Ochrana použitím PELV u strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Použití ochrany malým napětím (PELV) má chránit osoby před úrazem elektrickým proudem způsobeným dotykem neživých částí a dotykem živých částí na omezené ploše.

Obvody PELV musí splňovat všechny následující podmínky:

 • a) jmenovité napětí nesmí překročit:
  – AC 25 V (efektivní hodnota) nebo DC 60 V bez zvlnění, když je zařízení používáno obvyklým způsobem na suchých místech a pokud se nepředpokládá velkoplošný dotyk živých částí s lidským tělem; nebo
  – AC 6 V (efektivní hodnota) nebo DC 15 V bez zvlnění ve všech ostatních případech;
  Termín „bez zvlnění“ je obvykle definován pro sinusové zvlněné napětí jako zvlnění nepřesahující 10 % (efektivní hodnota).
 • b) jedna strana obvodu nebo jeden bod zdroje elektrického napájení tohoto obvodu musí být spojený s ochranným obvodem;
 • c) živé části obvodů PELV musí být elektricky odděleny od ostatních živých obvodů. Elektrické oddělení nesmí být menší, než je elektrické oddělení požadované mezi primárními a sekundárními stranami bezpečnostního ochranného transformátoru;
 • d) vodiče každého obvodu PELV musí být fyzicky odděleny od vodičů kteréhokoliv jiného obvodu. Není-li ten-to požadavek proveditelný, musí platit následující ustanovení.
  Vodiče různých obvodů mohou být ukládány vedle sebe, mohou být umístěny ve stejném elektroinstalačním kanálu nebo mohou být ve stejném vícežilovém kabelu nebo ve stejném zásuvkovém spojení, za předpokladu, že to nezhorší správnou funkci příslušných obvodů, a:
  – pokud tyto obvody pracují při různých napětích, jsou vodiče odděleny vhodnými přepážkami nebo;
  – jsou vodiče izolovány na nejvyšší napětí, kterému může být vystaven kterýkoliv z vodičů, například sdružené napětí u neuzemněných soustav a napětí proti zemi
  u uzemněných soustav.
 • e) vidlice a zásuvky pro obvod PELV musí odpovídat následujícím požadavkům:
  – vidlice nesmí být možné zasunout do zásuvek jiných napěťových soustav;
  – zásuvky nesmí přijmout vidlice jiných napěťových soustav.

stroje pelv 2020 1

Zdrojem pro PELV musí být jeden z následujících zdrojů:

 • bezpečnostní ochranný transformátor odpovídající ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 a ČSN EN 61558-2-6 ed. 2;
 • zdroj proudu zajišťující stupeň bezpečnosti ekvivalentní stupni bezpečnosti bezpečnostního ochranného transformátoru;
 • elektrochemický zdroj (například baterie) nebo jiný zdroj nezávislý na obvodu s vyšším napětím (například generátor se vznětovým motorem);
 • elektronický napájecí zdroj odpovídající příslušným normám specifikujícím opatření, která je třeba učinit, aby se zajistilo, že ani v případě vnitřního zkratu na výstupních svorkách nemůže napětí překročit hodnoty stanovené v bodě a).
 • stroje pelv 2020 2

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku