Požadavky na ruční ovládací panely robotů

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ruční ovládací panely a zařízení ručního programovacího panelu použité uvnitř zabezpečeného prostoru robotů a robotických zařízení musí vyhovovat požadavkům normy ČSN EN ISO 10218-1.

Každý ruční ovládací panel musí mít funkci nouzového zastavení. Funkce nouzového zastavení na ručním ovládacím panelu musí vyhovovat specifikacím uvedeným
v čl. 5.3.8.2 normy ČSN EN ISO 10218-1.
Ruční programovací panely vybavené kabelem musí mít kabel dostatečné délky, která dovolí učiteli provádět bezpečným způsobem očekávané úkoly (např. nepřekračovat zařízení pro dosažení učícího bodu kvůli nedostatečné délce kabelu). Kabel musí být schopen odolávat předpokládaným environmentálním podmínkám v umístění, ve kterém bude používán.
Musí být určeno místo pro správné uskladnění ručního ovládacího panelu tak, aby byla minimalizována možnost poškození, které může vyústit v nebezpečí. Uskladnění oddělených ručních ovládacích panelů nebo bezdrátových ručních ovládacích panelů musí minimalizovat možnost záměny neaktivního zařízení nouzového zastavení za aktivní.

rucni vedeni 2020 1

Požadavky pro bezdrátové nebo odnímatelné instalace/komunikace

Pokud jsou použity bezdrátové nebo odnímatelné ruční programovací panely se systémem robotu, pak musí platit následující:

 • a) ruční ovládací panel (panely) musí být v souladu s ČSN EN ISO 10218-1;
 • b) funkce nouzového zastavení a souhlasné povelové zařízení na ručním ovládacím panelu musí splňovat poža-davky ČSN EN ISO 10218-1;
 • c) možnosti neúmyslného ovládání systému robotu musí být zamezeno následovně:
  1) jednoznačnými prostředky, které identifikují, že je robot provozován,
  2) spojovacími prostředky, které zajišťují integritu komunikace (např. přihlašovací jméno, kódování, firewally),
  3) jednoznačnými prostředky, které indikují kontinuitu připojení (např. zobrazením na displeji);
 • d) jediný bezdrátový ruční programovací panel, který nesmí být současně propojen k více než jednomu systému robotu; tento systém může sestávat z jediného nebo více robotů;
 • e) když nastane v ručním režimu ztráta komunikace, (např. ztráta rozsahu, výpadek napájení bateriemi) na jakémkoliv aktivním ručním ovládacím panelu (tj. spárovaný se systémem robotu), musí vyústit v ochranné nebo nouzové zastavení pro všechna ovládaná zařízení; obnovení komunikace nesmí dovolit opětovné spuštění bez uskutečnění samostatné úmyslné akce (viz ČSN EN ISO 10218-1 a ČSN EN 60204-1 ed. 3);
 • f) musí být k dispozici jednoznačné prostředky pro odpojení ovládání robotu od ručního ovládacího panelu (např. pozitivní akce obsluhy), a když zařízení jsou odpojena od sítě, musí být jasně rozpoznatelné, že relevantní bezpečnostní funkce nejsou již aktivní; musí být zamezeno nejednoznačnému výkladu mezi aktivním a neaktivním zařízením nouzového zastavení poskytnutím příslušného uskladnění nebo konstrukcí; informace pro použití musí obsahovat popis uskladnění nebo konstrukce;
 • g) ruční ovládací panel musí poskytovat jediný bod řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 10218-1.

rucni vedeni 2020 2

Ovládání současných pohybů

Jediný ruční ovládací panel může ovládat současné pohyby systému s více roboty.
Každý robot musí být napřed vybrán, než může být aktivován. Budou-li vybrány, všechny roboty musí být ve stejném provozním režimu (např. ruční režim při snížené rychlosti). V souladu s ČSN EN ISO 10218-1 musí být indikováno, které roboty budou aktivovány (vybrány, aby se pohybovaly). Pouze vybrané roboty musí být aktivovány. Jiný robot v systému, který nebyl vybrán, se nesmí pohybovat a nesmí představovat nebezpečí.

Ruční vedení systémů robotu (spolupracujících robotů)

Systémy robotu konstruované pro provozní spolupráci mohou použít ovládání ručním vedením pro spolupracující části úkolu. Toto samé ovládání může být použito pro metody „učení vedením". Když jsou součástí ovládání, pak musí splňovat požadavky popsané v ČSN EN ISO 10218-1.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

Číslo je zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.