Strojírenská směrnice - Návrhy směrnice o strojních zařízeních vyvolávají kontroverzi

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Strojírenská směrnice důležitá pro každou osobu, jež chce uvést stroj na trh – tedy prodej, pronájem, zapůjčení, dovoz apod – byla uvedena přijata 09.06.2006.

Z nějakého důvodu si mnoho lidí myslí, že byla vymyšlena špatně, a proto je nutné ji aktualizovat a v těchto dnech (jaro 2022) jsou na stole poslední návrhy na toto vylepšení. Je to ale opravdu tak? Neměli bychom oslovit naše zákonodárce, aby motivovali své kolegy v rámci Evropy a vzali rozum do hrsti?

strojirenska smernice 2022 1
Směrnice 2006/42/ES plně vyhovuje představě o jednotném hospodářském prostoru v rámci EU a nařizuje stejné podmínky pro strojní zařízení napříč jednotlivými zeměmi EU v oblasti strojních nařízení. Obsahuje základní požadavky na bezpečnost strojních zařízení, předepisuje povinnou dokumentaci, kterou musí výrobce vytvořit a upravuje náležitosti kontrol a postupů při prohlašování shody. Všechny stroje uvedené v Evropském hospodářském prostoru (EHP) od 1. ledna 1995 musí být v souladu se směrnicí a mimo jiné tedy bezpečné. Dne 21. dubna 2021 vydala Evropská komise návrh nového nařízení o strojních zařízeních. Prozatím není jasně stanovené dalších kroků, nicméně při pohledu z venčí to vypadá, že aktuální francouzské předsednictví chce být to, které dotáhne návrh do finální podoby za každou cenu, a to i za cenu ne jednoho nešťastného místa, které by si zasloužilo daleko delší debatu. Nedělejme si iluze, česká republika reprezentuje jakési tvrdé jádro, kterého názor je totální a státem řízená kontrola nad některými stroji, takže následné české předsednictví nedává mnoho naděje na zjednodušení postupu při alespoň zachování bezpečnosti. Největší nutností je ale zvážit i ekonomické dopady jednotlivých opatření.
Největší bolestí, které pocítí uživatelé směrnice jsou novinky. První je změna směrnice na nařízení a revize působnosti dokumentu. Přínosem, alespoň tedy většinou je vyjasnění některých definic no a poměrně rozsáhlá aktualizace textů, jež řeší bezpečnost strojů a zařízení, s původním záměrem postihovat pouze nové moderní technologie. Zde bude směrnice nejvíce bolestivá pro budoucí uživatele, a to nejen nové. Dřívější příloha IV se transformuje na přílohu I, kde budou uvedeny nejvíce nebezpečné stroje, přičemž u značně velké podskupiny těchto strojů již nebude možné vydat prohlášení o shodě svépomocí, podle tak zvaného modulu A, ale bude nutná spoluúčast notifikované osoby. Tato osoba samozřejmě nepřebírá zodpovědnost, ta je dále na výrobci. Protože se bude jednat o investici do pořízení takového posudku, je diskutabilní, zda dojde k odpovídajícímu navýšení bezpečnosti a dále, jak budou notifikované osoby v některých státech, ke kterým může patřit i Česko schopny obsloužit trh s těmito kategoriemi strojů. Přehled notifikovaných osob pro oblast stávající Strojírenské směrnice je zde. Je možné, že právě tato čekací doba bude nutit koncové uživatele spolu s výrobci naopak obcházet směrnici různými způsobí, což naopak může vést ke snížení bezpečnosti. Software obsluhující bezpečnostní funkce je součástí návrhu, který by měl být v příloze I, o jeho setrvání tam se jedná, ale značně by to zkomplikovalo nastavitelnost moderních technologií integrující bezpečnostní řídící systémy, které naopak zvyšují bezpečnost, pokud jsou správně aplikovány.

strojirenska smernice 2022 2
Celá nová strojírenská směrnice není krokem zpět, nicméně to vypadá že je aktuálně zaměřena na ztížení postupu pro všechny výrobce. Bohužel ty nepoctiví si zase někde cestičku najdou a ty poctiví budou trpět. Nemělo by se radši využívat úplného rozpětí pokut pro ty nepoctivé výrobce, tedy pokutou až dva miliony EUR a odrazovat tak ty, kteří záměrně porušují nařízení již dnes a neztěžovat leckdy zbytečně život těm poctivým? Asi ne, to by úředníci vykonávající kontroly museli být daleko více kompetentní, a to je při jejich platech bohužel problém, ale to už je na jinou debatu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku