Volba svorek pro spojování hliníkových vodičů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Použité svorky a spojky musí být takových druhů, které jsou ověřeny jako spolehlivé pro připojení, spojování nebo odbočování hliníkových vodičů daného druhu a průřezu nebo musí být před montáží vhodně upraveny.

Svorky označené značkou AI a svorky přístrojů a rozvodného materiálu označených značkou AI se pokládají za spolehlivé pro spojování hliníkových vodičů bez zvláštní úpravy a bez zvláštních montážních opatření.

Svorky, které nejsou označeny jako vhodné pro připojení hliníkových vodičů (svorky bez označení), je třeba před užitím, pokud se týká jejich vhodnosti a spolehlivosti, zhodnotit a provést na nich případné úpravy, aby byl zaručen stálý a spolehlivý vodivý kontakt s vodiči (vložení pružných dílů, cupalových vložek apod.). Není však dovoleno provádět na svorkách takové úpravy dodatečným opracováním, které by nebezpečně zmenšily mechanickou pevnost spoje (např. vrtání většího otvoru do zdířkové svorky a tím nepřípustné zkrácení délky závitu ve zdířce) nebo kterými by byla porušena povrchová ochrana svorkových dílů.

al kabely spojeni 20189
Nejsou-li svorky elektrických přístrojů nebo jiných elektrických zařízení v rozvodu vyhovující pro připojení hliníkových vodičů (svorky typově nebo provedením vhodné jen pro vodiče měděné a nikoliv hliníkové) a není-li možno provést na místě úpravu svorek tak, aby byla záruka trvale spolehlivého styku (např. uhlazení konce připojovacího šroubu zdířky, dodatečné opatření svorek pružnými díly, užití cupalových vložek v prostředí se zvýšenou vlhkostí apod.), nesmějí být hliníkové vodiče přímo k takovýmto svorkám připojovány. Doporučuje se provést v tomto případě montáž pomocí přechodových koncovek Al-Cu nebo ukončit hliníkové vodiče ve zvláštní blízko umístěné rozvodce nebo pomocné svorkovnici a spojení mezi ní a přístrojem provést měděnými vodiči. Použitá rozvodka nebo pomocná svorkovnice musí být pro přechod z vedení hliníkového na vedení měděné způsobilá.
Pro mechanické spojování a odbočování hliníkových vodičů smí být použito pouze vhodných odbočovacích svorek, vyhovujících pro daný počet vodičů příslušného průřezu, vhodných spojek, svornic nebo svorkovnic. Není dovoleno užívat pro spojování a odbočování dvou nebo více hliníkových vodičů běžných připojovacích svorek. Není dovoleno spojovat hliníkové vodiče pouhým stočením nebo zakroucením.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, leden 2023

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Již 30 let měříte s námi - Blue Panther Dodávky měřicích přístrojů, multimetry, osciloskopy, termokamery, revizní přístroje, zkoušečky, analyzátory a jiné od výrobců Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Teledyne LeCroy, Schleich, Elspec, Extech a dalších.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku