Ochrany transformátorů a příslušenství

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Transformátory a jejich odbočky se vybavují ochranami podle norem ČSN 33 3051 a PNE 38 4065.

Monitoring

Jedním z prostředků pro předcházení vnitřním poruchám je monitoring, který poskytuje provozovateli informaci o aktuálním stavu transformátoru. Je třeba, aby monitoring byl specifikován již v období poptávky u výrobce transformátoru. V poptávce je třeba upřesnit rozsah monitorovaných veličin s ohledem na použité izolační materiály a způsob provozu. Průběžné sledování monitorovaných veličin a jejich dlouhodobých trendů s expertním vyhodnocením umožní předcházení poruchám (viz též ČSN EN 60076-1).

ochrany transformatoru 2019 1

Přetlakové ochrany transformátorů

Dojde-li z jakékoliv příčiny uvnitř transformátoru k podstatnému snížení izolační schopnosti oleje nebo papíru, dojde ke zkratu, který vypínají ochrany transformátoru v časech daných možnostmi ochran a příslušných vypínačů. V důsledku zkratu vznikne elektrický oblouk, který vytvoří proudovou dráhu, po níž protéká zkratový proud. Teplo vzniklé průchodem proudu se přenáší do oleje a dochází k odpařování oleje z okolí proudové dráhy. Vytváří se plynové bubliny a olejové páry. V plynových bublinách velmi rychle narůstá tlak. Bubliny chtějí expandovat, ale setrvačnost oleje této expanzi zabrání. Tlak prudce narůstá. Tlakové špičky narážejí na stěny nádoby a konstrukci transformátoru, dochází k jejich odrazům a superpozicím. Pokud v této fázi nedojde k uvolnění tlaku, dojde k progresivnímu nárůstu tlaku homogenně v celé nádobě. Pokud tento tlak nemá možnost řízeného uvolnění, dojde k jeho uvolnění v nejslabším místě transformátoru (ve svárech, v průchodkách ap.). Vzniklé výbušné plyny v kontaktu se vzdušným kyslíkem vytvoří zápalnou směs, dojde k explozi a požáru.

ochrany transformatoru 2019 2
Přetlakové ochrany je možné použít ve výjimečných případech k doplnění elektrických a dalších ochran transformátoru.
Pro řízení uvolnění tlaku pro případ, že v důsledku zkratu vznikne uvnitř transformátoru elektrický oblouk a prudce narůstající tlak, existují například následující přetlakové ochrany:

  • Ochrana PRV (přetlakový ventil, který velice rychle uvolní přetlak a pak se uzavře) nebo
  • Ochrana FDS (velmi rychle uvolní přetlak a pak dojde k injektáži dusíku do nádoby transformátoru)

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku