Požadavky pro konstrukci a výrobu ochranných krytů pro strojní zařízení dle ČSN EN ISO 14120 - 1 díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Je třeba si uvědomit, že ochranný kryt slouží jako fyzická bariéra navržená jako část stroje k poskytnutí ochrany. Sám o sobě je účinný pouze tehdy, je-li uzavřený nebo bezpečně držen v ochranné poloze.

Ve spojení s blokovacím zařízením s jištěním nebo bez jištění ochranného krytu je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu.

Nejzákladnější normy pro ochranné kryty jsou:

 • ČSN EN ISO 12100 (posouzení rizika) a ostatní normy typu C
 • ČSN EN ISO 14120 (ochranné kryty)
 • ČSN EN ISO 13857 (bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu)
 • ČSN EN 349+A1 (nejmenší mezery proti stlačení)
 • ČSN EN 547-1 až 3+A1(tělesné rozměry člověka a požadavky na otvory pro přístup obsluhy ke SZ)

Návrh a konstrukce ochranných krytů vyplývá z dokumentace o posouzení rizika dle typu nebezpečí (hluk, záření, zachycení, …) a z požadavků na přístup osob do NP stroje:

 • Stabilní konstrukce
 • Zamezení proti překonání, obejití, podlezení
 • Dosah nad, pod nebo skrz ochranné kryty (dosahová vzdálenost u štěrbin)
 • Aretace zvedacích ochranných krytů
 • Eliminace střižných míst (posuvné přístupové dveře)

konstrukce ochranne kryty 2019 1

Typy ochranných krytů jsou stanoveny v normách ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN ISO 14120:

 • Pevný ochranný kryt – ochranný kryt připevněný takovým způsobem, že může být otevřen nebo odstraněn pouze použitím nářadí nebo destrukcí připevňovacích prostředků.
 • Zcela uzavřený ochranný kryt – ochranný kryt, který zabraňuje přístupu do nebezpečného prostoru ze všech stran.
 • Ochranný kryt s bezpečnou vzdáleností – ochranný kryt, který zcela neuzavírá nebezpečný prostor, ale který zamezuje nebo omezuje přístup svými fyzickými rozměry a vzdálenostmi od nebezpečného prostoru, například obvodovým ohrazením nebo tunelovým ochranným krytem.
 • Pohyblivý ochranný kryt – ochranný kryt, který může být otevřen bez použití nářadí
 • Silově ovládaný ochranný kryt – pohyblivý kryt, který je ovládán pomocí síly, která má jiný zdroj, než je obsluha nebo gravitace
 • Samočinně se zavírající ochranný kryt – pohyblivý ochranný kryt ovládaný prvkem stroje, obrobkem nebo částí upínacího přípravku tak, že dovoluje obrobku průchod a automaticky se vrací do uzavřené polohy, jakmile obrobek uvolní otevření, které dovolilo jeho průchod
 • Nastavitelný ochranný kryt – ochranný kryt, který je nastavitelný jako celek nebo který má nastavitelnou část (části)
 • Ručně nastavitelný ochranný kryt – nastavitelný ochranný kryt, kde je nastavení provedeno ručně a při dané operaci zůstává nastavení zachováno
 • Ochranný kryt s blokováním – ochranný kryt spojený s blokovacím zařízením tak, že spolu s ovládacím systémem stroje jsou splněny následující funkce:
  - nebezpečné funkce stroje „zakryté" ochranným krytem nemohou být spuštěny, dokud není ochranný kryt uzavřen;
  - pokud je ochranný kryt otevřen v průběhu, kdy stroj vykonává nebezpečnou funkci, je vydán povel k zastavení;
  - pokud je ochranný kryt uzavřen, stroj může vykonávat nebezpečné funkce „zakryté" ochranným krytem (uzavření ochranného krytu nesmí samo o sobě způsobit spuštění nebezpečných funkcí stroje).
 • Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí – speciální forma ochranného krytu s blokováním, který, jakmile bylo dosaženo uzavřené polohy ochranného krytu, udílí povel ke spuštění nebezpečné (nebezpečných) funkce (funkcí) stroje bez použití samostatného spouštěcího zařízení
 • Ochranný kryt s blokováním a jištěním ochranného krytu – ochranný kryt spojený s blokovacím zařízením a jištěním ochranného krytu tak, že ve spojení s ovládacím systémem stroje jsou splněny následující funkce:
  - stroj nemůže vykonávat nebezpečné funkce „zakryté" ochranným krytem, dokud tento ochranný kryt není uzavřený a zajištěný;
  - ochranný kryt zůstává uzavřený a zajištěný, dokud riziko způsobené nebezpečnými funkcemi stroje, „zakrytým" ochranným krytem, nepomine;
  - když je ochranný kryt uzavřený a zajištěný, může stroj vykonávat nebezpečné funkce „zakryté" ochranným krytem (uzavření a zajištění ochranného krytu nesmí samo o sobě způsobit spuštění nebezpečných funkcí stroje)

Aspekty stroje

Při návrhu a používání ochranných krytů je nezbytné přihlédnout ke všem předpokládaným aspektům prostředí a provozu po celou předpokládanou životnost stroje. Nedostatečné uvážení těchto aspektů může vést k nebezpečným situacím, kde je bráněno provozu strojního zařízení. Toto může vést obsluhu k nepoužívání ochranných krytů a tím k vystavení se většímu riziku.
Přístup do nebezpečného prostoru – ochranné kryty musí být všude tam, kde je to možné, navržené tak, aby mohly být prováděny běžné úkony bez otevírání nebo odstraňování krytů. Je-li vyžadován přístup, musí být bez překážek a těžkostí dle jednotlivých režimů provozu stroje nebo dle důvodu přístupu (vkládání / vyjímání, kontrola, seřizování, údržba, oprava, …).
Pokud je předvídatelné riziko vymrštění (obrobku), nárazu do strojního zařízení nebo do obsluhy, musí být použit ochranný kryt, který vydrží rázovou energii o velikosti min. E = 115 J.
Ochranné kryty musí zachytit případné nebezpečné látky unikající ze stroje (emise plynů kouře, třísky, kapaliny, …) v co největší míře (dle ISO 14123-1).
Eliminace emisí hluku dle norem ISO 11200 a ISO / TR 11688 a emisí záření dle EN 12198-3, ISO 25980, EN 12254.
Výbušná atmosféra – bezpečné zachycení nebo rozptýlení energie dle EN 1127-1.

konstrukce ochranne kryty 2019 2

Aspekty člověka

Při návrhu a konstrukci ochranných krytů musí být dostatečně zohledněny rozumně předvídatelné aspekty vzájemného působení člověka se strojním zařízením (například při nakládání, údržbě nebo mazání).
Ochranné kryty musí mít bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných částí stroje dle EN ISO 13857 a 13855.
Kontrola přístupu do nebezpečných prostor – zamezení uzavření krytů nebo detekování osob při přístupu celým tělem pomocí zámků, skenerů, …).
Při požadavku na sledování procesu musí být zajištěna přiměřená viditelnost – eliminace odstranění krytů.
Ergonomické požadavky vyplývají z velikosti, hmotnosti a konstrukce.
Ovládací síla a silově ovládané ochranné kryty musí být navrženy tak, aby umožnily snadnou obsluhu. Zároveň nesmí vytvářet další nebezpečí, např. pád, střih, rychlost, únava obsluhy, síly uzavírání a kinetická energie (max. 150 N / 10 J s ochranným zařízením nebo 75 N / 4 J bez).
Ochranné kryty musí být navrženy tak, aby bylo bráno v úvahu předpokládané používání a předvídatelné nesprávné použití (viz norma ČSN EN ISO 12100, 3.23, 3.24 a kapitola 5).

 V příštím, závěrečném díle, se budeme zaměřovat na aspekty návrhu a konstrukce, vlastní volbu typů ochranných krytů a ověření bezpečnostních požadavků.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku