Elektrické rozvody pro světelné obvody dle ČSN 33 2130 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována.

V prostorách s větším počtem světelných zdrojů (pokud není nutné osvětlovat celou plochu současně), se člení světelné obvody na více samostatně ovládaných skupin
k dosažení optimální regulace osvětlení.
Jeden koncový světelný obvod všeobecného osvětlení lze užívat v prostorech s nízkým rizikem - vnější vliv BD1 dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Jmenovitý proud ovládacího přístroje nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných.
Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky.
U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25 % jmenovité hodnoty těchto spínačů. Plnou proudovou zátěž spínacího prvku lze pro výbojková svítidla využít jen u spínacích přístrojů, u kterých je tato možnost určena výrobcem.

rozvody pro svitidla 1
Světelné zdroje se zvlášť nejistí; proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení.
Tam, kde je to z provozních důvodů žádoucí, zřizují se bez zřetele k počtu světelných vývodů alespoň dva světelné obvody, aby při poruše na jednom světelném obvodě bylo možno zabezpečit alespoň orientační osvětlení. Jedná se např. o schodiště vysokopodlažních domů, prostorů veřejně přístupných, učebny škol, apod.
Prochází-li vedení od jednoho světelného bodu k druhému bez krabicových odbočnic, provádí se odbočení při smyčkovém napojení ve vhodných svorkách. Svítidla, v nichž je smyčkové připojení prováděno, musí být k tomuto způsobu připojení určena jejich výrobcem.
Podmínky, za kterých je možno ukládat průběžné vedení ve svítidlech, je specifikováno v čl. 559.5.3 ČSN 33 2000-5-559 ed. 2.

rozvody pro svitidla 2
Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří). Nevyžadují-li takového umístění spínačů provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umisťovány i jinde (např. na rozvaděči nebo rozvodnici pro ovládání apod.).
Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy „zapnuto" bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů.
Automatické spínače umělého osvětlení reagující na výskyt osob v osvětlovaném prostoru je nutno umístit tak, aby spolehlivě reagovaly na vstup, pohyb a přítomnost osob ve sledovaném prostoru. Při použití těchto automatických spínačů pro osvětlení schodišť, nebo svažitých chodeb je nutno zajistit i dostatečný předstih jejich funkce před dosažením pohybující se osobou počátku změny úrovně podlahy nebo počátku schodiště. Pro dobu jejich sepnutí je třeba nastavit odpovídající dobu, viz TNI 33 2130.
U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel (např. obytné místnosti v budovách pro bydlení, vybrané kanceláře v různých objektech apod.), je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovladatelný spínačem u vstupu do místnosti; tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) anebo zásuvkou. Vývody pro dodatečně montovaná svítidla se musí zakončit v izolované svítidlové svorkovnici nebo spojce upevněné na stropě nebo na stěně. Viz též čl. 559.5.1 normy ČSN 33 2000-5-559 ed. 2.
Pro světelné obvody napájené malým napětím platí norma ČSN 33 2000-7-715.
Podklad, na který je svítidlo připevňováno a připevňovací prostředky, musí mít nosnost nejméně 5 kg. Pokud je hmotnost elektrického svítidla vyšší než 5 kg, musí elektromontér posoudit, zda závěsné zařízení je schopno nést hmotnost zavěšovaného svítidla.
U těžkých svítidel (například lustrů pro osvětlení společenských sálů, divadel apod.) je nutno řešit způsob a místo zavěšení na základě statického posouzení.
Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A. Vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jistícím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu.
Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
Na toaletách pro zdravotně postižené se požaduje protipanické osvětlení v souladu s normou ČSN EN 1838.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku