KNX instalace řeší jednoduše náročné požadavky na řízení funkcí

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V laických představách, poněkud se blížících skutečnosti, akční člen je nějakým způsobem programované relé. Ovšem skutečný rozsah možností si tato osoba často neumí uvědomit. Pro projektanta je však snadné využít vhodného nastavení parametrů a jednoduše zvládnout někdy zdánlivě obtížně řešitelné úkoly.

Předem nastavené hodnoty

Možnosti nastavování předem nastavených hodnot pomohly vyřešit jeden zdánlivě neřešitelný problém v jedné KNX instalaci v rodinném domě. O co se jednalo?
Na WC byl společnou skupinovou adresou spouštěn nejen ventilátor s časově zpožděným samočinným vypínáním, ale také spínáno osvětlení. Znamená to, že pro zapnutí byla odesílána hodnota „1“, pro vypnutí osvětlení hodnota „0“, která však pro ventilátor znamenala nové nastartování časového zpoždění, jak je vidět z nastavení parametrů na obr. 1.

knx rizeni funkci 2020 1
Přestože všechno fungovalo správně, v nepravidelných i několikatýdenních intervalech se stávalo, že při vypnutí osvětlení akční člen nerespektoval přijatou „0“ jako příkaz k opětovnému nastartování časového zpoždění, ale došlo k okamžitému vypnutí ventilátoru. V daném případě se nejevilo vhodným dlouhodobě zaznamenávat telegramový provoz na sběrnici a poté vyhledávat telegram, který tuto chybu způsobuje, ale lehce upravit přiřazení skupinových adres. Proto k hlavnímu komunikačnímu objektu č. 110 (obr. 2) byla přiřazena jen skupinová adresa určená pouze pro spínání ventilátoru, zatímco společná adresa pro osvětlení i ventilátor byla přiřazena k objektu pro předem nastavené hodnoty. Nastavení parametrů bylo podle obr. 3. Po tomto nastavení se již nikdy neobjevilo dřívější občasné chybné vypnutí.

knx rizeni funkci 2020 2

knx rizeni funkci 2020 3
Předem nastavené hodnoty lze velmi výhodně využít i pro zpracování zdánlivě jen velmi obtížně řešitelných úkolů.
V objektech záchranných sborů jsou kladeny zajímavé požadavky na osvětlení. Jeden osvětlovací systém slouží pro běžné osvětlení. Druhý osvětlovací systém zabezpečuje osvětlení všech místností v době od vyhlášení výjezdu (např. k požáru) až do odjezdu záchranářů. Velmi snadno lze tyto objekty výrazně úsporněji vybavovat pouze jedinou, společnou osvětlovací soustavou při využití KNX systémové instalace – principiální schéma je na obr. 4. K tomu postačí akční členy s dílčím programem pro předem nastavené hodnoty s parametrizací podle obr. 5. Ke komunikačním objektům pro předem nastavené hodnoty všech akčních členů je v tomto případě přiřazena společná skupinová adresa – „tlačítko dispečera“.

knx rizeni funkci 2020 4
Jakmile dispečer stiskem tlačítka vyhlásí poplach s následným výjezdem, svítidla ve všech místnostech budou zapnuta, současně lze spustit i akustický signál. Po výjezdu vozidel dispečer zruší platnost mimořádné situace, takže osvětlení bude uvedeno do původního provozního stavu. V případě nahrazení tlačítkových ovladačů připojených k binárním vstupům a určených pro spínání (popř. i pro stmívání) osvětlení v jednotlivých místnostech snímači pohybu či přítomnosti zůstane následně zcela vypnuto osvětlení v těch místnostech, které byly po výjezdu opuštěny – v nich nedává smysl uvádět osvětlení do původního provozního stavu, a tedy plýtvat energií na osvětlování.

knx rizeni funkci 2020 5
Takto lze ekonomicky výhodně nahradit dvě dosud používané osvětlovací soustavy jedinou, čímž se může zabránit zbytečnému plýtvání finančními prostředky.
Téhož výsledku lze dosáhnout při použití akčních členů vybavených logickými funkcemi, využitím logické funkce „hradlo“ – parametrické nastavení je uvedeno na obr. 6. To by mohlo být nezbytné např. tehdy, když předem nastavené hodnoty jsou využity pro jiné účely, jako např. při spínání scén nebo osvětlení pro úklid apod.

knx rizeni funkci 2020 6

Mezní hodnoty

Jiným prostředkem, jímž jsou vybaveny aplikační programy akčních členů, mohou být vazby na mezní hodnoty (např. intenzity venkovního osvětlení, teploty, rychlosti větru a dalších, libovolných fyzikálních veličin). Stanovuje se horní a dolní mez hodnoty dané veličiny. Následně se určí, v jakém provozním stavu má být výstup kanálu pro hodnoty pod dolní, resp. nad horní mezí. Definuje se tím pásmo hystereze, aby bylo zabráněno rozkmitání v okolí nastavené hodnoty.
Na obr. 7 je naznačeno nastavení parametrů např. pro spínání venkovního osvětlení v závislosti na hodnotě intenzity přirozeného osvětlení.

knx rizeni funkci 2020 7
Řada akčních členů je vybavena také měřením proudu, protékajícím každým z kanálů. Měřené hodnoty proudu je snadné využívat např. pro blokování spotřebičů s velkým příkonem tak, aby nedocházelo k vyšším odběrům. Tím se zabrání přetížení v instalaci. Příklad nastavení mezí proudu je na obr. 8.

knx rizeni funkci 2020 8

Prioritní objekty

V objektech, pro něž platí povinnost vybavení požárním osvětlením je běžné, že na schodištích a dalších společných komunikačních prostorách jsou instalovány dvě na sobě nezávislé osvětlovací soustavy. Při běžném provozu budovy, je v činnosti systém osvětlení schodišť a chodeb svázaný s časovým omezením. Ovládání je buďto tlačítky nebo snímači pohybu. Ovšem v případě vyhlášení požárního poplachu je nezbytné, aby toto osvětlení bylo trvale v zapnutém stavu. Na systém osvětlení jsou kladeny také náročnější požadavky, jako je zvýšená požární odolnost kabelů a další požadavky na svítidla ve vyšším krytí apod.
Nic by ovšem nebránilo v tom, aby byl použit jediný společný osvětlovací systém, pokud by fungoval v běžném provozu s časově omezeným spínáním a po vyhlášení požárního poplachu pak byl v trvale zapnutém stavu.
Programy akčních členů nastavené do činnosti schodišťových automatů bývají vybaveny prioritními komunikačními objekty „Trvale ZAP“. Sepnutím kontaktu požární signalizace bude odeslán telegram s významem „Požární poplach“ s hodnotou „1“. Tento telegram je určen všem komunikačním objektům „Trvale ZAP“ ve všech (nebo ve všech předem určených) akčních členech ovládajících osvětlení chodeb a schodišť. To znamená, že příslušná svítidla budou zablokována v zapnutém stavu, a to po celou dobu trvání mimořádné situace. Principiální schéma zapojení je na obr. 9. Prioritní objekt „Trvale ZAP“ je na obr. 2 označen jako komunikační objekt č. 131.

knx rizeni funkci 2020 9
Činnost každého z kanálů lze také svázat se stavem až několika prioritních objektů. Takto může být spojeno sepnutí kontaktu relé v některém z kanálů ve vazbě na některý údaj týkající se zabezpečení objektu. Anebo vyhřívání venkovního chodníku bude zapnuto, pokud prší a současně mrzne. Tento příklad lze samozřejmě řešit i jednoduchou logickou funkcí AND.
V KNX systémové instalaci je možné prakticky každou úlohu řešit i několika různými cestami, přičemž není zapotřebí používat přídavné přístroje.
Z uvedeného je zřejmé, že akční člen je schopen svým aplikačním programem obsáhnout širokou škálu podmínek pro svou činnost. Přitom v klasické instalaci by obdobné funkce mnohdy nebylo vůbec možné realizovat anebo jejich shodná činnost by si vyžadovala mnohdy velmi náročné zapojení i celé řady přístrojů.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.