, v druhé části výroba bez zastavení). Musí být použity vhodné prostředky pro zabezpečení (ochranné kryty, AOPD, AOPDDR, …).

Výběr dle povahy a četnosti přístupu

 • Bez přístupu – pevné ochranné kryty by měly být používány z důvodu jejich jednoduchosti a spolehlivosti.
 • Přístup z důvodu seřízení nebo údržby
  - Pohyblivý kryt – četnost přístupu vysoká (tj. více než jednou za týden) nebo složitá demontáž pevného krytu + blokování.
  - Pevný kryt – četnost přístupu nízká (tj. méně než jednou za týden) nebo snadná demontáž.
 • Přístup během pracovního cyklu
  - Pohyblivý kryt s blokováním, popřípadě i s jištěním (ISO 14119).
  - Silově ovládaný pohyblivý ochranný kryt s blokováním (velmi krátké pracovní cykly nebo ergonomické důvody, např. těžké ochranné kryty, vysoká teplota, …).
  - Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí (ovládací ochranný kryt).

Ověření bezpečnostních požadavků

Aspekty návrhu a konstrukce musí být ověřeny pomocí přezkoumání, prohlídkou, zkoušením nebo výpočtem dle čl. 7.2:

 • Vizuální kontrola (A)
 • Praktické zkoušky (B)
 • Měření (C)
 • Sledování během provozu (D)
 • Přezkoumání hodnocení rizik založených na úlohách (E)
 • Přezkoumání specifikace, dispozice a dokumentace (F)

Informace pro používání musí obsahovat

 • Nebezpečí ochranného krytu – např. mechanická nebezpečí nebo hořlavost a relevantní výsledky zkoušek
 • Požadavky na instalaci – způsob a počet upevnění, montáž pohyblivých krytů, …
 • Požadavky na provoz – musí být uvedeno správné i předvídatelné nesprávné používání (zahrnuje ochranné kryty i související blokovací zařízení)
 • Odstranění ochranného krytu – musí být popsány akce, které musí být provedeny před odstraněním ochranných krytů (odpojení, uvolnění nahromaděné energie, postup demontáže, …).
 • Informace musí stanovit vhodné nástroje a pracovní postupy
 • Prohlídka a údržba – musí být uvedeny detaily k prohlídkám a identifikaci vad a požadované údržbě. Zařízení s poškozenými nebo demontovatelnými ochrannými kryty nesmí být uvedeno do provozu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku