Elektrické instalace v zdravotnických prostorech

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ve zdravotnických prostorech je nutné zajistit bezpečí pacientů, u nichž je předpoklad využití zdravotnických elektrických přístrojů. Pro každou činnost a funkci ve zdravotnickém prostředí musí být použity příslušné požadavky zajišťující bezpečnost. Bezpečnosti může být dosaženo provedením bezpečných elektrických rozvodů, bezpečným používáním a vhodnou údržbou zdravotnických elektrických přístrojů.

Používání těchto přístrojů u pacientů podstupujících kritickou péči vyvolalo potřebu zvýšené spolehlivosti a bezpečnosti elektrických instalací v nemocnicích, proto je kladen důraz na zvýšení bezpečnosti a stálost dodávky elektřiny.
Klasifikace zdravotnického prostoru musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat. Pro klasifikaci zdravotnického prostoru je nezbytné, aby zdravotnický personál uvedl, jaké zdravotnické procedury se budou v prostoru provádět a jaké budou používány přístroje. Příslušná klasifikace zdravotnických prostorů musí být určena na základě zamýšleného používání.
Ve zdravotnických prostorech může být nutné zajistit další opatření pro zabezpečení pacientů před rizikem úrazu elektrickým proudem. Druh a popis těchto rizik se může měnit v souladu s požadavky ošetřujícího personálu. Účel, pro který je prostor určen, může opravňovat k tomu, aby prostory pro různé zdravotní postupy byly různě zatříděny (skupina 0, 1, nebo 2). Možnost využití zdravotnického prostoru pro další různé účely s požadavky vyšších skupin by měla být posouzena v rámci zhodnocení rizik.
V lékařských prostorách a objektech nesmí být síť TN-C použita jinak, než pouze k napájení hlavního rozváděče budovy. Napájecí síť ve zdravotnických prostorech musí být navržena a instalována tak, aby umožňovala automatické přepínání vybraných obvodů ze základního napájení na bezpečnostní zdroje.

zdravotnictvi
Napájecí sít' ve zdravotnických prostorech má být navržena a instalována tak, aby umožňovala automatické přepínání vybraných obvodů ze základního napájení na bezpečnostní zdroje.
Při použití SELV a/nebo PELV rozvodů ve zdravotnických prostorech skupiny 1 a 2 nesmí jmenovité napájecí napětí přesáhnout AC 25 V nebo DC 60 V. Ochrana izolací živých části odpovídající 412.1 dle IEC 60364-4-41 a ochrana kryty nebo přepážkami odpovídající 412.2 je ochrana základní.
Ve zdravotnických prostorech skupiny 2 musí být přístupné vodivé části elektrických spotřebičů připojeny na přípojnici doplňujícího pospojování.
Je třeba zajistit, aby při současném připojení vice elektrických zařízení k jednomu obvodu nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem (RCD).
V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B. Tento výběr bude proveden v závislosti na možném poruchovém proudu.
V lékařských prostorách skupiny 1 a skupiny 2 je nutno, aby v sítích IT, TN a TT dotykové napětí UL nepřekročilo AC 25 V (UL ≤ AC 25 V) nebo DC 60 V (UL ≤ DC 60 V). V sítích TN může být tento požadavek splněn provedením doplňujícího pospojování, při splnění doby odpojení odpovídající základní normě.

Síť TN

Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 musí být v koncových obvodech do 32 A včetně použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
Pro zdravotnické prostory skupiny 2 (s výjimkou zdravotnické sítě IT) musí být ochrana automatickým odpojením od zdroje prostředky reagujícími na reziduální proud, s reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA, použita pouze pro následující obvody:

 • napájení pro pohyb upevněného elektrického operačního stolu;
 • obvody napájející rentgenové přístroje;
 • napájení větších přístrojů se jmenovitým příkonem vyšším než 5 kVA.

Síť TT

Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 a 2 musí být jako přístroje zajišťující odpojení použity proudové chrániče a platí požadavky jako pro sítě TN.

Síť IT

Ve zdravotnických prostorech skupiny 2 musí být použita zdravotnická síť IT pro koncové obvody, které napájí zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro podporu života, chirurgické aplikace a další elektrické přístroje umístěné v pacientském prostředí, s výjimkou přístrojů uvedených již v části odstavce síť TN.
Pro každou skupinu místnosti stejné funkce je nezbytná alespoň jedna samostatná zdravotnická síť IT. Každá zdravotnická IT síť musí být vybavena hlídačem izolačního stavu (IMD), který splňuje požadavky přílohy A a přílohy B normy EN 61557-8:2007.

 • u AC musí být vnitřní impedance minimálně 100 kΩ;
 • zkušební napětí nesmí být vyšší než 25 V DC;
 • proudový impuls i v případě poruchy, nesmí ve špičce přesáhnout 1 mA;
 • musí být signalizováno snížení izolačního odporu k 50 kΩ. Musí být použito zkušebního zařízení.

Pro každou zdravotnickou síť IT musí být na vhodném místě uspořádaný akustický a optický výstražný systém obsahující následující součásti tak, aby mohl být nepřetržitě kontrolován zdravotnickým a technickým personálem:

 • zelená optická signalizace pro indikaci normálního provozního stavu;
 • žlutá optická signalizace, indikující snížení izolačního stavu pod nastavenou hodnotu, tento optický signál nesmí být možné zrušit;
 • akustická signalizace, signalizující snížení izolačního stavu pod nastavenou hodnotu, tento akustický signál může být možné zrušit;
 • žlutá optická signalizace může být vypnuta pouze po opravení závady a při opětovném normálním stavu.

Musí být zajištěno monitorování přetížení a vysoké teploty transformátoru zdravotnické IT sítě. Zařízení, které lokalizuje poruchy izolace v každé části zdravotnické sítě IT, může být nainstalováno k hlídači izolačního stavu. Zařízení, které lokalizuje poruchy izolace, musí vyhovovat požadavkům EN 61557-9, článku 710.411.7.

Funkční malé napětí (FELV)

Použití funkčního malého napětí (FELV) se ve zdravotnických prostorech nedovoluje.

Doplňující pospojováni

V každém zdravotnickém prostoru skupiny 1 a skupiny 2 musí být provedeno doplňující ochranné pospojování připojené k přípojnici doplňujícího pospojování a vodiče doplňujícího ochranného pospojování zajišťující vyrovnání potenciálů musí být instalovány mezi následujícími částmi, které jsou, nebo mohou být umístěny v pacientském prostředí:

 • ochranné vodiče;
 • vnější vodivé části;
 • stínění proti elektrickým rušivým polím, pokud existuje;
 • svodová síť elektrostaticky vodivé podlahy, pokud je tato podlaha použita;
 • kovový kryt a/nebo stínění transformátoru pro IT síť, pokud existuje.

Upevněné neelektrické podpěry pacienta, jako jsou například operační stůl, fyzioterapeutické lehátko, zubařské křeslo, mají být připojeny k vodiči pospojování, pouze v případě, že tato zařízení mají být od země izolovaná, se k vyrovnání potenciálů nepřipojuji.
Ve zdravotnických prostorech skupiny 2 nesmí odpor ochranných vodičů, včetně odporu spojení mezi ochrannými kontakty zásuvek a ochrannými svorkami upevněných zařízení nebo jakýmikoliv cizími vodivými částmi a přípojnicí doplňujícího pospojování být větší než 0,2 Ω.
Ve zdravotnických prostorech nebo v jejich blízkosti musí být umístěna přípojnice doplňujícího pospojování. V každé rozvodnici (rozváděči), nebo v jejich blízkosti bude zřízena další přípojnice doplňujícího pospojování, na niž bude připojen vodič doplňujícího pospojování a ochranný vodič. Jejich připojení musí být provedeno tak, aby bylo zřetelně viditelné a samostatně odpojitelné.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.