Strojírenská směrnice - Návrhy směrnice o strojních zařízeních vyvolávají kontroverzi

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Strojírenská směrnice důležitá pro každou osobu, jež chce uvést stroj na trh – tedy prodej, pronájem, zapůjčení, dovoz apod – byla uvedena přijata 09.06.2006.

Z nějakého důvodu si mnoho lidí myslí, že byla vymyšlena špatně, a proto je nutné ji aktualizovat a v těchto dnech (jaro 2022) jsou na stole poslední návrhy na toto vylepšení. Je to ale opravdu tak? Neměli bychom oslovit naše zákonodárce, aby motivovali své kolegy v rámci Evropy a vzali rozum do hrsti?

strojirenska smernice 2022 1
Směrnice 2006/42/ES plně vyhovuje představě o jednotném hospodářském prostoru v rámci EU a nařizuje stejné podmínky pro strojní zařízení napříč jednotlivými zeměmi EU v oblasti strojních nařízení. Obsahuje základní požadavky na bezpečnost strojních zařízení, předepisuje povinnou dokumentaci, kterou musí výrobce vytvořit a upravuje náležitosti kontrol a postupů při prohlašování shody. Všechny stroje uvedené v Evropském hospodářském prostoru (EHP) od 1. ledna 1995 musí být v souladu se směrnicí a mimo jiné tedy bezpečné. Dne 21. dubna 2021 vydala Evropská komise návrh nového nařízení o strojních zařízeních. Prozatím není jasně stanovené dalších kroků, nicméně při pohledu z venčí to vypadá, že aktuální francouzské předsednictví chce být to, které dotáhne návrh do finální podoby za každou cenu, a to i za cenu ne jednoho nešťastného místa, které by si zasloužilo daleko delší debatu. Nedělejme si iluze, česká republika reprezentuje jakési tvrdé jádro, kterého názor je totální a státem řízená kontrola nad některými stroji, takže následné české předsednictví nedává mnoho naděje na zjednodušení postupu při alespoň zachování bezpečnosti. Největší nutností je ale zvážit i ekonomické dopady jednotlivých opatření.
Největší bolestí, které pocítí uživatelé směrnice jsou novinky. První je změna směrnice na nařízení a revize působnosti dokumentu. Přínosem, alespoň tedy většinou je vyjasnění některých definic no a poměrně rozsáhlá aktualizace textů, jež řeší bezpečnost strojů a zařízení, s původním záměrem postihovat pouze nové moderní technologie. Zde bude směrnice nejvíce bolestivá pro budoucí uživatele, a to nejen nové. Dřívější příloha IV se transformuje na přílohu I, kde budou uvedeny nejvíce nebezpečné stroje, přičemž u značně velké podskupiny těchto strojů již nebude možné vydat prohlášení o shodě svépomocí, podle tak zvaného modulu A, ale bude nutná spoluúčast notifikované osoby. Tato osoba samozřejmě nepřebírá zodpovědnost, ta je dále na výrobci. Protože se bude jednat o investici do pořízení takového posudku, je diskutabilní, zda dojde k odpovídajícímu navýšení bezpečnosti a dále, jak budou notifikované osoby v některých státech, ke kterým může patřit i Česko schopny obsloužit trh s těmito kategoriemi strojů. Přehled notifikovaných osob pro oblast stávající Strojírenské směrnice je zde. Je možné, že právě tato čekací doba bude nutit koncové uživatele spolu s výrobci naopak obcházet směrnici různými způsobí, což naopak může vést ke snížení bezpečnosti. Software obsluhující bezpečnostní funkce je součástí návrhu, který by měl být v příloze I, o jeho setrvání tam se jedná, ale značně by to zkomplikovalo nastavitelnost moderních technologií integrující bezpečnostní řídící systémy, které naopak zvyšují bezpečnost, pokud jsou správně aplikovány.

strojirenska smernice 2022 2
Celá nová strojírenská směrnice není krokem zpět, nicméně to vypadá že je aktuálně zaměřena na ztížení postupu pro všechny výrobce. Bohužel ty nepoctiví si zase někde cestičku najdou a ty poctiví budou trpět. Nemělo by se radši využívat úplného rozpětí pokut pro ty nepoctivé výrobce, tedy pokutou až dva miliony EUR a odrazovat tak ty, kteří záměrně porušují nařízení již dnes a neztěžovat leckdy zbytečně život těm poctivým? Asi ne, to by úředníci vykonávající kontroly museli být daleko více kompetentní, a to je při jejich platech bohužel problém, ale to už je na jinou debatu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl kveten 2022

ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Číslo je zaměřené především na konektorovou techniku a kabelovou konfekci.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Nastavte si své Centrum preferencí a získejte třeba SMART TV Tím, že více specifikujete oblasti zájmů ve svém profilu, vás automaticky zařadíme do slosování o hodnotné ceny.

Najdete nás na Facebooku