Řídicí obvody strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Řídicí obvod stroje (control circuit of a machine) je obvod používaný pro řízení stroje a elektrického zařízení, včetně monitorování.

Elektrické napájení řídicích obvodů

Jsou-li řídicí obvody napájeny ze střídavého zdroje, musí být pro oddělení elektrického napájení od napájení řídicích obvodů použity transformátory s oddělenými vinutími. Příklady zahrnují:

 • transformátory pro napájení řídicích obvodů s oddělenými vinutími podle ČSN EN 61558-2-2 ed. 2,
 • spínané napájecí jednotky podle ČSN EN 61558-2-26 vybavené transformátory s oddělenými vinutími,
 • napájecí zdroje nízkého napětí podle IEC 61204-7 vybavené transformátory s oddělenými vinutími.

Pokud je použito několik transformátorů, doporučuje se, aby vinutí těchto transformátorů byla zapojena tak, aby sekundární napětí byla ve fázi.
Výjimku tvoří transformátory nebo spínané napájecí jednotky vybavené transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru a/nebo maximálně dvěma řídicími přístroji (například blokovací zařízení, řídicí jednotky start/stop).
Tam, kde jsou stejnosměrné řídicí obvody získané ze střídavého napájení, připojeny k ochrannému obvodu, musí být napájeny z odděleného vinutí transformátoru střídavého řídicího obvodu nebo jiným transformátorem řídicího obvodu.

ridici obvody 2023 1

Ochrana

Vodiče řídicích obvodů připojených přímo k napájecímu napětí musí být chráněny před nadproudem.
Vodiče řídicích obvodů napájených transformátorem nebo stejnosměrným napájecím napětím musí být chráněny před nadproudem):

 • v řídicích obvodech připojených k ochrannému obvodu vložením přístroje jistícího proti nadproudům do spínaného vodiče;
 • v řídicích obvodech nepřipojených k ochrannému obvodu;
 • tam, kde mají všechny řídicí obvody zařízení stejnou proudovou zatížitelnost, vložením přístroje jistícího proti nadproudům do spínaného vodiče, nebo;
 • tam, kde mají různé řídicí obvody zařízení různou proudovou zatížitelnost, vložením přístroje jistícího proti nadproudům jak do spínaného, tak do společného vodiče každého řídicího obvodu.

Pokud napájecí jednotka zajišťuje omezení proudu pod proudovou zatížitelnost vodičů v obvodu a pod jmenovitou hodnotu proudu připojených součástek, nevyžaduje se samostatný ochranný přístroj proti nadproudům.

ridici obvody 2023 2

Napětí řídicích obvodů

Jmenovitá hodnota řídicího napětí musí odpovídat správné funkci řídicího obvodu.
Jmenovité napětí střídavých řídicích obvodů nemá přednostně překročit:

 • 230 V pro obvody s jmenovitým kmitočtem 50 Hz,
 • 277 V pro obvody s jmenovitým kmitočtem 60 Hz.

Jmenovité napětí stejnosměrných řídicích obvodů nemá přednostně překročit hodnotu napětí 220 V.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku