Když se dva stroje potkají, digitálně tokají

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Digitalizace, digitální transformace, digitální továrna, digitální svět? V hlavě vám víří desítky více či méně zasvěcených diskusí na toto téma? Proč se mám hnát do něčeho, bez čeho se teď obejdu?

Vzhledem k zaměření tohoto čísla mě napadlo podívat se na tyto otázky optikou pilířů českého průmyslu – z pohledu výrobců strojů.

Výrobci strojů a strojních zařízení (OEM) jsou pod stále se zvyšujícím tlakem svých zákazníků a jejich rychle se měnících potřeb. Začínají být vyžadovány inteligentní stroje, které jsou propojeny v sítích, komunikují mezi sebou, jsou flexibilnější, efektivnější a bezpečnější. Proto se nelze OEM divit, že si mezi svými dodavateli vybírají za partnery takové společnosti, které obecné proklamace o nutnosti digitalizace již nahradily konkrétními činy. K svému zamyšlení, lehké úvaze či chcete-li rozhovoru, jsem si proto přizval generálního manažera společnosti Schneider Electric, pana Vladimíra Tichého. Dozvěděl jsem se totiž, že současně zastává také pozici obchodního ředitele trhu průmyslu a zeptal se ho, proč jsou vůbec výrobci strojů pro český průmysl důležití?
Jednoduše řečeno, dokážou stabilně generovat vysokou přidanou hodnotu. Svůj výrobek, stroj, tvoří od prvotní myšlenky, přes vývoj, až po dodání a případný servis. Navíc jen za minulý rok jsme z Česka exportovali obráběcí a tvářecí stroje za téměř 15 miliard CZK. Jako Schneider Electric s výrobci strojů spolupracujeme již od našeho vstupu na český trh – tedy déle než 25 let. Našimi partnery se stala celá řada lídrů tohoto různorodého segmentu – od japonský trh dobyvších strojařů RWT, přes letos 60 let slavící STROS, až po jedno z nejmodernějších výzkumných center zaměřených na průmysl VÚTS“, reaguje Vladimír Tichý.

Rozhovor Tichy 2020 1

Vladimír Tichý je od dubna loňského roku generálním ředitelem Schneider Electric pro Českou republiku. Před nástupem do funkce pracoval pro Schneider Electric v zahraničí, naposledy tři roky jako generální ředitel v Irsku a také jako obchodní ředitel pro divizi Retail ve Velké Británii. Před tím působil 12 let v české pobočce, kde zastával různé pozice v obchodě a managementu. První zkušenosti před nástupem do Schneider Electric získával několik let v oblasti automatizace a řízení energetiky. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, je ženatý, má tři děti a ve volném čase se věnuje rodině, cestování a turistice.

Segment výrobců strojů je extrémně konkurenční z lokálního i globálního pohledu. Existují zde vůbec ještě oblasti, které mají potenciál růstu? Oblasti, ve kterých může OEM získat rozhodující konkurenční výhody?
Samozřejmě. Podle poslední studie prestižní konzultační společnosti McKinsey lze v případě OEM stále o 20 až 50 % zkrátit čas potřebný pro uvedení stroje na trh, o dalších 30 až 50 % pak v případě odstávky. Současné technologie zároveň přináší výrobcům strojů unikátní příležitost až o polovinu zefektivnit využívání schopností svých špičkových odborníků, a to při současném 3 až 5% zvýšení produktivity. Nic z toho však nebude možné bez digitalizace výroby strojů, lépe řečeno bez pragmaticky uchopené a promptně provedené digitalizace výroby strojů. Naším cílem – ať to beru z pohledu Schneider Electric, výrobců strojů nebo koncových uživatelů – přeci není digitalizace jako taková. Tím je trvale udržitelný zisk, samozřejmě generovaný s ohledem na okolní prostředí,“ dodává konkrétní čísla Tichý.
S nutností další úspory času, lidského potenciálu i nákladů nelze než souhlasit. Polemika by však mohla vzniknout ohledně nutnosti digitalizace a okamžitých investic do ní. Jinak než velký OEM se zahraniční matkou na tom určitě bude menší nebo střední lokální výrobce strojů.
Jak současnou situaci vnímáte vy? Dokážete nabídnout výrobcům strojů řešení tzv. na míru?
„Jsem přesvědčen, že čas teoretických diskusí o digitalizaci skončil. Minulých pár měsíců pouze sehrálo roli urychlovače tohoto procesu. Digitalizace už není marketingová vějička, hračka pro pár hloubavých inženýrů nebo třešnička na dortu rozmlsaných investorů. Stala se esenciální potřebou – kdo nedigitalizuje, příští pětiletky nedožije. Je z ní vstupenka do budoucího klubu úspěšných. Schneider Electric nabízí všem OEM spolupráci v rámci otevřené IoT kompatibilní platformy EcoStruxure Machine. Představte si ji jako 3 vrstvy – připojené produkty, řízení, analytický software a služby. Na co klademe důraz, a nepřipouštíme v tom kompromisy, je kybernetická bezpečnost tohoto řešení a následná správa dat, typicky v cloudu. Ostatně cybersecurity je jednou z oblastí, ve kterých díky náboru expertů citelně posilujeme i personálně. Využijte nás na maximum a nabídněte koncovým uživatelům dokonalý přehled o jejich strojích, a to včetně energetického monitoringu. Samozřejmě v reálném čase,“ reaguje Vladimír Tichý.

Vezměme digitalizaci jako unikátní příležitost. Její transformace do podoby noční můry nám zisk nepřinese.

Výrobci strojů a strojních zařízení při výrobě chtějí ze spolupráce vytěžit maximum. A to jak pro sebe, tak pro své zákazníky. Digitalizaci se nebrání, ale rozhodně nechtějí mrhat prostředky na zkoušení čehokoliv. Existuje pro ně něco jako sázka na jistotu?
Mohou našim zákazníkům nabídnout servisní nadstavbu v podobě vzdáleného monitoringu strojů. Díky němu mají o vyrobených strojích důkladný přehled kdykoliv a odkudkoliv. Navíc v případě nutnosti servisního zásahu stačí, když jejich technik závadu analyzuje a řešení navrhne v pohodlí své kanceláře. Pokyny odešle lokální, řekněme poučené obsluze a nemusí se trmácet třeba na Pobřeží Slonoviny. Toto digitální řešení není jenom rychlejší a citelně levnější, ale jak se ukázalo, někdy i jediné možné,“ uvádí konkrétní tip Vladimír Tichý.
Mluvit o digitalizaci průmyslu a nezmínit rozšířenou realitu by bylo jako mluvit o víně a zapomenout na Moravu. Jak už název napovídá, rozšiřuje pohled operátora nebo pracovníka údržby na strojní zařízení, rozváděč, výrobní linku nebo celý výrobní proces doplněním kontextu provozních informací v reálném čase. Rapidně se tak snižují náklady na údržbu a zároveň zvyšuje efektivita výroby. Z příspěvků v minulých číslech našeho časopisu vím, že v podání Schneider Electric se jedná o úspěšnou aplikaci EcoStruxure Augmented Operator Advisor.
Jak EcoStruxure Augmented Operator Advisor funguje v praxi? Stačí k ní „chytrý“ mobilní telefon či tablet nebo je zapotřebí speciálních brýlí pro virtuální realitu?
Smartphone nebo tablet s vestavěnou kamerou a nainstalovanou aplikací EcoStruxure Augmented Operator Advisor plně postačí. V praxi to funguje tak, že se pracovník údržby podívá přes tablet například na uzamčený rozváděč s instalovanými řídicími prvky. Virtuálně si ho otevře a může sledovat provozní data v kontextu s fyzickým zobrazením třeba frekvenčního měniče. Pokud zjistí poruchu, jednoduše si kliknutím otevře provozní dokumentaci v PDF a s její pomocí dokáže následně poruchu snáze odstranit,“ popisuje Vladimír Tichý.
EcoStruxure Augmented Operator Advisor plně využíváte ve vašem výrobním závodě v Písku. K čemu konkrétně tu rozšířená realita slouží? Jak se s ní obsluze pracuje?
Náš výrobní závod v jihočeském Písku využívá koncept tzv. Smart Factory. V jeho rámci došlo k nasazení EcoStruxure Augmented Operator Adviseru – tedy rozšířené reality ve službách chytré údržby – již minulý rok. Aplikace je například použita na plně automatizované lince vyrábějící bezpečnostní tlačítka Harmony, lidově zvané Total Stop. O tom, že obsluha velmi rychle pochopila všechny výhody tohoto řešení svědčí video natočené přímo na místě a bez velkých příprav,“ prozrazuje Tichý.

Využití rozšířené reality citelně snižuje nároky na odbornost obsluhy

Výrobní průmysl v Česku je spíše konzervativní, ke změnám technologií přistupuje velmi pomalu a firmy rády vytěží ze stávajícího majetku co nejvíce, než přejdou na nové technologie. Výrobci strojů nevyjímaje. Co byste řekl těmto firmám, abyste je přesvědčil ke změně?
Český zákazník není skeptický k pokroku, jen nemá rád velká hesla. Proto mu nerozrazím dveře s bojovým pokřikem digitalizací za světlejší zítřky. Nejprve zjistím jeho potřeby a pak mu nabídnu digitální řešení. Konkrétně výrobci strojů oceňují naše předem připravené a otestované architektury – tzv. TVDA. Šetří jim čas, jsou praxí prověřené a lehce modifikovatelné. Díky otevřenosti IoT platformy EcoStruxure Machine pak mohou váhavější z nich začít u našich osvědčených produktů, poté dát šanci robustním kontrolérům Modicon a skončit u komplexního řízení strojů s prokazatelným ziskem. Dokážeme zvýšit hodnotu stroje v kterékoliv jeho životní fázi. Reálné výsledky úspěšné spolupráce Schneider Electric s celou řadou významných OEM dokládá výběr z referenčních projektů na našem webu. Osobně si myslím, že velký vliv na výběr správného partnera má také u výrobců strojů technická podpora. V našem případě se mohou spolehnout na sehrané týmy zkušených aplikačních specialistů, profesionálních techniků Zákaznického centra i praxí ošlehaných kolegů ze servisu. Nakonec bez uchopení šikovným člověkem zůstane i digitalizace pouhým nástrojem,“ končí své úvahy Vladimír Tichý.


Schneider Electric a.s. v Písku je jeden z největších výrobních závodů v Evropě. Továrna byla vybrána pro uplatňování nejnovějších technologií v rámci konceptu „Smart Factory“. V krátkém videu je popsána nová metoda chytré údržby prostřednictvím rozšířené reality (AR). Implementace je založena na aplikaci EcoStruxure Augmented Operator Advisor (EOA). Výhody jsou rychlá identifikace poruch pro údržbu a snadné zaškolení obsluhy stroje.

Společnost Schneider Electric je hlavní hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu a průmysl. Společnost je zastoupena ve více než stovce zemí a je nezpochybnitelným lídrem ve správě napájení, zejména u zařízení s vysokým napětím, dále v oblasti zabezpečení napájení a automatizačních systémech. Poskytuje integrovaná efektivní řešení, která kombinují energii, automatizaci a software. V rámci svého globálního ekosystému spolupracuje Schneider Electric s největší komunitou partnerů, integrátorů a vývojářů. Díky takto otevřené platformě může zajišťovat provozní efektivitu i kontrolu procesů v reálném čase. Náš závazek vůči inovacím, rozmanitosti a udržitelnosti zaručuje, že heslo Life is on platí všude, pro každého a v každém okamžiku. V České republice má společnost centrálu v Praze, výrobní závod v Písku a vývojové centrum v Napajedlích na Zlínsku.
Více o společnosti Schneider Electric naleznete na stránkách www.se.com/cz

Zájemci budou mít již brzy opět možnost si rozšířenou realitu prohlédnout v praxi.
Na telefonním čísle +420 737 266 673 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. je možné si domluvit návštěvu „Smart Factory“ Schneider Electric v Písku.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku