Měření elektřiny v rozváděči distribuční transformovny

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Měření odebírané elektřiny (dále jen distribuční měření) se do rozváděče osazuje na základě požadavku provozovatele distribuční soustavy.

Typ měřícího zařízení pro distribuční měření určí provozovatel distribuční soustavy. Montuje se zásadně na přední stranu montážního panelu (montážního rámu).

Měřící transformátory proudu (MTP)

Přístrojové měřicí transformátory proudu pro nepřímé měření se instalují za hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr.
Pro obchodní (odběratelské) měření musí být MTP úředně ověřené ve třídě přesnosti 0,5S nebo přesnější, o jmenovité zátěži 5 VA nebo 10 VA a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem.
Pro distribuční měření mohou být MTP ve třídě přesnosti 1, jmenovité zátěže 5 VA nebo 10 VA, kryt zkušební svorkovnice nemusí být plombovatelný.
Požadovanou jmenovitou zátěž MTP stanovuje PNE 35 7030 nebo Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.
Vývody ze sekundárních svorek MTP musí být zapojeny do zkušební svorkovnice. Svorkovnici nutno osazovat v poloze zajišťující funkci, pro kterou je určena a její umístění má být na přední straně montážního panelu (montážního rámu).
Pro ochranu obvodů statických elektroměrů je montován (na základě požadavku uživatele) v napěťovém okruhu před manipulační svorkovnicí pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky o jmenovitém proudu 2 A. V případech obchodního (odběratelského) měření musí být kryt pojistkového odpínače přizpůsoben pro zaplombování pouzdra pojistkových vložek v zapnuté poloze a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem.

mereni el rozvadec

Propojovací vedení

Propojovací vedení mezi měřicími transformátory proudu (MTP) a zkušební svorkovnicí umístěné v rozváděči a mezi zkušební svorkovnicí a měřícím zařízením se provádí Cu vodiči o minimálním průřezu vodičů pro proudový okruh 6x 2,5 mm2, pro napěťový okruh 4x 1,5 mm2.
Propojovací vedení mezi MTP a zkušební svorkovnicí musí být provedeno bez přerušení v celistvých délkách jednožilovými izolovanými plnými vodiči.
Požadovaný průřez vodičů dle délky propojovacího vedení a barvu propojovacích vodičů stanovuje PNE 35 7030 nebo Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku